Out of the 100 tenders with the highest value in 2021, 35 are marked as RedFlag for lack of competition

Open Data Albania has published the list of the 100 tenders with the highest value, carried out by the State Tendering Authorities during 2021 . These tenders are ranked according to their values. The tender with the highest value announced and finalized by the public authorities in the country during 2021 is the Construction of the Llogara Tunnel, in the road section Orikum-Himara, part of the SH8 Vlora – Saranda Highway. This tender has a limit fund value of Albanian Lekë 18 967 810 952 was won by a union of Turkish operators TNTEKAR YAPI LTD. – İ, and has been procured by the Ministry of Infrastructure and Energy. This contract accounts for 23% of the value of contracts for the 100 tenders with the highest value of 2021. It is striking that in the 100 largest tenders, there are 35 contracts signed through a limited procedure or direct negotiations, therefore the are marked as RedFlag for the lack of competition.

Business companies that are constructing after the Earthquake, 10 Economic Operators won 25 % of the entire state fund

Open Data Albania has published a Ranking of the Economic Operators in the Reconstruction Process based on economic values. In total, there are , Albanian leke 67.6 billion announced as being contracted to business companies. On the top of the list of operators, is a consortium led by a company established by a current mayor. The 10 largest contractors have 25% of the total contracted value. 33 Contractors have 50% of the fund. There are no foreign or international business company on the list, and this was expected as long as the procedure selected for identification and contracting does not respect economic freedoms and equality of competition. The data are part of the Contracting monitoring through two databases, Contracting Reconstruction Program in the Municipality and the Albanian Development Fund ADF .

Tendera me Risk për Parregullsi dhe Probleme të Garës Bashki viti 2021

Date : 26 Janar, 2022

Në vitin 2021 Bashkitë kanë zhvilluar 29 tendera me vlerë mbi 100 milion lekë dhe me shënimin RedFlag çfarë tregon për rrisk potencial për parregullsi dhe korrupsion në garë

Bashki problematike paraqitet Durrësi, për shkak të procedurës së dhënies me negocim (pa garë) e Kontratës me Vlerë 1 148 864 000 Lekë objekt pune Depozitimi i Mbetjeve Urbane Bashkia Durrës. Kjo procedurë u mbajt në muajin Shtator 2021, dhe Kontraktori përfitues është Integrated Ebergy BV SPV.

Po bashkia Durrës shënon edhe dy tender të tjerë po me vlerë mbi 100 milion lekë të mbajtur gjatë vitit 2021 dhe që kanë risk të lartë për parregullsi, abuzime dhe korrupsion. Konkretisht është tenderi për Ndërtimin e rrjetit K. U. Z të fshatit Shënavlash Bashkia Durrës me vlerë fondi limit 364 498 645 Lekë.  ky tender u bë me garë të hapur, por gjatë vlerësimit u s’kualifikua ofertuesi me vlerë më të ulët. Tenderi u fitua nga bashkimi i operatorëve EdiCom shpk dhe 2T shpk. Po në Bashkinë Durrës gjatë vitit 2021 është zhvilluar duke marrë shënimin për risk edhe tenderi Lot 1 Naftë 10ppmULSD me vlerë fondi limit 109 199 733  Lekë, i fituar nga Kastrati shpk.

Bashkia Tiranë ka 3 procedura kontraktimi të mbajtura në 2021, me vlera mbi 100 milion lekë dhe me risk për parregullsi. Vlera e Fondit Limit për to është 2 033 144 843 Milion lekë.  Tenderi me titull “Shtesa e Impiantit të përpunimit të ujit të pijshëm Bovillë 1800l/s faza e 2 me 1200l/s. është procedura, që shënoi vlerë fondi limit 1 762 144  843 Lekë. Kjo procedurë është fituar duke s’kualifikuar operatorin me ofertë më të leverdishme (ulët). Po bashkia Tiranë ka edhe dy tenderime të tjera me risk si tenderi Për Shtesa e Kontratës Rikonceptimi i Kopshtit Zoologjik vlerë fond limit 105 311 644 lekë dhe Blerje Kimikate për UKT 165 78 500 lekë.

Bashkia Pogradec ka dy tendera të tillë, konkretisht “Ndërtim i ujësjellësit rajonal Çërravë & Dardhas-Burimet e Gurrasit” me vlerë fondi limit 775 722 413 Lekë dhe “Ujësjellësi i Mokrës Faza e II-të”, Bashkia Pogradec me vlerë 221 972 534 Lekë.

Një bashki e vogël si Poliçani shënon tender me vlerë të fondit limit prej 700 000 000 Furnizimi me ujë i fshatrave Vertop, Bregas, Fushe-Peshtan dhe Vodice, Bashkia Poliçan” dhe me markimin me red flag si tender me risk për parregullsi në garë. Shënimi me red flag është vendosur pasi në procedurë mori pjesë vetëm një kompani.

Elbasani ka gjithashtu tendera të tillë , konkretisht atë me titull Kryerja e shërbimit të pastrimit në qytetin e Elbasanit dhe Blerje makineri pajisje për UK.

Rikonstruksionet e rrjetit te Ujësjellësit, janë gjithashtu ne listën e Bashkisë Dropull të renditura si gara me shënime rrisku.

Ndërsa Shkodra

Tenderët me Red Flag janë tendera ku vlerësohet automatikisht se gara ka një problematikë me konkurrencën apo mungesën e garës. Lista e Plotë Red Flag Tendera në Bashki është e afishuar në Portalin Open Procurement.al

 

Constitutional Court must abrogate the Corruptive Law – Democratic Party Supports the Lawsuit prepared by the Civil Society

Date: 17 Janar, 2022

The Democratic Party has filed a lawsuit in the Constitutional Court demanding the Suspension and Abrogation of Chapter VI of the Normative Act with the power of Law no. 9/2019 “On coping with the consequences of natural disasters”. This law violates the Freedom of Economic Activity as a constitutional freedom. Contracting for the 2019 Post-Earthquake Reconstruction Program with a fund of about120 billion Albanian Lekë is being done with contractors selected without open competition, restricting Economic freedoms. This law creates premises for the selection of businesses in clientelist ways causing high financial loss. AIS/OpenData, an Albanian Civil Society Organization prepared this Lawsuit  , and is filed to the Constitutional Court in September 2021. The Constitutional Court refused to review the Lawsuit, claiming that the organization does not have to justify direct interest in such claim. Recognizing the essence of the Lawsuit, and responding to the Organization’s request to set the Constitutional Court in motion at all costs, the Democratic Party supports the Civil Society request, and filed this Lawsuit signed by its 28 Members of Parliament. Now, the Constitutional Court must examine the unconstitutionality of this law.

Stages of the Process

  • Data 28.09.2021 AIS files in the Constitutional Court a Lawsuit against Law no. 9/2019 “On coping with the consequences of natural disasters”, which violates Constitutional Freedom and creates Clientelism. Lawsuit in Albanian and English .
  • Date 26.11.2021 AIS public statement “The Constitutional Court is delaying the Examination of the Lawsuit, ALL 100 billion are tendered through clientelism.
  • By its decision No. 132, taken on November 15, 2021, published for the parties on December 1, 2021, the Constitutional Court decided not to pass the case for consideration in the Plenary Session by Case Rapporteur, Judge Elsa Toska. Decision No. 132 to Reject the Adjudication of the Case.
  • January 2022 The Democratic Party, with the signatures of 28 MPs submits to the Constitutional Court a Lawsuit for Suspension and Abrogation of Chapter VI, Public Procurement Procedures, Articles 40 – 44, and Article 4, point 7 and point 9, of the Normative Act with the power of Law no. 9, dated 16.12.2019 “On coping with the consequences of natural disasters”, approved by the Assembly of Albania through law no. 97/2019, on 18.12.2019. 
  • Database Contracting Reconstruction Program by Municipality – https://openprocurement.al/en/tender/rindertimi
  • Database Contracting Reconstruction Program by Albanian Development Fund – https://openprocurement.al/en/albaniandf/rindertimi