Bëhu Pjesë e #OpenData Fellowship Youth #Network

Mundësi për të punuar me ekipin #OpenDataAlbania Je një Djalë apo Vajze e re, #Gazetar, #Student, #Ekonomist, #Fiskalist, #Politikan i Ardhshëm, #Analist, #Sociolog apo #Kërkues në një Disiplinë të caktuar • Nëse ke dëshirë të Publikosh një apo disa artikuj në portalin Open Data Albania • Nëse planet për Karrierën tuaj të ardhshme lidhen me sa […]

Kërkohet një Ekspert Lokal Përmirësim i Kapaciteteve Organizative dhe Institucionale

Datë 09/02/2022 AIS, një organizatë jofitimprurëse e angazhuar në Transparencë, Llogaridhënie dhe Mirëqeverisje është duke kërkuar një ekspert lokal për angazhim me kohë të pjesshme ditë pune. Eksperti duhet të asistojë organizatën në hartimin e disa dokumenteve si rregullore dhe manual të praktikave të mira menaxheriale dhe financiare. Eksperti duhet të vlerësojë edhe nevojat për […]

AIS is seeking two full-time and part-time Data Analysts

Position: Open Data Analyst. Programme: Open Data, Access and Transparency over sectors exposed to Risk of corruption. Under: Project Director Salary: Monthly net total salary, plus mandatory share of contributions for employer and employee, plus salary tax, is planned 900 Euros. Publication Date:  09/02/2022 Deadline for application: 09 March 2022. AIS, an organization a committed […]

Vacancy for Network Coordinator, part-time for 1 to 3 years

The organization AIS is looking for a part-time Network Coordinator. The selected candidate will coordinate the activity of a Youth Network in order to empower young people by using OpenData and BigData as part of the OpenData Fellowship Youth Network. This network will function as a practical program for a group of young people selected […]

Be Part of the #OpenData Fellowship Youth #Network

Opportunity to work with the #OpenDataAlbania team Are you a Young Boy or Girl, #Journalist, #Student, #Economist, #Fiscal Accountant, #FuturePolitician, #Analyst, #Sociologist or #Student in a Certain Discipline If you want to publish one or several articles on the Open Data Albania portal If your future Career plans are related to the above, a Youth […]