Bëhu Pjesë e #OpenData Fellowship Youth #Network

Mundësi për të punuar me ekipin #OpenDataAlbania
Je një Djalë apo Vajze e re, #Gazetar, #Student, #Ekonomist, #Fiskalist, #Politikan i Ardhshëm, #Analist, #Sociolog apo #Kërkues në një Disiplinë të caktuar
• Nëse ke dëshirë të Publikosh një apo disa artikuj në portalin Open Data Albania
• Nëse planet për Karrierën tuaj të ardhshme lidhen me sa më lart, një Rrjet Rinor të mirëpret për një program Afatshkurtër.
Ajo çka i duhet formimit tuaj profesional është edhe pak aftësim mbi përdorimin e të dhënave në artikulimin publik, vendimmarrjen, planifikimin dhe debatin.
Ne të ftojmë të Bëhesh Pjesë e OpenData Fellowship Youth Network
• Ju thjesht duhet të shpenzoni me Ne disa orë Praktikë çdo muaj për 4 muaj rradhazi.
• Qëllimi final i procesit është forcimi i kapaciteteve dhe njohurive të një grupi rinor elitë që ka vokacion, talent dhe vullnet për tu angazhuar në artikulim publik.
• Procesi do të finalizohet edhe me publikimin e artikujve hulumtues në portalin Open Data Albania nga vetë të rinjtë duke u dhënë atyre mundësinë të ndajnë me publikun fakte, analiza dhe parashtrime.
Mirëpresim të aplikojnë për angazhim të rinj mosha deri/rreth 25 vjeç, në proces studimi universitarë apo të sapo diplomuar. Kusht është dëshira për tu fuqizuar përmes të dhënave, informacionit dhe njohurive.
Të rinjtë duhet të kenë dëshirë të përmirësojnë aftësinë e tyre artikuluese dhe aftësinë për tu përfshirë në diskutime të bazuara në argument dhe të dhëna.

Aplikoni në adresën e emalit [email protected] , emaili duhet te ketë titull Aplikoj për OpenData Fellowship Youth Network dhe duhet të përmbajë jo më shumë se 250 fjalë ku jepen të dhëna për gjeneralitetet ; edukimin ; moshën; eksperienca profesionale dhe angazhime të ngjashme, sikurse kontaktet tuaja.

Procesi ju Garanton
• Rrjetëzim me Kolegë dhe Moshatar
• Puno dhe behu Autor Artikuj në Open Data Albania
• Referencë dhe Certifikatë për Eventin
• Fuqizohu doke njohur BigData
• Pagesë për çdo Artikuj të realizuar nga Ju dhe të Publikuar te OpenDataAlbania

Njofto dhe Shokët
Më të mirët do të ftohen për Intervistë pranë nesh,
Ky Network po krijohet në kuadër të Projektit Open Data, Access and Transparency over sectors esposed to risk of Corruption mbështetur nga Sida përmes Ambasadës Suedeze në Shqipëri.

Për pyetje ju lutem na kontaktoni në [email protected].

Kërkohet një Ekspert Lokal Përmirësim i Kapaciteteve Organizative dhe Institucionale

Datë 09/02/2022

AIS, një organizatë jofitimprurëse e angazhuar në Transparencë, Llogaridhënie dhe Mirëqeverisje është duke kërkuar një ekspert lokal për angazhim me kohë të pjesshme ditë pune. Eksperti duhet të asistojë organizatën në hartimin e disa dokumenteve si rregullore dhe manual të praktikave të mira menaxheriale dhe financiare. Eksperti duhet të vlerësojë edhe nevojat për ndërhyrje në statut dhe të bashkëpunojë në hartimin e strategjisë së punës së Organizatës. Angazhimi është me kohë të pjesshme 20 ditë pune në vit, në dy vite me pagesë bruto për 20 ditët e punës në vlerën 3000Euro (viti i parë).

Eksperti duhet të jetë prezent në zyrat e AIS gjatë zbatimit të angazhimit dhe në bashkëpunim me Drejtorin dhe Sekretarin e Organizatës.

Kriteret. Personi duhet të ketë eksperienca në rritje të kapaciteteve institucionale apo auditim institucional në sektorin jofitimprurës. Kjo eksperiencë duhet vendosur në CV-në që do të përcillet për përzgjedhje. Eksperti Lokal duhet të njohë dhe zotërojë parime të rregullimit ligjor, institucional, financiar dhe të burimeve njerëzore në një subjektit ekonomik. Ai/Ajo duhet të zotërojë shumë mirë gjuhën shqipe dhe gjuhën angleze.

Kandidati duhet të ketë eksperienca të mëparshme në hartimin e dokumenteve të sipër kërkuara dhe duhet ti artikulojë qartë këto eksperienca.

Përveç Ekspert në këtë thirrje mund të aplikojë edhe një subjekt që ka punë të ngjashme të mëparshme, dhe është i gatshëm të bashkëpunojnë me tarifën e mësipërme.

Në adresën [email protected] duhet të dërgohet një BIO e shkurtër me të dhëna për kriteret dhe angazhimet e mëparshme brenda datës 09 Mars 2022.

AIS is seeking two full-time and part-time Data Analysts

Position: Open Data Analyst.
Programme: Open Data, Access and Transparency over sectors exposed to Risk of corruption.
Under: Project Director

Salary: Monthly net total salary, plus mandatory share of contributions for employer and employee, plus salary tax, is planned 900 Euros.

Publication Date:  09/02/2022

Deadline for application: 09 March 2022.

AIS, an organization a committed to transparency, accountability, good governance and anticorruption, is implementing programmes in the above-mentioned areas. With a view to preparing data analysis on public spending, national economy performance, tenders and other social economic data, the organization is looking for two Data Analysts.

Job description. The Data Analyst must carefully follow the developments related to public sectors through the organization databases and other institutional databases. Compiles statistical evidence on indicators illustrating the development and performance of the economy and development in the country. Based on evidence, he/she drafts research articles that help the public understand and raise the public awareness of issues of public interest. The articles should be in a simple language and visualized, making information easy to understand.

The commitment can be on part-time full-time basis and depends on the evaluation of his/her productivity and subject to agreement with the selected candidate. In any case, remuneration shall be made according to the number of articles published per month. The project lasts 3 years. The work may also be done remotely, but the selected candidate(s) shall be required to spend at least 20% of their time of engagement in the project office. The Data Group for every article or group of articles will be identified in co-operation with the Project Director and the Public Relations Officer. The analyst will co-operate with the Database Developer to enable the creation of visualizations according to relevance, and with purposes of ensuring the clarity of information.

Requirements:

 • University Diploma, preferably in Economics, and Justice.
 • At least 3 years of previous work experience in a position relevant to economic and statistical management, and research.
 • Good analyzing skills.
 • Knowledge of research and logical evaluation techniques.
 • Good articulation and drafting skills; economic use of words; good use of simple definitions to make articles easy to understand.
 • Knowledgeable about international databases for economic factors and indicators.
 • Eager to get deeper into research and research every day.
 • User of the main computer software.

In addition to meeting the job technical requirements, candidates must be people of integrity and enthusiastic about issues related to information and awareness.

Candidates must submit their CV to [email protected]. The CV should contain information about the university education, professional experience and the requirements for the position. The CV should be accompanied by a paragraph containing references to previous work experience. The candidates selected based on their CV will be invited for an interview. The organization shall have the right to a two-week probation period based on practical tasks before confirmation of appointment.

Terms of Reference:

 • Follow carefully statistical publications in local and international databases.
 • Propose topics for statistical analysis and present arguments about the importance of indicators and assessment methodology.
 • Map tables of aggregated and comparative data.
 • Draft research articles and the final article following comments and notes of the project director or the assigned expert.
 • Carefully check the data source, narrative descriptions, and visualizations.
 • Identifies the impact of the article following its publication, as well as the impact of potential comments.
 • Co-operate with colleagues (designer, website maintainer, Albanian-English translator) for as a good and clear version for publication as possible.
 • Participates regularly in the working group meetings.
 • Meets deadlines and criteria for publication.
 • Is periodically informed about the organization’s activities and their results.
 • Performs his duties by being physically present in the office or remotely. However, he/she is required to spend at least 20% of the time of engagement in the office, and the payment shall be made according to the number of articles finalized into publication.

The CV is required in Albanian, and should be as simple as possible, and not in any certain forms or standards. Candidates are expected to send their CVs to  [email protected] before 09 March 2022, with the subject: CV application for Open Data Analyst.

SHKURTI 2022: Muaji i Angazhimit të Shoqërisë Civile për Integrimin Evropian!

Procesi i integrimit në Bashkimin Evropian në tërësi si dhe procesi i negociatave për anëtarësim në veçanti është një përpjekje e përbashkët e shoqërisë shqiptare si një prioritet kombëtar, i cili kërkon vazhdimësi dhe angazhim nga të gjithë faktorët shoqëror.

Ideja për të patur një muaj të veçantë, të dedikuar me aktivitete të ndryshme dhe të organizuar nga të gjitha grupet e interesit si dhe institucionet publike e jopublike të përfshira në proces, vjen për të rritur më tej cilësinë e debatit publik mbi procesin e integrimit evropian si dhe për të patur një fokus më të gjerë në informimin dhe njohjen e procesit.

 

Muaji i Integrimit në BE:

 Më shumë përfshirje e aktorëve shoqërorë në procesin e Integrimit Evropian.

 Rritje e cilësisë së debatit publik mbi Integrimin dhe Negociatat.

 Njohje më e mirë e hapave që Shqipëria do të ndjekë në rrugën drejt BE.

→ Rritje e transparencës dhe bashkërendimit ndërmjet aktorëve publikë dhe jopublikë.