Thirrje Anëtarësime te reja OpenData Fellowship Youth Network

Rihapet Thirrja, Aplikoni deri ne datën 20 Prill

 

Bëhu Pjesë e OpenData Felloship Youth #Network

AIS për të dytin vit radhazi, hap aplikimet për të rinj që duan të punojnë dhe angazhohen me OpenData Youth Network, të rinj me përgatitje universitare të moshës 20 deri 30 vjeç janë të mirëpritur. Ky grup network do të trajnohet, aftësohet, bëhet pjesë e një program intensiv me qëllim aftësimin në analizë dhe artikulim ku të dhënat e hapura nxisin transparencën, mirëqeverisjen dhe antikorrupsionin. Gjatë një viti, është punuar me një network dhe disa nga eventet janë publikuar në web faqen tonë  Link

Lexo si vijon:

Mundësi për të punuar me ekipin #OpenDataAlbania
Je një Djalë apo Vajze e re, #Gazetar, #Student, #Ekonomist, #Fiskalist, #Politikan i Ardhshëm, #Analist, #Sociolog apo #Kërkues në një Disiplinë të caktuar
• Nëse ke dëshirë të Publikosh një apo disa artikuj në portalin Open Data Albania
• Nëse planet për Karrierën tuaj të ardhshme lidhen me sa më lart, një Rrjet Rinor të mirëpret për një program Afatshkurtër.
Ajo çka i duhet formimit tuaj profesional është edhe pak aftësim mbi përdorimin e të dhënave në artikulimin publik, vendimmarrjen, planifikimin dhe debatin.
Ne të ftojmë të Bëhesh Pjesë e OpenData Fellowship Youth Network
• Ju thjesht duhet të shpenzoni me Ne disa orë Praktikë çdo muaj për 4 muaj radhazi.
• Qëllimi final i procesit është forcimi i kapaciteteve dhe njohurive të një grupi rinor elitë që ka vokacion, talent dhe vullnet për tu angazhuar në artikulim publik.
• Procesi do të finalizohet edhe me publikimin e artikujve hulumtues në portalin Open Data Albania nga vetë të rinjtë duke u dhënë mundësinë të ndajnë me publikun fakte, analiza dhe parashtrime.

Mirëpresim të aplikojnë për angazhim të rinj mosha 20 deri 30 vjeç, në proces studimi universitarë apo të sapo diplomuar. Kusht është dëshira për tu fuqizuar përmes të dhënave, informacionit dhe njohurive.
Të rinjtë duhet të kenë dëshirë të përmirësojnë aftësinë e tyre artikuluese dhe aftësinë për tu përfshirë në diskutime të bazuara në argument dhe të dhëna.
Për aplikim dërgo email me titull Aplikim OpenData Felloship ne adresën [email protected] Ne aplikim duhet tekst ku njoftohen te dhëna si gjeneralitete, mosha, studimet, aftësitë, arsyet pse dëshiron te aplikosh.
Procesi ju Garanton:
• Rrjetëzim me Kolegë dhe Moshatar
• Puno dhe behu Autor Artikuj në Open Data Albania
• Referencë dhe Certifikatë për Eventin
• Fuqizohu duke njohur BigData
• Pagesë për çdo Artikuj të realizuar nga Ju dhe të Publikuar te OpenDataAlbania

Afati për Regjistrim data 20 Prill 2023.
Më të mirët do të ftohen për Intervistë pranë nesh,
Ky Network po krijohet në kuadër të Projektit Open Data, Access and Transparency over sectors esposed to risk of Corruption mbështetur nga SIDA përmes Ambasadës Suedeze në Shqipëri.

Për pyetje ju lutem na kontaktoni në [email protected].

Bëhu Pjesë e #OpenData Fellowship Youth #Network

Mundësi për të punuar me ekipin #OpenDataAlbania
Je një Djalë apo Vajze e re, #Gazetar, #Student, #Ekonomist, #Fiskalist, #Politikan i Ardhshëm, #Analist, #Sociolog apo #Kërkues në një Disiplinë të caktuar
• Nëse ke dëshirë të Publikosh një apo disa artikuj në portalin Open Data Albania
• Nëse planet për Karrierën tuaj të ardhshme lidhen me sa më lart, një Rrjet Rinor të mirëpret për një program Afatshkurtër.
Ajo çka i duhet formimit tuaj profesional është edhe pak aftësim mbi përdorimin e të dhënave në artikulimin publik, vendimmarrjen, planifikimin dhe debatin.
Ne të ftojmë të Bëhesh Pjesë e OpenData Fellowship Youth Network
• Ju thjesht duhet të shpenzoni me Ne disa orë Praktikë çdo muaj për 4 muaj rradhazi.
• Qëllimi final i procesit është forcimi i kapaciteteve dhe njohurive të një grupi rinor elitë që ka vokacion, talent dhe vullnet për tu angazhuar në artikulim publik.
• Procesi do të finalizohet edhe me publikimin e artikujve hulumtues në portalin Open Data Albania nga vetë të rinjtë duke u dhënë atyre mundësinë të ndajnë me publikun fakte, analiza dhe parashtrime.
Mirëpresim të aplikojnë për angazhim të rinj mosha deri/rreth 25 vjeç, në proces studimi universitarë apo të sapo diplomuar. Kusht është dëshira për tu fuqizuar përmes të dhënave, informacionit dhe njohurive.
Të rinjtë duhet të kenë dëshirë të përmirësojnë aftësinë e tyre artikuluese dhe aftësinë për tu përfshirë në diskutime të bazuara në argument dhe të dhëna.

Aplikoni në adresën e emalit [email protected] , emaili duhet te ketë titull Aplikoj për OpenData Fellowship Youth Network dhe duhet të përmbajë jo më shumë se 250 fjalë ku jepen të dhëna për gjeneralitetet ; edukimin ; moshën; eksperienca profesionale dhe angazhime të ngjashme, sikurse kontaktet tuaja.

Procesi ju Garanton
• Rrjetëzim me Kolegë dhe Moshatar
• Puno dhe behu Autor Artikuj në Open Data Albania
• Referencë dhe Certifikatë për Eventin
• Fuqizohu doke njohur BigData
• Pagesë për çdo Artikuj të realizuar nga Ju dhe të Publikuar te OpenDataAlbania

Njofto dhe Shokët
Më të mirët do të ftohen për Intervistë pranë nesh,
Ky Network po krijohet në kuadër të Projektit Open Data, Access and Transparency over sectors esposed to risk of Corruption mbështetur nga Sida përmes Ambasadës Suedeze në Shqipëri.

Për pyetje ju lutem na kontaktoni në [email protected].

Kërkohet një Ekspert Lokal Përmirësim i Kapaciteteve Organizative dhe Institucionale

Datë 09/02/2022

AIS, një organizatë jofitimprurëse e angazhuar në Transparencë, Llogaridhënie dhe Mirëqeverisje është duke kërkuar një ekspert lokal për angazhim me kohë të pjesshme ditë pune. Eksperti duhet të asistojë organizatën në hartimin e disa dokumenteve si rregullore dhe manual të praktikave të mira menaxheriale dhe financiare. Eksperti duhet të vlerësojë edhe nevojat për ndërhyrje në statut dhe të bashkëpunojë në hartimin e strategjisë së punës së Organizatës. Angazhimi është me kohë të pjesshme 20 ditë pune në vit, në dy vite me pagesë bruto për 20 ditët e punës në vlerën 3000Euro (viti i parë).

Eksperti duhet të jetë prezent në zyrat e AIS gjatë zbatimit të angazhimit dhe në bashkëpunim me Drejtorin dhe Sekretarin e Organizatës.

Kriteret. Personi duhet të ketë eksperienca në rritje të kapaciteteve institucionale apo auditim institucional në sektorin jofitimprurës. Kjo eksperiencë duhet vendosur në CV-në që do të përcillet për përzgjedhje. Eksperti Lokal duhet të njohë dhe zotërojë parime të rregullimit ligjor, institucional, financiar dhe të burimeve njerëzore në një subjektit ekonomik. Ai/Ajo duhet të zotërojë shumë mirë gjuhën shqipe dhe gjuhën angleze.

Kandidati duhet të ketë eksperienca të mëparshme në hartimin e dokumenteve të sipër kërkuara dhe duhet ti artikulojë qartë këto eksperienca.

Përveç Ekspert në këtë thirrje mund të aplikojë edhe një subjekt që ka punë të ngjashme të mëparshme, dhe është i gatshëm të bashkëpunojnë me tarifën e mësipërme.

Në adresën [email protected] duhet të dërgohet një BIO e shkurtër me të dhëna për kriteret dhe angazhimet e mëparshme brenda datës 09 Mars 2022.

AIS is seeking two full-time and part-time Data Analysts

Position: Open Data Analyst.
Programme: Open Data, Access and Transparency over sectors exposed to Risk of corruption.
Under: Project Director

Salary: Monthly net total salary, plus mandatory share of contributions for employer and employee, plus salary tax, is planned 900 Euros.

Publication Date:  09/02/2022

Deadline for application: 09 March 2022.

AIS, an organization a committed to transparency, accountability, good governance and anticorruption, is implementing programmes in the above-mentioned areas. With a view to preparing data analysis on public spending, national economy performance, tenders and other social economic data, the organization is looking for two Data Analysts.

Job description. The Data Analyst must carefully follow the developments related to public sectors through the organization databases and other institutional databases. Compiles statistical evidence on indicators illustrating the development and performance of the economy and development in the country. Based on evidence, he/she drafts research articles that help the public understand and raise the public awareness of issues of public interest. The articles should be in a simple language and visualized, making information easy to understand.

The commitment can be on part-time full-time basis and depends on the evaluation of his/her productivity and subject to agreement with the selected candidate. In any case, remuneration shall be made according to the number of articles published per month. The project lasts 3 years. The work may also be done remotely, but the selected candidate(s) shall be required to spend at least 20% of their time of engagement in the project office. The Data Group for every article or group of articles will be identified in co-operation with the Project Director and the Public Relations Officer. The analyst will co-operate with the Database Developer to enable the creation of visualizations according to relevance, and with purposes of ensuring the clarity of information.

Requirements:

 • University Diploma, preferably in Economics, and Justice.
 • At least 3 years of previous work experience in a position relevant to economic and statistical management, and research.
 • Good analyzing skills.
 • Knowledge of research and logical evaluation techniques.
 • Good articulation and drafting skills; economic use of words; good use of simple definitions to make articles easy to understand.
 • Knowledgeable about international databases for economic factors and indicators.
 • Eager to get deeper into research and research every day.
 • User of the main computer software.

In addition to meeting the job technical requirements, candidates must be people of integrity and enthusiastic about issues related to information and awareness.

Candidates must submit their CV to [email protected]. The CV should contain information about the university education, professional experience and the requirements for the position. The CV should be accompanied by a paragraph containing references to previous work experience. The candidates selected based on their CV will be invited for an interview. The organization shall have the right to a two-week probation period based on practical tasks before confirmation of appointment.

Terms of Reference:

 • Follow carefully statistical publications in local and international databases.
 • Propose topics for statistical analysis and present arguments about the importance of indicators and assessment methodology.
 • Map tables of aggregated and comparative data.
 • Draft research articles and the final article following comments and notes of the project director or the assigned expert.
 • Carefully check the data source, narrative descriptions, and visualizations.
 • Identifies the impact of the article following its publication, as well as the impact of potential comments.
 • Co-operate with colleagues (designer, website maintainer, Albanian-English translator) for as a good and clear version for publication as possible.
 • Participates regularly in the working group meetings.
 • Meets deadlines and criteria for publication.
 • Is periodically informed about the organization’s activities and their results.
 • Performs his duties by being physically present in the office or remotely. However, he/she is required to spend at least 20% of the time of engagement in the office, and the payment shall be made according to the number of articles finalized into publication.

The CV is required in Albanian, and should be as simple as possible, and not in any certain forms or standards. Candidates are expected to send their CVs to  [email protected] before 09 March 2022, with the subject: CV application for Open Data Analyst.

Vacancy for Network Coordinator, part-time for 1 to 3 years

The organization AIS is looking for a part-time Network Coordinator.

The selected candidate will coordinate the activity of a Youth Network in order to empower young people by using OpenData and BigData as part of the OpenData Fellowship Youth Network.

This network will function as a practical program for a group of young people selected to work and to be trained in the use of data as facts in public articulation, investigation, research, creation of awareness campaigns, etc.

The coordinator should be a person with good communication skills, knowledge of data analysis, research experience, previous professional experience, and academic engagement.

All of these should be mentioned in the applicant’s official CV.

The duties of the Coordinator:

 • Work on recruiting a youth team that will be selected to be part of the OpenData Fellowship Youth Network. (Prepare and Distribute the Call, and answer questions during the application).
 • Participate in the selection of applicants. (Interview)
 • Prepare, in collaboration with the selected Project Leader and Trainer, a Curriculum on the training program. (Practical program 24 hours)
 • Prepare the calendar of the Network events.
 • Conducts Info-sessions and Practical Sessions with each member of the network.
 • Track members’ progress and results during their practical engagement.
 • Make final assessments for each network member and draft specific references.
 • Make a Process Evaluation.

The coordinator co-ordinates during the process with the Project Leader.

The engagement time is 4 months (year 1 ends on February 28, 2022) up to 6 months in the second and third year (the project lasts 3 years).

The engagement shall be made based on an employment contract.

Gross Payment (including all to be paid by employers and employees plus income tax) is 840 Euro/Month.

Applicants should email us at [email protected] specifying in the email subject: Application for Network Coordinator

The OpenData Fellowship Youth Network activity is part of the Open Data Project, Access and Transparency over sectors exposed to risk of Corruption, a project implemented by AIS/Open Data Albania, financially supported by SIDA through the Swedish Embassy in Albania.

Be Part of the #OpenData Fellowship Youth #Network

Opportunity to work with the #OpenDataAlbania team

Are you a Young Boy or Girl, #Journalist, #Student, #Economist, #Fiscal Accountant, #FuturePolitician, #Analyst, #Sociologist or #Student in a Certain Discipline

 • If you want to publish one or several articles on the Open Data Albania portal
 • If your future Career plans are related to the above, a Youth Network welcomes you for a Short-Term Program.

What your vocational training needs is a little training in the use of data in public articulation, decision making, planning and debate.

We invite you to Join the Open Data Fellowship Youth Network

 • You just have to spend with us a few hours of Practice every Month for 4 weeks in a row.
 • The final goal of the process is to strengthen the capacities and knowledge of an elite youth group that has the vocation, talent and will to engage in public articulation.
 • The process will be finalized with the publication of research articles on the Open Data Albania portal by young people themselves giving them the opportunity to share with the public facts, analysis and submissions.

We welcome young people up to 25, both students and graduates, to apply for participation. What is required is the wish to be empowered through data, information and knowledge.

Young people should be willing to improve their articulation skills and ability to engage in argument-based discussions.

For application register Here

The process provides you with

 • the Status of an Author to Open Data Albania Articles, Payment for each Article made by you,
 • Letter of Reference and Certificate of Participation,
 • Networking with Colleagues and Peers

Share with friends

Deadline for Registration 02 December 2021.

The best candidates will be invited for an interview with us,

This Network is being established in the framework of Open Data, Access and Transparency over sectors exposed to the risk of Corruption Project supported by SIDA through the Swedish Embassy in Albania.

If you have any questions please contact us at [email protected].

Trajner për Sistem Administrim WebServices

ToR-s

Trajner për të rritur Kapacitete Stafi në Procese Pune si:

 • Sistem Administrim WebServices
 • Linux Administration
 • Konfigurime PHP
 • Konfigurim DataBaze

Angazhimi si më poshtë:

 1. Kurikul Trajnimi SistemeAdministrimi Web Services. (2 ditë pune)
 2. Leksion dhe Ushtrim Praktik. (4 ditë pune)
 3. Përgatitje dhe prezantim Listë Referenca të Tutorialeve OnLine për Trajnim autodidakt në vijimësi. (2 ditë pune)

Pagesa 90 Euro/dita

Kritere:

 • Të ketë diplomë në Shkenca Kompjuterike.
 • Eksperiencë mbi 10 vjet në Sistem Adminitrim WebServices
 • Dëshmi dhe Certifikata që lidhen me Sistem Adrminitrim WebServices
 • Kohë në dispozicion për tu angazhuar dhe për të vepruar në zyrën tonë 6 deri 8 ditë në vit.

Dokumenta që Duhen për aplikim:

 • CV
 • Diplomë dhe Licensa
 • Kopje ID si Person Fizik, apo Individ.

Aplikimet I presim në [email protected] email me titull Aplikoj Trajner për Sistem Adminitrim WebServices

AIS po kërkon një Përkthyes të Gjuhës Angleze për Përkthime Tekst i Shkruar nga Gjuha Shqipe në Gjuhën Angleze

Personi që kërkohet duhet të bëjë përkthim të teksteve administrative, tekste me karakter social ekonomik dhe tekste ligjore. Për këtë arsye Duhet të zotërojë mirë gjuhët Anglisht dhe Shqip, dhe të jetë i aftë të punoje me fjalor mbi terminologjinë e sipërshënuar. Kandidati duhet të jetë i disponueshëm për të punuar në zyrën e Organizatës rreth 20 orë në javë. Nuk kërkohet domosdoshmërish person i diplomuar në Profilin Linguistikë apo i Licencuar si Përkthyesit Zyrtar. Mirëpresim Kandidat që kanë fituar aftësi gjatë viteve universitare apo profesionale.

Personi duhet të dërgojë një BIO Data me 200 deri 300 fjalë ku të shënojë:

 • Gjeneralitete;
 • Eksperiencën për Profilin që Kërkohet;
 • Edukimin Tituj Profesional dhe Diploma (data dhe institucioni që lëshon).
 • Nivelin e aftësive;
 • Kohën e mundur për angazhim kohë pune pranë organizatës;
 • formën e angazhimit që preferon: Pagë me kohë të pjesshme; Faturë si person Fizik i regjistruar me NIPT, apo Person i Kontraktuar me Kontratë Shërbimi dhe detyrim për pagesë Tatim të Ardhura personale nga Shërbimi (15% të pagesës Bruto).
 • Në BIO Data duhet të ketë kontakt email dhe telefon.
 • Tarifën (pagesën) për faqe apo për orë pune që Ofron.

 

Çdo Aplikant nëse pëlqehet në prezantimin përmes BIO-s do ti nënshtrohet një prove konkrete me tekste për përkthim.

Mirëpresim individ që kanë aftësi dhe dëshirë për tu angazhuar të dërgojnë email me titull BIO Data Aplikant Përkthyes Shqip Anglisht tek adresa [email protected] brenda datës 10 qershor.

Kërkohet Programues me njohuri të mira në PHP

AIS po kekron staf në Pozicionin Programues me njohuri të mira në PHP

Datë 26.03.2021

Përshkrimi i Punës:

–          Mirëmbajë web faqe të programuara në Laravel; WordPres etj.

–          Të optimizojë databazat

–          Të zhvillojë website të reja

Kriteret për Angazhim:

 • Diplomuar në Informatikë dhe degë të ngjashme.
 • Të ketë njohuri mbi databazat
 • Eksperiencë pune mbi 2 vjet
 • Aftësi për të mësuar shpejt
 • Të jetë kreativ
 • Preferohet kandidat me aftësi të mira analitike dhe njohuri për programe multimedial apo vizualizim

Paga neto 75 000 lek. Plus të paguara të gjitha kontributet e detyrueshme.

Kandidati në vartësi të kritereve dhe performancës mund të kontraktohet me një pagë edhe më të lartë.

Java e punës është 40 orë pune e ndarë në 5 ditë në jave. Pushime të paguara sipas Kodit të Punës.

Kontrata e është për 3 vite, me kohë të plotë.

Indeksim Vjetor Page

Kandidatët e interesuar mund të sjellin një CV në [email protected] titull Aplikoj Kërkohet Programues me njohuri të mira në PHP

AIS is looking for a Public Relations and Outreach Officer

Position:                     Public Relations and Outreach Officer

Program:                  Open Data, Access and Transparency over sectors exposed to Risk of Corruption

Publication Date :    01/03/2021

Under:                       Project Director and Head of the Organization

Working period:      29 months (extended over 3 calendar years).

Salary: Net total salary plus mandatory employer’s and employee’s contributions, plus salary tax, of 848 Euros per month (net salary, considering applicable obligations as of March 2021 is approximately 72 300 Albanian lek).

Deadline for application: 1 May 2021, application to be sent to [email protected]

AIS, an organization committed to transparency, accountability, good governance and anticorruption, is implementing programs in the above-mentioned areas. In order to increase the visibility of the organization and that of the results of its projects, the organization is looking for a Public Relations and Outreach Officer.

Job description: The Public Relations and Outreach Officer will commit to drafting, developing, and implementing the methodology and strategy for public communication. He/she will issue media advisories, narrative reports, notifications, promotional materials, information for education and promotional purposes in the framework of the project activities carried out by the organization. Participate in maintaining a Blog for transparency, and in designing multimedia instruments for visibility purposes. He/she will work towards engaging the public through social networks. The Public Relations and Outreach Officer will also be in charge of analyzing the impact of the organization’s activities on certain groups targeted as beneficiaries through information and awareness. Participate and contribute to drafting the organization’s work plan and communication strategy.

The selected candidate will be engaged for a 29-month working period during three years 2021-2024. Months of engagement will correspond with the project calendar of activities. The monthly gross salary for this position is 848 Euros. This includes the deductible mandatory (employer’s and employee’s) contributions, plus the 40% tax on the (declared) salary.

The selected candidate must perform his/her duty in the organization’s office and be flexible to travel as needed for the program’s activities and presentations (events and training courses).

Public Relations and Outreach Officer report to the Project Director. He/she will have the obligation to co-operate and guarantee his/her willingness to work in a team and have a clear vision of communicating and co-operating with media actors.

Requirements:

 • University Diploma, preferably in Human Sciences.
 • Previous working experience of over 2 years in the Media or Public Relations.
 • Good writing and reporting skills.
 • Knowledge in the use of multimedia instruments and social media in public communication.
 • Knowledge of Open Data standards and techniques.
 • Good knowledge of English language.
 • Ability to communicate with experts and staff engaged in different professional profiles.
 • Ability to draft press releases, public notifications, narrative summaries, requests for information, abstracts, essays and information articles.
 • Ability to use precise terminology on public spending, procurement, legislative procedures, and public law in general.
 • Ability to work with inter-sectoral terminology by using dictionaries of terminology.
 • Knowledge and ability to follow current news and developments.
 • Ability to communicate with project experts, media representatives, and civil actors.
 • Knowledge in the use of social media and multimedia instruments.

In addition to meeting the job technical requirements, candidates must be people of integrity and motivated to work on issues related to information and awareness.

Candidates must submit their CV to [email protected]. The CV should contain information about the university education, professional experience, and the requirements for the position. The CV should be accompanied by a paragraph containing references to previous work experience. The candidates selected based on their CV will be invited for an interview. The organization shall have the right to a two-week probation period based on practical tasks before confirmation of appointment.

The contract will be signed for a renewable period of six months following the project implementation calendar.

 

Terms of Reference:

 • Follow carefully all the activities of the organization and their results.
 • Draft reports, memos, media advisories, and promotional texts about the project results.
 • Lead processes for preparing multimedia instruments (videos, banners, flash banners, folding sheets, etc.) related to the project and its performance.
 • Communicate with journalists by committing to increase the visibility of Open Data, and support journalists on their inquiries for more information and better skills in using the information available.
 • Participate in organizing events and prepare notifications, information, and promotional materials about them.
 • Draft methodologies and work plans for communication with civil actors for each open data database developed by the organization.
 • Prepare narrative reports for any sub-activities related to the media, communication, promotion, awareness, and education.
 • Inform the Project Director and staff about the project’s impact on the public, and about the need for interventions for each activity.
 • Compile periodic evidence on the dissemination and impact of the project results on the media and public.
 • The selected candidate must perform his/her duties by being physically present in the organization’s offices. Remote/online employment shall only apply during humanitarian emergencies.
 • Report every day by email on his/her day’s work.

The CV is required in Albanian, and should be as simple as possible, and not in any certain forms or standards. Candidates must send their CV to [email protected] under the subject “Application for Public Relations and Outreach Officer ” no later than May 1st, 2021.