“Let the Data Speak” – Open Data Albania workshop tek New York University of Tirana

Në kuadër të projektit Open Data Albania in the Classroom, më dt 21 Dhjetor 2011 pranë Universitetit të New Yorkut në Tirane do të mbahet një Workshop nga Julia Hoxha (M.Sc) dhe Aranita Brahaj (M.A).

 

Fitues të Open Datathon Albania – Hackathon Day in Tirana

Instituti Shqiptar i Shkencave organizoi për herë të parë në Shqipëri një event të rëndësishëm dhe tepër inovativ: Open Datathon Albania – Hackathon Day in Tirana. Kjo Maratonë e Open Data është një ngjarje tepër e rëndësishme e shumë qyteteve botërore. Në Shqipëri prej një viti aplikohet Open Data Albania nëpërmjet një projekti të realizuar nga Instituti Shqiptar i Shkencave. Open Data Albania tashmë është edhe promotor i Maratonës së Open Data (Data Marathon) që do të organizohet në datën 20 dhjetor 2011 në Tiranë. Maratona e të dhënave të hapura këtë vit ka në fokus Studentët dhe zhvillohet në tërësinë e disa aktiviteteve të Open Data Albania në Universitete.

Ne rrjedhën e Hackathoneve botërore, Open Datathon Albania është një mbledhje e studenteve, profesionistëve, aktivistëve social për te shkruar aplikime, për te liruar te dhëna, krijuar visualizime dhe botuar analiza duke përdorur te dhënat e hapura. Kjo behet me qellim qe të tregohet suport dhe te nxitet adoptimi i politikave për te dhëna te hapura nga Qeveria dhe institucionet kombëtare e lokale. Ky aktivitet zhvillohet me mbështetje financiare te Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros dhe mikpritës është Fakulteti i Ekonomisë ne Universitetin e Tiranës.

Në Maratonë konkurruan 21 student me 12 aplikime/analiza me tema tepër interesante të fushave Ekonomi; Politika Sociale; Teknologji të Reja, Demografi, Politika Shëndeti etj. Në Open Datathon Albania u prezantuan edhe aplikime të konkurrentëve nga Kosova.

Fitues në Open Datathon Albania, 20 dhjetor 2011.

Çmimi i I, vlera 300 USD: Tirana Bus Station, me autor Jonid Kanini student i Gjeo Informatikës në Universitetin Politeknik të Tiranës dhe Julian Kanini programues. Tirana është një kryeqytet evropian, por banorëve të saj u mungon një hartë dinamike ku të demonstrohen stacionet e shërbimit urban. Një i huaj apo banor i ri i Tiranës, për të gjetur një stacion autobusi duhet të pyesë kalimtarët në rrugë apo të kërkojë ndihmë nga qytetarë më të hershëm. Qytetarët e Tiranës meritojnë të kenë një hartë me vizualizime, e reklamuar në vende publike apo në një faqe web me shërbime për qytetarët. Dy fituesit e Datathon Albania kanë punuar në terren duke regjistruar stacione dhe distanca të 25 linjave urbane në Tiranë.

Çmimi II, vlera 150 USD: Punësimi. Ndërmarrjet Private. Autore Mariola Kapidani; Olta Begu dhe Eni Didi – studente master në Fakultetin e Ekonomisë, UT. Punësimi është tema më interesante për studentët shqiptarë. Njëkohësisht një nga çështjet më të rëndësishme për ekonominë dhe shoqërinë shqiptare. Politikëbërja përpiqet të ofrojë dhe gjejë formula nga më eficentet në zgjidhjen e çështjeve të papunësisë si faktor krize dhe niveli të dobët ekonomik.

Çmimi “Ideja më e mirë”: Problemet e Fëmijëve Alo 116. Autorë Mirgit Vataj; Gjergj Xhaholli; Erinda Ibrahimllari. Fëmijët në Shqipëri kanë mundësi tashmë të mbrohen nëpërmjet një programi për këshillim telefonik, referim dhe mbrojtje pro-aktive. Që prej qershorit 2009 CRCA/DCI nëpërmjet Linjës Kombëtare Alo116 ndihmon fëmijët të këshillohen dhe të adresojnë problemet e tyre. Disa nga telefonuesit në këtë linjë identifikojnë abuzime fizike dhe seksuale, raste të diskriminimit, neglizhim, abuzim emocional, paaftësi fizike, tendenca vetëvrasje, probleme familjare apo largime të fëmijëve nga shtëpia. Pas dy viteve punë CRCI ka shumë për të treguar mbi numrin e secilit abuzim e shqetësim, problemet që shqetësojnë fëmijët çdo ditë dhe dinamikën e punës për ti ndihmuar ata.

Ne rrjedhën e Hackathoneve botërore, Open Datathon Albania është një mbledhje e studenteve, profesionistëve, aktivistëve social për te shkruar aplikime, për te liruar të dhëna, krijuar vizualizime dhe botuar analiza duke përdorur të dhënat e hapura. Kjo bëhet me qëllim që të tregohet suport dhe të nxitet adoptimi i politikave për të dhëna të hapura nga qeveria dhe institucionet lokale e kombëtare. Ky aktivitet zhvillohet me mbështetje financiare të Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros dhe mikpritës është Fakulteti i Ekonomisë në Universitetin e Tiranës.

Në Maratonë konkurruan 21 student me 12 aplikime/analiza me tema tepër interesante të fushave Ekonomi; Politika Sociale; Teknologji të Reja e më gjerë Politikëbërje.

Open Datathon Albania do të reklamohet në tre website me reputacion mbi Teknologjinë e Informimit dhe Aktivizimin Qytetar që janë http://open.data.al/, http://datathon.data.al/, http://ais.al/. Gjithashtu aktiviteti do të promovohet në media dhe tek portali i mirënjohur ne gjuhen shqipe www.shqiperia.com.

Open Datathon Albania si një Maratonë e Inteligjencës dhe Kreativitetit; si një festë e ideve të reja për Teknologji të Informacionit dhe njëkohësisht si një aktivitet që bëhet pjesë e një zinxhiri eventesh në shumë kryeqytete botërore.

Shumë shpejtë Instituti Shqiptarë i Shkencave do të anoncojë sfidën dhe modalitetet për Open Datathon Albania 2012.

Duke parashtruar idenë dhe ftesën tonë për pjesëmarrje jemi të hapur për propozime dhe sugjerime nga ana Juaj.

Aranita BRAHAJ, M.A

Instituti Shqiptar i Shkencave

Informacione mbi aktivitetin Hackathon 2011

Ngjarja: Open Data Albania Hackathon
Vendi: Fakulteti i Ekonomisë, Rr. “Arben Broci”, Tirana, Albania

Përshëndetje të nderuar  pjesëmarrës në Datathon Albania 2011,
Po ju shkruajmë për disa informacione të tjera mbi këtë aktivitet. Siç dhe është pasqyruar në faqen tonë, Open Datathon Albania do të zhvillohet në ambientet e Fakultetit të Ekonomisë Universiteti i Tiranës, të Martën 20 dhjetor ora 10.00 tek Seksioni A i godinës, kati II.

Te ftuar dhe pjesëmarrës do të mblidhen në orën 10.00, ndërsa vetë konkurrentët janë të lutur të paraqiten që në orën 9.00 me qëllim realizimin e një komunikimi dhe prezantimi të përbashkët.
Deri tani kemi njoftime për 20 pjesëmarrës kryesisht studentë që konkurrojnë për tre çmimet e Datathon. Vlerësimi do të bëhet për 50% të pikëve nga vetë pjesëmarrësit  dhe pjesa tjetër e pikëve janë nën vlerësimin e Jurisë e cila paraprakisht përbëhet nga disa pjesëtarë të stafit të Open Data Albania.

Open Datathon Albania do të reklamohet në tre website me reputacion mbi Teknologjinë e Informimit dhe Aktivizimin Qytetar që janë http://open.data.al/, http://datathon.data.al/, http://ais.al. Gjithashtu aktiviteti do të promovohet në media dhe tek portali i mirënjohur ne gjuhen shqipe www.shqiperia.com.
Open Datathon Albania do të prezantohet si një Maratonë e Inteligjencës dhe Krijimtarisë; si një festë e ideve të reja për Teknologji të Informacionit dhe njëkohësisht si një aktivitet që bëhet pjesë e një zinxhiri eventesh në shumë kryeqytete evropiane. Deri tani kemi rreth 70 të regjistruar, por ka vend dhe për të tjerë kështuqë jeni në kohë të ftoni miq e të njohur të marrin pjesë.

Duke parashtruar idenë dhe ftesën tonë për pjesëmarrje jemi të hapur për propozime dhe sugjerime nga ana Juaj.

Për më shumë informacione: Open Data Albania Hackathon

Shembuj aplikimesh që mund të prezantohen në Open Datathon Albania 2011

Aplikimet që priten në këtë Hackathon do jenë të ndarë në 2 kategori. 1) Prezantime vizuale të të dhënave kryesisht nga ekspertë ekonomie dhe gazetarie dhe 2) aplikime ekspertësh të informatikës (mashups, flash, interactive maps etj).

Një shembull i një prezantimi vizual të dhënash është psh artikulli i kolegeve tona tek ODA Blerta Zilja & Marilda Mançka

 

Shembulli i mësipërm bazohet mbi një punë hulumtuese të shpërndarjes së buxhetit shqiptar sipas funksioneve. Vizualizimi i shpërndarjes së buxhetit nëpërmjet Google Visualization Tools jep një ide të qartë të peshës së zërave të ndryshëm të buxhetit. Shembull, shteti shqiptar shpenzon pjesën më të madhe të buxhetit për mbrojtjen sociale. Vizualizimi është bërë i mundur nga këto të dhëna dhe gjendet tek kjo lidhje.

Nëse jeni një web developer dhe dëshironi të bëni dicka ndryshe, atehere vizualizimi i të dhënave me tabela në të cilat mund të rendisësh lehtësisht rezultatet apo vizualizim i elementeve në harta, është një sfidë e këndshme për këdo. Një aplikim i tillë mund të gjendet tek:  http://datathon.data.al/ndotjaplazhe.  Aplikimi bazohet mbi artikullin: Cilësia e plazheve shqiptare 2009