Zeri i Amerikes Ditari ne gjuhen Shqip: Zgjedhjet, Vëzhgues dhe OJF: Në Shqipëri Zgjedhjet vendore do të mbahen nën përsëritjen e shkeljeve të Vjetra

Titulli: Zgjedhjet, Vëzhgues dhe OJF: Në Shqipëri Zgjedhjet vendore do të mbahen nën përsëritjen e shkeljeve të Vjetra

 

Publikuar: 13 Shkurt 2023  

This image has an empty alt attribute; its file name is image-7.png