Trajnim në kuadër të projektit ZA’LART – ICT për Zgjedhje të Drejta

Në kuadër të aktiviteteve për projektin ZA’LART 2015, më 4 Mars, AIS organizoi një trajnim- workshop me pjesëtarë të redaksisë Ad-Hoc dhe stafin që do të angazhohet në zbatimin e ketij projekti. Synimi i trajnimit ishte rritja e kapaciteteve dhe aftësimi në përdorim të platformës për monitorim dhe verifikim të problematikave zgjedhore në kohë reale.  Ky trajnim – workshop kishte si synim edhe aftësimin koordinues të pjesëtareve të redaksisë në terren me stafin e angazhuar  pranë zyrës qëndrore të Dhomës së Situatës Zgjedhore. Pjesëmarrës në trajnim ishin përfaqësues të mediave tradicionale (televizione dhe gazeta) në disa Bashki si Fieri, Berati, Elbasani, Ura Vajgurore, Gjirokastra, Kruja, Vora etj. Trajnimi u organizua në kuadër të aktiviteteve të projektit ZA’LART 2015. Koncept i rëndësishëm i këtij projekti është edhe përdorimi i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit TIK në Zgjedhje.

  • Matilda DURI, moderatore pranë Za´Lart referoi mbi opsione të aksesimit dhe përdorimit të open source Za´Lart Albania.
  • Koncepti i ICT për Zgjedhje të Drejta u referua nga drejtore ekzekutive e AIS znj. Aranita BRAHAJ.
  • Griselda RUCI facilitator i trajnimit.

Në javët në vijim, në kuadër të punës për zgjedhjet lokale 2015, do të zhvillohen trajnime me grupe aktivistësh dhe reporterësh lokalë. ZA’LART është një program i AIS i mbështetur financiarisht nga OSFA- Open Society Foundation for Albania. Slogani i ZA’LART është Bëji Zgjedhjet të Vlejnë!

zalart4IMG_2749 IMG_2760  IMG_2766 IMG_2768 zalart3IMG_2769 IMG_2771  IMG_2780 IMG_2781zalart1zalart2zalart5

AIS merr pjesë në Asamblenë e përgjithshme të Telecentre Europë

Telecentre Europë mbajti Asamblenë e përgjithshme (GA) në Bruksel (Belgjikë) më 25 Shkurt 2015. Pjesmarrja këtë vit ishte shumë e lartë dhe përbehej nga 39 organizata që veprojnë në Europë . Instituti Shqiptar i Shkencave morri pjesë në këtë asamble si pjestar i Telecentre Europe.

Eventi Zgjati dy ditë dhe u zhvillua në ambientet e Microsoft në Executive Briefing Centre.

Axhenda e Asamblesë ishte e ndarë në dy ditë . Ditën e parë vëmëndja ishte në problemet proceduriale dhe zgjedhja e nje bordi të ri drejtues.Raporti vjetor dhe bilanci i vitit 2014 ishin ndërmjet dokumentave të miratuara. Në përfundim të ditës së parë dhe pothuajse të gjithë ditën e dytë fokusi ishte tek arritjet e TE në vitin 2014 dhe shqyrtimi i strategjive për 2015-2017.

Vënd të rëndësishëm zuri dhe diskutimi mbi strategjitë dhe programi për projektin Get Online Week 2015 / Java Ndërkombëtare e Internetit që zhvillohet cdo vit në fund të Marsit ( 23-29 Mars 2015) pjesë e të cilit është për të katërtin vit rresht dhe Instituti Shqiptar i Shkencave.

U prezantuan për pjesmarrësit dhe projektet e reja siç janë  I-LINC dhe E-UROPa. Instituti Shqiptar i Shkencave është pjesë e E-UROPa projekt në kuadër të programit EuropeforCitizens.

 

tefamily

bordi

assembly

assembl1

Open Corporates Albania pasqyrohet në VOA

Në datën 21.02.2015, në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të të Dhënave të Hapura (International Open Data Day), Instituti Shqiptar i Shkencave (AIS) si promotor i Open Data organizoi takimin prezantues të Open Corporates Albania.

Ftesë për pjesëmarrje: Open Data Day Albania (21 Shkurt 2015)

AIS si promotor i Open Data ka kënaqësi t´ju informojë se në datën 21 shkurt është Dita Ndërkombëtare e të Dhënave të Hapura: Open Data Day 2015. Në këtë datë në kryeqytete të ndryshme të botës, aktivist dhe promotor që punojnë për të dhëna të hapura përpiqen të orgnizojnë evente dhe prezantime të ndryshme. Në Shqipëri, me rastin e kësaj date do të organizohet një takim prezantues për Open Corporates Albania. Takimi do të mbahet në orën 11, datë 21 Shkurt në ambientet e ProTIK (ish godina e INIM-ës, në krah të Piramidës, aktualisht aty edhe QKL).

Me dëshirën që prezantimi të shoqërohet me një bisedë mbi dobishmërinë, vështirësitë apo defektet e hapjes së të dhënave për Shoqëritë Tregtare Shqiptare, e në veçanti të atyre Konçesionare që veprojnë në vend,

Ju ftojmë ti bashkoheni takimit tonë të shtunë datë 21 Shkurt, ora 11 tek ProTIK (Godina e ish-INIM-ës, aktualisht aty është edhe QKL-ja).

Modetarore të takimit janë:

Znj. Ornela LIPERI – Kryeredaktore e Revistës Monitor,

Znj. Aranita BRAHAJ – Drejtore e AIS

Qëllimi i takimit është një bisedë ndërmjet gazetarëve dhe analistëve të çështjeve ekonomike në vend. Takimi mund të zgjasë pak më shumë se një orë.

Ju mirëpresim

 

Dita Ndërkombëtare e Open Data 2015

Datë 21 Shkurt, 2015 ora 11:00 në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të të dhënave të hapura, International Open Data Day 2015, Instituti Shqiptar i Shkencave në bashkëpunim me qëndrën Protik organizojnë workshopin për prezantimin e Open Corporates Albania në ambientet e qëndrës Protik.

Fillon lobimi për të abroguar ligjin që pakëson përfitim leje lindje. Open Data Albania publikoi tabelat me përllogaritjet e reja

Pas analizës së detajuar të publikuar në Open Data Albania mbi pakësimin e përfitimit si pasojë e ndryshimeve ligjore, anëtare të Grupit për Çështje Gjinore në Parlamentin e Shqipërisë kanë njoftuar se do të shikohet mundësia për abrogim të këtij neni me efekte ligjore përkeqësuese. E drejta e grave për të përfituar leje lindje rrjedh nga e drejta për mbrojtje nga skema e sigurimeve shoqërore. Gjithashtu ky trajtim ligjor duhet të mbrojë të drejtën e individit për familje me mundësitë për mirërritje të miturve.

Pakësimi i përfitimit të lejes së lindjes pas 1 janarit 2015 është konsideruar edhe si një situatë jo favorizuese e grave që duan të punojnë duke qenë njëkohësisht prind. Ky nen i ligjit që rregullon skemën e sigurimeve shoqërore u ndryshua në korrik të 2014, pa konsultime të organizatave që mbrojnë çështje ligjore dhe në Parlament mungonin për shkak të bojkotit deputet, përfaqësues të partive opozitare.

 

Zhvillohet DataThon Albania 2014

Ditën e shtunë datë 13.12.2014 u zhvillua aktiviteti DATATHON ALBANIA 2014 organizuar nga AIS si realizues i projektit Open Data Albania.

Këtë vit DATATHON ALBANIA 2014 u mbajt në ambientet e ProTik Innovation Center dhe kishte si temë Shpenzimet Buxhetore me qëllim që të kuptojmë më mirë se “Ku shkojnë paratë e taksapaguesve.”

Temat konkuruese për këtë vit ishin :

Këtë vit pati 2 çmime nga 15 000 Lekë secili,  të cilët u fituan nga projektet

  1. Trendi shpenzimeve te energjise elektrike ne Universitetet e Tiranes
  2.  Shpenzimet e pagave ne institucionet buxhetore

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

Shqipëri – Akses Qytetar në Transaksione të Thesarit të Shtetit

Me qëllim transparencën me të dhënat qeveritare, AIS realizues i projektit Open Data Albania ka bërë të mundur që publiku shqiptar; gazetar; kërkues shkencor; biznesmen; oponent apo opozitar të qeverisjes, të njihen dhe informohen në kohë reale për çdo shpenzim në formë transaksioni apo pagese nga Thesari i Shtetit.

Ky monitorim realizohet përmes portalit Spending Data Albania në rubrikën Transaksione Thesari. Sistemi i hapur për publikun, përfshin të dhëna nga thesari i shtetit për 1400 institucione buxhetore në vend si: Ministri; Axhensi Qeveritare; Institucione të Pavarura; Bashki dhe Komuna dhe Drejtori Qendrore apo Rajonale.

Çdo transaksion i tyre është online për këdo që dëshiron të dijë se si dhe sa është shpenzuar. Aplikacioni ka të dhëna  nga  janari  2012 e deri ne datën e sotme.

Të dhënat mund të kërkohen sipas filtrave të vëna në dispozicion për  kategori kërkimi:

  • sipas Institucionit Buxhetor që bën pagesa;
  • sipas Përfituesit apo Klientit të pagesës;
  • sipas datës ku është urdhëruar dhe ekzekutuar pagesa
  • apo sipas vlerave së transaksionit

Një formë tjetër kërkimi është edhe sipas kategorisë së shpenzimit. Çdo transaksion ka në pjesën e përshkrimit, edhe të dhëna mbi urdhrin apo kontratën që bën të mundur këtë pagesë. Edhe pagesat e përfituara për punë publike të tenderuar janë pjesë e këtij sistemi.

Gjithashtu në një rubrikë të veçuar bëhet i mundur Monitorimi vetëm për Ministritë si Pjesë e Kabinetit Qeveritar.

Kjo hapësirë për transparencë bën të mundur që publiku të zbardhë raste të shpenzimeve për interes publik; raste abuzimi dhe teprime me shpenzime për kategori të caktuara; raste nepotizmi apo konflikti interesi në pagesa për klientë dhe përfitues të caktuar.

Në cilësinë e mbështetësit financiar që bën të mundur punën për të realizuar online Monitorimin e Transaksioneve të Thesarit, falënderojmë NED dhe OSF. Një falënderim qëndron edhe për Qeverinë Shqiptare e cila që prej janarit të vitit 2012, në kuadër edhe të angazhimit për Partneritet për Qeverisje të Hapur, krijon mundësi për akses tek pagesa të institucioneve buxhetore përmes thesarit. Kështu vendi ynë Shqipëria bëhet pjesë e vendeve ku publiku ka akses dhe informacionin mbi Transaksione të Thesarit të Shtetit.

Ftojmë publikun të përdorë gjerësisht këto të dhëna; qytetarët taksapagues të informohen mbi mënyrën si shpenzohen paratë e tyre; mediat të bëjnë denoncime për raste abuzive dhe në konflikt interesi sikurse shoqata të karakterit watchdog, të përdorin Transaksione Thesari në punën e tyre për të nxitur më shumë llogaridhënie dhe presion publik për mirëqeverisje.

Një ditë kushtuar Open Government Partnership (OGP)

Dy tema kryesore të angazhimeve për qeverisje të hapur: Open Data dhe Local Governance.

Në fund një sondazh mbi vlerësimin qytetar për institucionet

http://www.aa.com.tr/al/news/433549–gjetjet-e-sondazhit-te-perceptimit-publik-ne-shqiperi-mbi-institucionet-publike