AIS denounces the Municipality of Tirana for Lack of Transparency over Beneficiaries of the Reconstruction Fund during the Electoral Campaign

The Non-Governmental Organization, AIS/Open Data Albania, addressed today, date 25.05.2021 the Commissioner for the Right to Information, complaining about the Municipality of Tirana. The complaint against this municipality follows the latter’s refusal to publish the decisions of the Municipality Council on the “List of names of beneficiaries from the Reconstruction Fund” for the dates corresponding with the 2021 electoral campaign.

AIS addressed the Municipality on 6 May 2021, requesting access to the decisions of the Municipality Council of Tirana, on the Full List of Beneficiaries of the Reconstruction Fund for Tirana.

The requested documents were not published on the Municipality website, under the “Decisions of Tirana Municipality Council” section.

On 18 May, the Coordinator for Information of Tirana Municipality refused to meet our request submitted by letter no. A-9928/2 Prot., arguing as follows: We may not provide you with the names of the beneficiaries of these funds, because the lists attached as annexes to the Municipality Council Decisions contain personal data of the beneficiaries, such as ID numbers, information about their economic benefits, etc., which are protected by Law No. 9887, dated 10.03.2008 „On protection of personal data“.

According to AIS, promoter of Transparency and Accountability, the refusal of Tirana Municipality is not based on the law, it hinders accountability and transparency about public money and taxpayers’ money. The European law, national legislation, and practice require the principle of proportionality to be considered in disclosing the identity of the beneficiaries of the public grants. The European Court of Human Rights has issued a decision in favor of disclosure as an opportunity for citizens’ participation in the process of learning and assessing how their taxes are spent.

Therefore, the organization reacted by Complaining against the Municipality of Tirana, asking the Commissioner to order the Municipality to ensure Transparency over the Beneficiaries of the Reconstruction Grant during dates of the Electoral Campaign.

The Lists of Beneficiaries are approved by the Municipality of Tirana Council and grants are issued on dates within the Electoral Campaign for the 25 April 2021 Parliamentary Elections. Transparency and citizens- information is related to the need to verify potential doubts of misuse of public money during electoral campaigns for electoral purposes.

Therefore, the organization addressed the Commissioner, asking him to order the Municipality of Tirana to publish the full decisions on the beneficiaries of Albanian taxpayers’ money through the Reconstruction Fund Grants on 2021 electoral dates.

By this act, the Municipality is applying a double standard, affecting transparency only for the beneficiaries during the 2021 Electoral Campaign, as it was the Municipality itself, which has already published the Nominal Lists ( Illustrative Video and PDF ) of the Families in 2019 and 2020.

An article is prepared on the use of the Reconstruction Grant in Electoral Campaign Dates under #FollowTheMoney Electoral Period and Reconstruction Fund Additional Budget through Unconditional Transfers for 11 Municipalities.  http://ndiqparate.al/2021/05/07/periudha-zgjedhore-dhe-fondi-i-rindertimit-shtesa-buxhetore-ne-transferte-e-pakushtezuar-per-11-bashki/

 

AIS po kërkon një Përkthyes të Gjuhës Angleze për Përkthime Tekst i Shkruar nga Gjuha Shqipe në Gjuhën Angleze

Personi që kërkohet duhet të bëjë përkthim të teksteve administrative, tekste me karakter social ekonomik dhe tekste ligjore. Për këtë arsye Duhet të zotërojë mirë gjuhët Anglisht dhe Shqip, dhe të jetë i aftë të punoje me fjalor mbi terminologjinë e sipërshënuar. Kandidati duhet të jetë i disponueshëm për të punuar në zyrën e Organizatës rreth 20 orë në javë. Nuk kërkohet domosdoshmërish person i diplomuar në Profilin Linguistikë apo i Licencuar si Përkthyesit Zyrtar. Mirëpresim Kandidat që kanë fituar aftësi gjatë viteve universitare apo profesionale.

Personi duhet të dërgojë një BIO Data me 200 deri 300 fjalë ku të shënojë:

 • Gjeneralitete;
 • Eksperiencën për Profilin që Kërkohet;
 • Edukimin Tituj Profesional dhe Diploma (data dhe institucioni që lëshon).
 • Nivelin e aftësive;
 • Kohën e mundur për angazhim kohë pune pranë organizatës;
 • formën e angazhimit që preferon: Pagë me kohë të pjesshme; Faturë si person Fizik i regjistruar me NIPT, apo Person i Kontraktuar me Kontratë Shërbimi dhe detyrim për pagesë Tatim të Ardhura personale nga Shërbimi (15% të pagesës Bruto).
 • Në BIO Data duhet të ketë kontakt email dhe telefon.
 • Tarifën (pagesën) për faqe apo për orë pune që Ofron.

 

Çdo Aplikant nëse pëlqehet në prezantimin përmes BIO-s do ti nënshtrohet një prove konkrete me tekste për përkthim.

Mirëpresim individ që kanë aftësi dhe dëshirë për tu angazhuar të dërgojnë email me titull BIO Data Aplikant Përkthyes Shqip Anglisht tek adresa [email protected] brenda datës 10 qershor.

Open Data Albania, Media, Week from 2 to 10 May, Reconstruction Fund, its Use in the Electoral Campaign

Data published by Open Data Albania portal and the blog FollowtheMoney.al were referred to in the first week of May as a factual source for several media stories and articles. The main topic in the media is the potential use of the Reconstruction Program Fund after the earthquake of 26 November 2019. During the Election Campaign, March 25 to April 25, was spending 30% of the entire State Reconstruction Fund Program.

Some of the articles based on the facts and data published by ODA are:

Gogo.al : #Electoral Favoritism – How were compensated the affected persons by the earthquake during the Electoral Campaign

 

https://gogo.al/favorizimi-elektoral-si-u-shperblyen-para-zgjedhjeve-te-demtuarit-nga-termeti/

Droni.al: Government allocated 120 million Euro in the 4 months before elections to residents affected by the earthquake

https://www.droni.al/2021/05/09/qeveria-120-milione-euro-ne-4-muajt-para-votimit-per-banoret-e-demtuar-nga-termeti/

Albanian Radio Television: MP Tabaku: €120 Million from the State Budget to buy votes, data published by Open Data Albania

https://lajme.rtsh.al/artikull/tabaku-120-milione-euro-nga-buxheti-per-te-blere-votat

Syri TV: 120 million Euro from the State Budget were used to Buy Votes

https://www.syri.net/politike/421739/120-mln-euro-nga-buxheti-i-shtetit-u-perdoren-per-te-blere-votat/

Telegraph: The manoeuvre how the earthquake funds were used to buy votes

https://telegraf.al/ekonomi/ja-skema-se-si-u-perdoren-fondet-e-termetit-per-blerjen-e-votave/

Electoral Campaign Period and Reconstruction Fund, Additional Budget as Unconditional Transfer to 11 Municipalities

Open Data Albania has researched additional Unconditional Transfers for eleven municipalities benefiting from the Reconstruction Fund.  The focus is on the transfers adopted by Decisions of the Council of Ministers (DCM) during the Electoral Campaign Period, 25 March to 25 April 2021. The analysis looks also at the pre-electoral dates, from January 1 to April 25.

Article: http://ndiqparate.al/en/2021/05/07/the-election-period-and-the-reconstruction-fund-additional-budget-allocated-to-11-municipalities-as-unconditional-transfers/

 • The budget transfer for eleven municipalities from the Reconstruction Fund for the period 1 January to 25 April 2021 is 15 430 836 420 Lek (fifteen billion four hundred thirty million eight hundred and thirty-six thousand four hundred and twenty ALL). In Euro, it is about 124.44 Million Euro.
 • Only on 30 Electoral Campaign Dates, this Unconditional Transfer to municipalities affected by the earthquake marked 8 574 636 507 Lek (eight billion five hundred seventy-four million six hundred and six hundred thirty-six thousand five hundred and seven ALL). In Euro, it is about 69.1 Million Euro.
 • In the first four months, the Albanian Government spent from the Reconstruction Fund transferring to municipalities as Unconditional Transfers 56% of the total Annual Reconstruction Fund. A significant part of the transfers went directly to Individual beneficiaries.
 • In 2020, the Albanian Government was criticized by the International Monetary Fund (IMF ) because of the failure to implement this Fund, the Reconstruction Program.
 • In the Law on the State Budget at the beginning of the year, in total, the  Unconditional transfers for these 11 Municipalities were 8 299 271 265 ALL. For the same 11 municipalities, the additional Unconditional Transfers through DCMs in the four months before the elections amounted to 15 430 836 420 ALL. The increase is 186 percent.
 • The municipalities of Tirana; Durres; Kurbin and Kamez have the highest increase. Compared with the Unconditional Transfers provided for in the Law at the Beginning of the Year, records were set by municipalities: Vora (549%); Kurbin (340%); Tirana (250%); Shijaku (228%).

Municipality of Tirana. Was allocated through Decisions of the Council of Ministers, Unconditional Transfers on Electoral Dates (30 days of the campaign) amounting to 6 055 001 800 ALL (six billion and fifty-five million and one thousand Eighty ALL). These transfers are ordered by DCM No.189 of 25 March; DCM No.202 of 25 March; DCM No.204 of 25 March.

Municipality of Durres. Was allocated additional Unconditional Transfers by Decision of the Council of Ministers during the Electoral Period amounting to 1 181 590 365 ALL (one billion one hundred and eighty-one million five hundred and ninety thousand three hundred and sixty-five ALL). DCM No.189 of 25 March; DCM No. 201 of 25 March; DCM No.205 of 24 March and DCM no 213 of 31 March.

Municipality of Kamëz  By Decisions of the Council of Ministers, this municipality has benefitted 227 909 231 Lek (two hundred twenty-seven thousand nine hundred and nine thousand two hundred and thirty-one ALL. DCM No. 200 dated March 25; DCM No.201 dated March 31; DCM No.211 dated March 31, and DCM No.235 dated April 14.

Municipality of Kurbin. By Decisions of the Council of Ministers benefited Lek 529 262 087 (Five hundred twenty-nine million two hundred sixty-two thousand eighty-seven ALL. By DCM No. 215 dated 31 March; DCM No. 233 dated 14 April and Decision 234 dated 14 April.

Municipality of Shijak Has benefited 143 662 566 ALL in the Electoral Period. DCM No. 212 dated March 31 was taken during this period.

Municipality of Vora. By decision of the Council of Ministers it benefited 175 148 070 ALL (one hundred and seventy-five million and one hundred and forty-eight thousand and seventy ALL). Decision of the Council of Ministers No. 189 dated March 25; DCM No. 236 dated April 14 and DCM No. 237 dated April 14.

Municipality of Kavaja. During the election period, this municipality benefited Unconditional Transfers in the amount of 201 959 863 ALL (two hundred and one million nine hundred and fifty-nine million eight hundred and six seventy-three ALL). This was done through DCM No.206 dated March 25 and DCM No.205 dated March 25.

Mirdita Municipality received 42 262 535 ALL (forty-two million two hundred sixty-two thousand five hundred thirty-five ALL. By DCM No.200 dated March 25; and DCM No.233 dated April 14.

Rrogozhina Municipality and Kruja Municipality did not receive funds on election dates. DCMs for Unconditional Transfers from the Reconstruction Fund were taken at earlier dates

Municipality of Lezha. This municipality has benefited by Decision of the Council of Ministers transfers amounting to 17 835 093 Lek (seventeen million eight hundred thirty-five thousand ninety-three ALL. DCM No.215 Date March 31, 2021.

Typical Unconditional Transfers are funds from the State Budget for Municipalities for guaranteeing some basic services of the Local Government such as basic education, social protection, management of forests, roads, waters, etc. The unconditional transfer is determined through a formula every year and is adopted as a separate table and item of the Law on State Budget. If we compare certain additional transfers allocated in December 2020 with the additional funds received by Municipalities as Unconditional Transfers from the Reconstruction Fund through DCMs before elections and DCMs taken on election dates, we see a concentration on the dates which the Electoral Code recognizes as the electoral campaign dates.

This article was produced in the framework of monitoring, transparency and risk assessment in the distribution of Albanian taxpayers’ money and expenditures, NdiqParate.al. AIS organization is implementing the Open Data, Access and Transparency over sectors to Risk of Corruption.

The Excel document in this article contains data and information, on the basis of which the visualization is made. This document is easily downloadable and free for use. Other AIS databases include Spending.data.alOpenPocurement.al and OpenCorporates.al.

KËRKESË PËR INFORMIM DOKUMENTA ZYRTARE – Lista Emërore me Përfitues nga Fonde Publike të Bashkisë Tiranë

Lista Emërore me Përfitues nga Fonde Publike të Bashkisë Tiranë nuk është e aksesueshme për publikun. Megjithëse është pjesë e Informacioni dhe aneks VKB të kërkuara duhet të jenë publike, sa kohë që ato informojnë mbi shpërndarje të parave publike, para të taksapaguesve tek individ përfitues. Po njësoj rëndësia e Dokumentit për Akses Publik është e shtuar sa kohë që këto janë vendime të mara në periudha dhe data të parashikuara si data zgjedhore për Procesin Zgjedhor 25 Prill 2025.

Për këtë arsye AIS ju drejtua me një kërkesë zyrtare me shkrim Këshillit Bashkiak dhe Bashkisë Tiranë.

Konkretisht Kërkohet:

 • Bashkë Lidhje Aneks shoqërues. Pjesë e VKB Nr. 66 Datë 19.04.2021 Për Miratimin e Listës së Përfituesve nga Programi i Grantit të Rindërtimit. Ky aneks ka përmbajtje Subjekte që përfitojnë vlerat e grantit të rindërtimit të parashikuara në vendimin Nr. 160, datë 7.12.2020, të Këshillit Bashkiak “Për përcaktimin e vlerave për përfituesit e grantit të rikonstruksionit/rindërtimit, banesat e të cilëve janë klasifikuar nga akt ekspertizat e thelluara të Institutit të Ndërtimit me nivel dëmesh DS4 dhe DS5”, të ndryshuar.
 • Bashkë Lidhje Aneks Shoqëruese pjesë e VKB Nr. 65 Për miratimin e listës së përfituesve të nënprogramit të grantit të rikonstruksionit, banesat e të cilëve janë klasifikuar nga akt ekspertizat e thelluara të Institutit të Ndërtimit me nivel dëmi DS4. Ky aneks ka emra Subjektet përfitojnë vlerën e rikonstruksionit sipas parashikimeve të vendimit Nr. 160, datë 7.12.2020, të Këshillit Bashkiak “Për përcaktimin e vlerave për përfituesit e grantit të rikonstruksionit/rindërtimit, banesat e të cilëve janë klasifikuar nga aktekspertizat e thelluara të Institutit të Ndërtimit me nivel dëmesh DS4 dhe DS5”, të ndryshuar.
 • Bashkëlidhje Dy Anekse Shoqëruese pjesë e VKB Nr. 64 datë 19.04. 2021. Për miratimin e Listës së Përfituesve nga Granti i Rikonstruksionit dhe për disa ndryshime në Vendimet e Listave të Përfituesve nga ky Nënprogram Këto anekse kanë Lista emërore të subjekteve përfituese nga granti i rikonstruksionit, sipas kategorive të dëmit DS1, DS2. dhe DS3. 
 • Bashkëlidhje Katër anekse shoqëruese të VKB Nr. 63 Datë 19.04.2021 Për miratimin e Listës së Përfituesve nga Programi i Zhvillimit të Objekteve të Reja në Njësinë Administrative nr. 6 Baldushk, Ndroq dhe Pezë. Këto anekse kanë të miratura lista emërore me subjekte përfituese nga programi i zhvillimit të objekteve të reja në njësinë Administrative Nr. 6. Baldushk, Ndroq dhe Pezë.
 • Lista emërore me Korrigjime për VKB Nr. 61 Datë 6.04. 2021 Për disa Korrigjime gabimi material në vendimet e listave të përfituesve nga granti i rikonstruksionit dhe programi i Rindërtimit. Korrigjim Listash të miratuara më Parë.
 • Bashkëlidhje Aneksin shoqërues të VKB Nr. 16 Datë 01.03.2021 Për miratimin e Listës së Përfituesve nga Granti i Rikonstruksionit. Lista e Miratuar sipas kategorive të dëmit DS1, DS2 dhe DS3 listën emërore të subjekteve përfituese nga granti i rikonstruksionit sipas aneksit 1 bashkëlidhur dhe me pjesë përbërëse të Vendimit.
 • Bashkëlidhje Aneks shoqërues i VKB Nr. 17  datë 01.03. 2021 Për miratimin e Listës së Përfituesve nga Programi i Zhvillimit të Objekteve të reja në Njësinë administrative nr 6. Miratuar Lista e përfituesve nga programi i zhvillimit të objekteve të reja në njësinë administrative nr. 6.
 • Bashkëlidhje Aneks shoqërues i VKB Nr. 7 datë 13.02. 2021 Për Miratimin e listës së Përfituesve të nënprogramit të Grantit të Rikonstruksionit, banesat e të cilëve janë klasifikuar nga aktekspertizat e thelluara nga Instituti i ndërtimit me nivel dëmi DS4. Aneksi ka të miratuar listë e përfituesve të nënprogramit të grantit të rikonstruksionit banesat e të cilëve janë klasifikuar nga aktekspertizt e thelluara nga Instituti i Ndërtimit me nivel dëmi DS4.
 • Bashkëlidhje Dy lista Anekse të lidhura ne VKB Nr. 8 datë 13. 02. 2021 Për miratimin e Listës së Përfituesve nga Programet e Procesit të Rindërtimit. Këto dy anekse kanë përmbajtje emra të subjekteve përfituese të përcaktuara në Aneks Nr 1 të pikës 2 që përfitojnë vlerat e grantit të rindërtimit të parashikuara në Vendimin Nr. 160 datë 7.12. 2020 të Këshillit Bashkiak Për përcaktimin e Vlerave për Përfituesit e grantit të rikonstruksionit, banesat e të cilëve janë klasifikuar nga akt ekspertiza e thelluara të Institutit të Ndërtimit me nivel dëmesh DS4dhe DS5 të ndryshuar.
 • Bashkëlidhje Aneks që shoqëron VKB Nr. 6 datë 13. 02. 3031 Për Miratimin e Listës së Përfituesve nga granti i Rikonstruksionit. Me këtë aneks është miratuar Lista Emërore e Subjekteve përfituese nga granti i rikonstruksionit sipas kategorive të Dëmit DS1, DS2 dhe DS3.

 

Shkresën e plotë zyrtare e gjen KËTU

Covid-19 vaccination, first payment of 10 million USD about to be made for the Chinese vaccine

 • 10 million USD, the Albanian Government approves the first payment for the Turkish distributor of Sinovax, made by the People’s Republic of China.
 • Turkish Distributor announces lack of supply of Chinese made and packaged vaccines.
 • Purchase Agreement changed. The Albanian Government agrees to the Chinese Vaccine packaged in Turkey, Coronavac 600SU/IM- Suspension.
 • 14 April 2021, the Government allocates an additional 2 billion Albanian leke from its Covid-19 Vaccine Reserve Fund.
 • Open Procurement Albania publishes all the acts on contracting, financial effects, and performance.
 • The data on contracts related to Covid-19 are published in the framework of AIS Project “Contracting in a State of Natural Disaster Covid19 – Strengthening Independent Monitoring Mechanisms”

On 22 March 2021, the Council of Ministers issued Normative Act No. 9, approving the text of the Agreement between the Albanian State: Ministry of Health and Social Protection; Ministry of State for Reconstruction and Public Health Institute and the Authorized Distributor, the Turkish company Keymen Ilaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Scope of Agreement: Provide the Republic of Albania with the Vaccine against Covid-19 (Vero Cell) Inactivated Coronavac, created by Sinovac Life Science Co Ltd. and produced in the People’s Republic of China.

Article 3 of the Normative Act requires the Institutions and Parties not to publish the text of the agreement and its financial effects. Secret Confidential Agreement. According to a report published on the website of the Assembly of Albania attached to the Normative Act, the Committee of Experts for Immunization (an advisory body of the Minister of Health) examined the vaccine inactivated against Covid-19, Coronavac, created by Sinovac Life Science, Beijing, China.

The Committee concluded they were in favour of this vaccine. In their report, they say: The results of the first and second phase of this vaccine in China are published on the Lancet magazine, on 17 November 2020. This vaccine has already started the third phase trials in July 2020 in China, and later in Brazil, Turkey, Indonesia, and Chili.  The third phase trials made in Brazil and Turkey assessed the vaccine efficiency on health employees offering treatment to COVID-19 patients. Currently, CoronaVac is approved for emergency use in China by the Regulatory Authority (Administration of national medical products), and approved for use in Azerbaijan, Bolivia, Brazil, Dominican Republic, Ecuador, Hong Kong, Indonesia, Laos, Mexico, Paraguay, Philippine, Thailand, Tunisia, Turkey, Ukraine, and Uruguay, etc. This vaccine is also used in EU Member states like Hungary.
The Council of Ministers approved the Normative Act No. 10, dated 24.03.2021 “Agreement between the parties”.

Financial Effects

This normative act has financial effects, which shall be covered by the state budget reserve fund.

The Law on the State Budget is amended three times from its approval until April 2021. The Normative Act No. 8, dated 22.3.2021 – the Reserve Fund is estimated to be about 5 billion leke (It was 4 billion according to the State Budget Law of 2021, so it is increased by 1 billion).

The purpose of the approval of this normative act is to secure the necessary funds through changes to the budgetary expenses. i.e. a reallocation between two elements of the reserve fund for purchasing the vaccine from the Turkish company “Keymen Ila9 Sanayi ve Ticaret”, A.S. created by Sinovac Life Science Co, Ltd. And produced in the People’s Republic of China. The total amount is 10 000 000 (ten million) USD, converted into leke by the official exchange rate on the date of payment, it is about 1.1 billion leke.

The Public Health Institute is the institution that will pay for the vaccine doses.

The normative act makes only one change to the budgetary expenses, a reallocation between two elements of the reserve fund, namely:

 • 10 million USD, the Albanian Government approves the First Payment to the Turkish Distributor of Sinovax, produced in the People’s Republic of China.

By Decision of the Council of Ministers No. 174/2021, it was decided that the Institute of Public Health shall make a payment of 10 million USD (ten million American dollars) in favour of theauthorized distributor “Keymen Ilaç Sanayi ve ticaret” A.S., for supplying the Republic of Albania with the vaccine against COVID-19 (vero cell) inactivated, Coronavac, created by Sinovac Life Science Co, Ltd. And produced in the People’s Republic of China (point 1 of the decision). Point 2 of the decision provides that the ministry of Health and Social Protection is allocated the equivalent amount in Albanian lekë (as per the official exchange rate on the date of payment) of the 10 million USD in its budget approved for 2021, respectively to the Institute of Public Health, the economic account 6050000 (Product 91305AH) of the public health program (07450). This fund, according to pint 2 of this decision shall be covered by the reserve fund of the state budget, approved for 2021.

In its first parliamentary session following the suspension of work because of the electoral campaign, on May 4th, the Assembly’s agenda included the Consent to be reached on the two Normative Acts related with additional purchases of anti-Covid vaccines and their financial effects.

 • The Turkish Distributor announces it can not supply Chinese-made and packaged vaccines.

Through Normative Act No. 14, dated 7.4.2021 – On changes and additions to Normative Act No. 9, dated 22.03.2021, the title and scope of the Agreement between the Parties is amended.

The accompanying report clarifies that the distribution company has announced that the Chinese  Sonovac Life Sciences has stopped providing supplies of its product CoronaVac Covid 19 – Vero Cell  as a product that is no longer available. After that, a Turkish company (distributor) has received supplies of Coronavac 600SU/IM- Suspension for injection packaged in puncture bottles of 0,5 ml, which contains the active substance, the inactivated viral antigen ‘Sars-CoV-2’, developed by SinoVac Life Science Co., Ltd., produced in the People’s Republic of China, and packaged in the Republic of Turkey by Keymen. Therefore, the Albanian party is proposed to continue getting Turkish-packaged supplies.

 • Changes made to the Purchase Agreement, the Albanian State agrees to the Chinese vaccines packaged in Turkey Coronavac 600SU/IM- Suspension.

The Albanian party, after consultations with the Technical Committee of Immunization (meeting of 6 April 2021), decided to consider the same effects and agree to the proposal of the contracting party.

 • 14 April 2021, the Government allocates an additional 2 billion Albanian lek to the State Budget for the Reserve Fund for Covid-19 related Vaccines and Situation.

Regarding its financial effects, a Consent is also to be reached on the Normative Act No. 18, dated 14.4.2021 on the first working day of the Assembly after the elections. Through this Act, the State Budget Reserve Fund is increased from 5 billion to 7 billion Albanian leke, i.e. an additional amount of 2 billion Albanian lekë, for covering the purchase of vaccines during 2021, including also any other eventual expenses of the Government related with the COVID-19 pandemic. The Albanian party has received information from formal exchanges with the Turkish Health Ministry about this vaccine being used in the Republic of Turkey.

Data on contracts signed in relation to Covid-19 are published in the framework of AIS Project on Contracting in a State of Natural Disaster Covid19 – Strengthening Independent Monitoring Mechanisms.All the contracts signed by the Albanian State for Supplies related with Covid-19 are available on the Open Procurement Albania database.