November 2015

Ministria e Drejtësisë anulon koncesionin për vjeljen e gjobave nga vendimet penale