Kërkohen bashkëpuntorë: Data Analist për të dhëna mbi shoqëritë tregtare

Data Analist për të dhëna mbi shoqëritë tregtare

Kush mund të aplikojë: Student Master për Drejtësi, preferohet e Drejtë Biznesi, ose student Shkolla e Avokatisë.

Kritere: mesatare mbi 9. Nota në lëndët e Drejtë Tregtare dhe e Drejtë Shoqëri Tregtare të jetë 10. Aftësi për të analizuar dhe ekstraktuar të dhëna të regjistrit tregtar. Njohuri mbi Kodin Tregtar dhe Ligjin për Shoqëritë Tregtare.

Preferohen individ të trajnuar në auditim ligjor të shoqërive të biznesit. Preferohen individ që janë të aftë të rriten profesionalisht duke mësuar gjatë punës.

Dërgoni një CV dhe një paragraf motivimi (jo më shumë se 250 fjalë) në adresën [email protected] titulli i emailit CV Data Analist për të dhëna mbi shoqëritë tregtare.