Konkursi “Historia Ime e Pjesëmarrjes Elektronike”

“Kërkohen e-Qytetarë Aktiv!”

Konkursi Online “ Historia ime e e-Pjesëmarrjes” kërkon të mbledhi sa më shumë histori personale të qytetarëve të cilët kanë përdorur instrumentat e pjesëmarrjes elektronike të BE ose kombëtare për të influencuar politikë bërjen dhe për të bërë ndryshim në jetën e tyre dhe të të tjerëve. Ne duam të dëgjojmë nga ju ! Na tregoni rreth eksperiencës tuaj ( pozitive ose negative ) të përdorimit të instrumentave të e-Pjesëmarrjes dhe fitoni mundësinë për t’i ndarë personalisht me politikan të BE në Bruksel. Nuk ka rëndësi nëse jeni një aktivisti i shoqërisë civile  që i përdorni instrumentat dixhital çdo ditë apo sapo jeni njohur me e-Pjesëmarrjen dhe me të ashtuquajturën “politikë-bërje” nga kudo.

Na tregoni historinë tuaj në një ese të shkurtër ose video. Historia juaj do të shfaqet në një përmbledhje të historive dhe mund të fitojë një ftesë në konferencën “e-Pjesëmarrjen nga perspektiva e të qytetarëve” në Bruksel në dhjetor 2015.

Ky Aplikim është i hapur nga 7 May deri në 31 Gusht . Fituesit dp të informohen për rezultatin në mes të Shtatorit.

Rregullat e Konkurimit :

Çdo qytetar i BE dhe çdo qytetar nga e gjithë Europa në moshën nga 16-116 vjeç mund të konkurroj. Ju mund t’a paraqisni historinë tuaj ose në format të shkruar (një ese e shkurtër me 500 fjalë) ose një video 3 minutëshe (mund të jetë e ndërtuar në formën e një interviste duke ju regjistruar ju duke treguar eksperiencen ose dhe duke e inskenuar ngjarjen ). Historia juaj duhet të jetë e lidhur qartësisht me Pjesëmarrjen elektronike dhe duhet të keni përdorur instrumenta të Pjesëmarrjes elektronike për ta zgjidhur problemin ose arritur rezultatin e dëshiruar.  Duhet të tregohet në një formë interesante dhe përfshirëse. Pikë shtesë do të jepen historive që kanë përdoruar instrumentet e pjesëmarrjes elektronike në nivelin e BE.

Ju duhet ta dorëzoni historinë përpara 31 Korrikut duke përdoruar formen e aplikimit (https://tceurope.wufoo.com/forms/konkurs-historia-ime-e-epjesamarrjes/) në shqip.  Të gjitha esetë do të vlerësohen sipas kritereve të vlerësimit dhe fituesi nga Shqipëria do të zgjidhet dhe ftohet sëbashku me 11 qytetarë nga vendet e tjera të përfshira në program për të ndarë eksperincat e tyre në politikë-bërje në Bruksel.

Historia duhet të shkruhet dhe dërgohet në stil të lirë në formatin word ose pdf dhe duhet të mbuloj pikat e mëposhtme :

 • Pse? Cili ishte motivimi juaj ??
 • Cilin instruement të pjesëmarrjes elektronike keni përdorur?
 • Ishte një problem individuar apo një problem i përgjithshëm ? Sa njerëz u përfshinë dhe influencuan ?
 • Cili ishte rezultati ? Ishte impakti ? përfitimi individual apo më gjërë?
 • Ishte eksperienca juaj e parë e ktij lloj ?

Apliko këtu : https://tceurope.wufoo.com/forms/konkurs-historia-ime-e-epjesamarrjes/

Dita europiane e – Pjesëmarrjes edhe në Shqipëri

Në kuadër të Ditës Europiane të Pjesëmarrjes Elektronike / e-Participation Day, Albanian Institute of Science (AIS) në bashkëpunim me Telecentre-Europe, organizoi sot më 7 maj 2015 një trajnim në ambjentet e  Librarisë Tirana Times, me të rinj të gjimnazit “Ismail Qemali”  Tiranë. Trajnim u realizua në kuadër të Programit eUROPA for Citizens në njëmbëdhjetë vende të Europës dhe ka si qëllim edukimin dhe përfshirjen qytetare në politikëberje nëpërmjet instumentave të ICT. Gjithashtu në event u bë dhe hapja e konkursit My e-participation Story ose Historia ime e-pjesëmarrjes, një iniciativë që fton çdo qytetar të shkruajë një ese ose tregojë një histori/ eksperiecë të jetuar në një nga vendet e BE.

 

IMG_4629 IMG_4632 IMG_4639 IMG_4652 IMG_4658 IMG_4684 IMG_4697 IMG_4699 IMG_4717 IMG_4721 IMG_4765 IMG_4771 IMG_4773 IMG_4786 IMG_4788 IMG_4800 IMG_4815

Dita Europiane e Pjesëmarrjes Elektronike / e-Participation Day, 7 Maj 2015

Instituti Shqiptar i Shkencave (AIS) , më datën 7 maj 2015 , ora 10,në ambjentet e Librarisë Tirana Times (pranë shkollës 11 Janari) , organizon një forum të hapur me të rinj, për Ditën Europiane të Pjesëmarrjes Elektronike /e-Participation Day. Ky event realizohet në kuadër të Programit eUROPA for Citizens në njëmbëdhjetë vende të Europës. AIS bëhet pjesë e këtij programi si partner i rrjetit Telecentre Europe, një rrjet organizatash me qendër në Bruksel, e fokusuar në çështje të edukimit dhe përfshirjes dixhitale të qytetarëve.

Programi i e-Participation Day:

 • Prezantim i Broshurës dhe Instrumenteve elektronik të Komisionit Europian për pjesëmarrje qytetare, e-Participation.
 • StartUp i konkursit My e-Participation Story.

Broshura është një publikim i përkthyer në dymbëdhjetë gjuhë evropiane, si dhe në gjuhën shqipe. Ajo përcjell informacion mbi instrumente që mundësojnë pjesëmarrjen qytetare për informim dhe reagim. Instrumenta të ndërtuara për të ndihmuar qytetarët të komunikojnë dhe të dëgjohen nga përfaqësuesit zgjedhur prej tyre

Instrumentat

Një prezantim i instrumenteve elektronik funksional në Bashkimin Europian si:

 • e-Peticioni i Parlamentit Europian
 • Dialogimi me një Anëtar të Parlamentit (MEP)
 • Konsultimi Publik i Komisionit Europian (Your Voice in Europe)
 • SOLVIT
 • Puzzled by Policy
 • Iniciativa e qytetarëve Europian.

Konkursi.

Titulli i Konkursit është My e-Participation Story. Pjesëmarrësit duhet që brenda datës 31 korrik 2015, të shkruajnë dhe postojnë në formë elektronike një histori personale të ndodhur gjatë udhëtimit apo qëndrimit në një nga vendet e BE. Historia nuk duhet të përmbajë më shumë se 500 fjalë dhe duhet të rrëfejë një problematikë të hasur, nëpërmjet përdorimit të teknologjisë së informacionit. Pjesëmarrës mund të jetë çdo qytetar. Fituesi merr titullin “e-Participation Ambassador” për Shqipërinë , si dhe fiton të drejtën e një udhëtimi me qëllim prezantimin e ese-së  së tij/saj në një event i cili do të mbahet në Bruksel në muajin Dhjetor.

USAID/Albania përmes Assist Impact mbështet projektin e AIS: Money, Government & Politics

USAID/Shqipëri dhe Assist Impact po mbështesin tetë projekte të shoqërisë civile për Fuqizimin e Demokracisë. Në një ceremoni të veçantë, mbajtur më 16 prill u bë nënshkrimi i marrëveshjeve për mbështetje me grand. Një prej projekteve është edhe ai i organizatës tonë, titulluar Para, Qeverisje dhe Politika. Drejtoresha Ekzekutive zonja Aranita BRAHAJ nënshkroi në emër të AIS. Me anë të këtij projekti synohet promovimi i transparencës dhe reagimit qytetar, duke çliruar të dhëna lidhur më pasuritë e deklaruara nga zyrtarët dhe gjyqtar të lartë, si dhe të dhëna për pasuritë dhe shpenzimeve publike.

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë zoti Donald LU, i pranishëm në këtë ceremoni vuri theksin tek vlerat e grupeve të shoqërisë civile në Demokraci. Në fjalën e tij përshëndetëse Ambasadori LU, theksoi se “Qeveria e Shqipërisë, qeverisjet vendore dhe bizneset private, duhet të kuptojnë, vlerën e grupeve të shoqërisë civile dhe të marrin përgjegjësinë për t’u dhënë atyre mbështetje financiare dhe inkurajim. Pa një shoqëri civile të fortë, asnjë demokraci nuk mund të jetë vërtet e suksesshme”.

Assist Impact po zbaton një projekt tre-vjeçar për USAID/Shqipëri, të titulluar “Ngritja e kapaciteteve njerëzore dhe institucionale”. Projekti synon të mbështesë organizata joqeveritare vendase, agjenci qeveritare dhe shoqata të biznesit, që të përmirësojnë aftësitë e tyre dhe të punojnë në mënyrë më efektive. Si pjesë e këtij projekti, Assist Impact, përmes një proçesi konkurrues, ka përzgjedhur tetë organizata jo-qeveritare nga e gjithë Shqipëria. Synimi i granteve është rritja e pjesëmarrjes në vendim-marrje, ngritja e rolit të komunitetit dhe rritja e përgjegjshmërisë së zyrtarëve publik.

USAID+ASSISTNë foto, Ambasadori i SHBA-ve në Tiranë Z, Donald LU me përfituesit e grantevefoto 1Në foto, Ambasadori LU dhe Drejtoresha ekzekutive e AIS, Znj, Aranita BRAHAJ gjatë ceremonisë së dhënies së granteve.foto 2Në foto znj, Aranita BRAHAJ gjatë nënshkrimit të marrëveshjes së granteve.foto 3

AIS merr pjesë në Personal Democracy Forum për Europën Qëndrore dhe Lindore

Instituti Shqiptar i Shkencave AIS, u bë pjesë e ngjarjes më të rëndësishme në Europë kushtuar Teknologjisë për Demokraci dhe Qytetari Aktive. Personal Democracy Forum u mbajt në Poloni në datat 16 dhe 17 prill.

Tema e këtij viti: My Country: Open, Digital, Civic, reflektoi interesin për të eksploruar, se si shoqëritë në rajone të ndryshme, po integrohen në epokën dixhitale. Shtetet janë gjithnjë e më shumë nën presionin e hapjes dhe transparencës për qytetarët. Forumi mblodhi përfaqësues të organizmave jo-qeveritare, aktivistë, zyrtarë të administratës publike dhe gazetarë nga më shumë se njëzet vende.

AIS u përfaqësua nga Besjana HYSA dhe Blerta TUCI. Blerta TUCI, koordinatore projekti pranë AIS, ishte një nga folëset e panelit kryesor dhe prezantoi: Money, Government and Politics , një projekt për transparencë, inovacion dhe pjesëmarrje qytetare. Ajo arriti me sukses të prezantonte publikime në kuadër të projektit duke mgjallur interesin e një audience të gjerë me mbi dyqind pjesëmarrës nga organizata dhe institute prestigjioze nga Europa dhe kontinente të tjera.

Money, Government & Politics përmes hapjes së të dhënave të pasurive të pushtetarëve, transaksioneve publike dhe marrëveshje konçesionare, u vlerësua si një model frymëzimi për shoqërinë civile në Evropën Qendrore dhe Lindore. Publikimet në Spending Data Albania u cilësuan si raste të konsoliduara të përdorimit të teknologjisë për Demokraci dhe Aktivizimin Qytetar.

 • Personal Democracy Forum është një konferencë vjetore mbi teknologjinë dhe mënyrat se si ajo po ndryshon politikat, qeveritë dhe jetën qytetare. Forumi e ka zanafillën në vitin 2004 në Amerikë. Në Poloni ajo u mbajt për herë të parë në vitin 2013 dhe që nga ajo kohë PDF POLAND CEE është shndërruar në ngjarjen më të rëndësishme kushtuar teknologjisë, demokracisë dhe qytetarisë aktive.

Linku i Prezantimit: https://prezi.com/6ovttsbsob83/money-governments-and-politics/#

Video:

Foto:

3 20150416_12425220150416_12425412  4 5 20150416_124141   IMG-20150420-WA0008

AIS merr pjesë në workshopin WeLoveData

Më 24-25 Mars 2015, Zyra Rajonale e UNDP-së për Evropën dhe ECSI organizuan në Stamboll, Turqi një workshop mbi të dhënat e hapura për OJQ-të në Euro-Azi, me titull: WeLoveData. Workshopi kishte si qëllim adresimin e nevojave dhe sfidave me të cilat komuniteti i të dhënave të hapura përballet në Evropë dhe Azinë Qëndrore. Aktiviteti kishte mbledhur së bashku rreth 30 gazetarë, aktivistë të shoqërisë civile, si dhe analistë të të dhënave të hapura nga mbi 15 shtete të rajonit.

AIS / Open Data Albania u përfaqësua nga dy prej anëtarëve të saj, znj Shefiko Hajna, analiste të dhënave për programin tonë Money Governments, and Politics, Znj Marilda Mancka, një nga themelueset e organizatës dhe pjësë e grupit të punës Open Data Albania. Ato ndanë me pjesëmarrësit e workshop-it eksperiencën e OJQ-së shqiptare në hapjen e të dhënave të Thesarit Publik, Deklarimin e Pasurisë së Zyrtarëve të Lartë, Shpenzimet Elektorale, dhe të dhëna të tjera të disponueshme në portalin Spending Data Albania. Programi i aktivitetit ishte mjaft interesant, si dhe ishte një mundësi unike për shoqëritë civile të vendeve Euro-Aziatike në shkëmbimin e përvojës.

training_istanbul

Java e Internetit. Takim me të rinjtë e shkollës së mesme “Ismail Qemali” Tiranë

Në kuadër të nismës Get Online Week, Instituti Shqiptar i Shkencave organizoi një takim me të rinj nga shkolla e mesme “Ismail Qemali” Tirane.
Nën slloganin Fuqizohu, Punësohu kërkohet të nxisim të rinjtë të zgjedhin të studiojnë në fushat ku tregu i punës ka më shumë kërkesa.
Në vitin 2020 në BE parashikohet të ketë mbi 900 mijë vende pune në sektorët IT dhe ICT për të cilët nuk do të ketë profesionist të mjaftueshëm në numër dhe BE tenton të importojë profesionist edhe nga vende jashtë

IMG_3617 IMG_3621 IMG_3634 IMG_3638 IMG_3662 IMG_3670 IMG_3675

http://gow15.al.questionpro.com/

Get Online Week 2015 – Anketë

23-29 Marsi është Java e Internetit / Get Online Week 2015. Për të katërtin vit rresht Instituti Shqiptar i Shkencave (AIS) është pjesë e kesaj fushate për fuqizimin dixhital organizuar nga Telecentre Europe nën moton Fuqizohu; Punësohu.Në kuadër të kësaj jave ju lutemi të gjeni pak sekonda kohe të plotesoni këtë pyetësor.

http://gow15.al.questionpro.com/

AIS merr pjesë në workshopin Open Data Priorities and Engagement

AIS përmes programeve për Open Data Albania do të marrë pjesë duke përfaqësuar Shqipërin në workshop me titull: Open Data Priorities and Engagement dhe organizohet në datat 16 dhe 17 mars në Timisoara të Rumanisë. Organizator të këtij eventi është Share-PSI 2.0 the Network for Inovation in European Public Sector. Organizata jonë AIS si promotore e Open Data Albania prezantohet në këtë event si iniciatore e publikimit të dataseteve me të dhëna publike për Regjistrin Koncensionar. Pjesëmarrëse në workshop është znj. Aranita BRAHAJ drejtore Ekzekutive e AIS. Eventi do të mbahet në ambientet e West University of Timisoara i shquar si Universitet inovativ sidomos në aplikimin e mundësive and modaliteteve të ofruarara nga IT.

IMG_20150316_092922 IMG_20150316_092934 IMG_20150316_092945