AIS po kërkon një Përkthyes të Gjuhës Angleze për Përkthime Tekst i Shkruar nga Gjuha Shqipe në Gjuhën Angleze

Personi që kërkohet duhet të bëjë përkthim të teksteve administrative, tekste me karakter social ekonomik dhe tekste ligjore. Për këtë arsye Duhet të zotërojë mirë gjuhët Anglisht dhe Shqip, dhe të jetë i aftë të punoje me fjalor mbi terminologjinë e sipërshënuar. Kandidati duhet të jetë i disponueshëm për të punuar në zyrën e Organizatës […]

Kërkohet Programues me njohuri të mira në PHP

AIS po kekron staf në Pozicionin Programues me njohuri të mira në PHP Datë 26.03.2021 Përshkrimi i Punës: –          Mirëmbajë web faqe të programuara në Laravel; WordPres etj. –          Të optimizojë databazat –          Të zhvillojë website të reja Kriteret për Angazhim: Diplomuar në Informatikë dhe degë të ngjashme. Të ketë njohuri mbi databazat Eksperiencë pune mbi 2 vjet […]

AIS is looking for a Public Relations and Outreach Officer

Position:                     Public Relations and Outreach Officer Program:                  Open Data, Access and Transparency over sectors exposed to Risk of Corruption Publication Date :    01/03/2021 Under:                       Project Director and Head of the Organization Working period:      29 months (extended over 3 calendar years). Salary: Net total salary plus mandatory employer’s and employee’s contributions, plus salary tax, of […]

Kërkohet një Ekspert Lokal Përmirësim i Kapaciteteve Organizative dhe Institucionale

Datë 05/03/2021 AIS, një organizatë jofitimprurëse e angazhuar në Transparencë, Llogaridhënie dhe Mirëqeverisje është duke kërkuar një ekspert lokal për angazhim me kohë të pjesshme ditë pune. Eksperti duhet të asistojë organizatën në hartimin e disa dokumenteve si rregullore dhe manual të praktikave të mira menaxheriale dhe financiare. Eksperti duhet të vlerësojë edhe nevojat për […]

AIS po kërkon staf pozicioni i punës Përpunues të Dhënash Ekonomist me njohuri mbi Regjistrin Tregtar

Datë Publikimi : 01/03/2021 AIS është në kërkim të një personi Përpunues të Dhënash  – Ekonomist. Personi do të pëditësojë informacionin në një databazë me të dhëna dhe dokumente për Bizneset, Shoqëritë Tregtare. Pozicioni i punës kërkon njohuri të përgjithshme dhe jo shumë teknike. Përpunuesi i të Dhënave do të bëjë monitorim të Regjistrave Publik […]