Citizens Channel: Betonizimi I Jugut, Ligji i Investitorëve Strategjik u dha 5.8 milion m2 tokë kompanive pranë Qeverisë

Titulli: Betonizimi I Jugut, Ligji i Investitoreve Strategjik u dha 5.8 milion m2 tokë kompanive prane Qeverisë  

 

Publikuar: 9 Gusht 2023

 

  This image has an empty alt attribute; its file name is image-10.png