Publiku kontrollon Integritetin e Sistemit të Drejtësisë, Individët më të Klikuar në Regjistrin e Magjistratëve, Dhjetor 2020

Web-Databaza Akses Drejtësi është krijuar nga organizata AIS, si një minierë të dhënash dhe dokumentesh mbi Institucionet e reja të Drejtësisë dhe Individëve pjesë e Sistemit. Në këtë Web-Databazë është krijuar Regjistri i Magjistratëve, një regjistër me informacion dhe pasaportë për secilin Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/persons/1 , Prokuror http://aksesdrejtesi.al/persons/2 , Anëtar në Institucione të Drejtësisë http://aksesdrejtesi.al/persons/3 dhe Gjyqtar e Prokuror të Pezulluar http://aksesdrejtesi.al/persons/4 .

Tre profilet më të klikua-ra në muajin Dhjetor sipas google analytics, për këtë databazë janë:

 • Profili i zotit Altin Binaj i zgjedhur Gjyqtar Kushtetues http://aksesdrejtesi.al/profil/25 . Për Binajn në databazën Akses Drejtësi, Regjistri i Magjistratëve ishte krijuar më herët një profil si Prokuror. Ky profil u Përditësua në muajin dhjetor me të dhëna dhe dokumente për Procesin e Promovimit të tij si Gjyqtar Kushtetues.

Pasaporta Profil për zotin Binaj ka Informacion dhe Dokumente të kategorizuara: Gjeneralitete; Eksperiencë profesionale‘ Kualifikime dhe Promovime; Dokumente dhe Deklarim Pasuror.

 • Tema e Doktoraturës Dr. Erjon Muharremaj anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor KLGJ http://aksesdrejtesi.al/profil/12 , është dokumenti më i klikuar për muajin Dhjetor në faqen Akses Drejtësi, Regjistri i Magjistratëve. Doktoratura ka titullin “Ndikimi i të Drejtës Ndërkombëtare të Mjedisit në Legjislacionin Shqiptar“. Disertacioni për mbrojtjen e Gradës Doktor është paraqitur pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, Departamenti i të Drejtës Publike http://aksesdrejtesi.al/dokumenta/1592233239Disertacion.pdf .
 • Në vend të tretë për nivel Klikimesh është profili i Gjyqtarit Alaudin Malaj për të cilin procesi i Rivlerësimit është ndërprerë pas kërkesës së tij për Dorëheqje http://aksesdrejtesi.al/profil/153 .

Klikimet për 12 muajt e vitit 2020, listojnë të parin profilin e Prokurorit pranë Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar SPAK, zotit Sotir Kllapi http://aksesdrejtesi.al/profil/106 , pasuar nga profili zoti  Altin Binaj Gjyqtar Kushtetues dhe Luan Daci anëtar i pezulluar i KPA dhe nën ndjekje Penale http://aksesdrejtesi.al/profil/90 .

Deri tani në Regjistrin e Magjistratëve janë krijuar pasaporta me informacion për individ që kanë kaluar vettingun, janë dorëhequr apo janë promovuar në krye të institucioneve të drejtësisë.

Të dhënat dhe dokumentet janë aksesuar përmes burimeve zyrtare dhe kërkesave për informacion pranë Institucioneve. Profili i një Magjistrati synon të forcojë Kontrollin Publik dhe të rrisë besimin e publikut tek Sistemi. Secili profil përmban të dhëna dhe dokumente mbi gjeneralitete; data e emërimit fillestar; pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale; përvoja profesionale pozicione të mëparshme arsimi dhe kërkimi shkencor; kualifikime  te veçanta; vendime të institucioneve të kualifikimit; vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale; masa disiplinore në fuqi vërejte; deklarimi pasuror.

Web-Databaza jonë për regjistrin e Magjistratëve është një model pilot i propozuar nga Organizata AIS si model për institucionet shtetërore që kanë detyrim ligjor të krijojnë Regjistrin e Magjistratëve. Reforma në Drejtësi lidhet fort me nevojën për Kontroll dhe Besim nga Publiku tek Integritetin e Individëve Pjesë e Sistemit.

Web-Databaza jonë për Regjistrin e Magjistratëve është pjesë e një projekti në kërkim fondesh për vitin 2021. Web-Faqja dhe zgjidhja software është krijur nga ekipi AIS me financim nga OSFA përmes një projekti disamujor në vitin 2019. Gjatë vitit 2020 mirëmbajtja e web faqes dhe përditësimi i Profileve Magjistratë janë bërë vullnetarisht nga organizata AIS.

Për të aksesuar lehtësisht informacionin në databazë ju propozojmë Makinën e Kërkimit sipas kategorizimeve >http://aksesdrejtesi.al/searchform .

 

Altin Binaj Kushtetuese, Erjon Muharremaj KLGj dhe Alaudin Malaj gjyqtar i pezulluar janë tre me te kilikuarit e google ne dhjetor 2020. Publiku ka interes për emra qe promovohen ne sistemin e drejtësisë.

#aksesdrejtesi #reformedrejtesi #vetting

AIS i propozon Qeverisë krijimin e Regjistrit Elektronik për Magjistratët, AKSHI ngre grup pune për zbatim.

Një Regjistër Magjistratësh, me të dhëna, dokumenta dhe informacion për Gjyqtaret dhe Prokuroret Shqiptar është kërkesë e Ligjit që në vitin 2016, vit i miratimit të Paketës Ligjore për Reformën e Drejtësisë. Ky regjistër bën të mundur arkivimin me kujdes të të gjithë dokumentave dhe informacioneve që lidhen me integritetit, performancën dhe figurën e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve. AIS ka konstatuar që dy institucionet Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe ai Gjyqësor nuk kanë bërë ndonjë përpjekje për krijim të regjistrit në format elektronik. Për këtë Arsye i është kërkuar zyrtarisht qeverisë të angazhohet për këtë databazë, me rëndësi për besimin publik dhe integritetin e Sistemit të Drejtësisë së Reformuar. Axhensia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit ka ngritur një grup pune dhe pritet të startojë procesin. Ndërhyrja lidhet me katër etapa: Plotësim Akte Nën Ligjore; Infrastrukturë Software; infrastrukturë Hardware dhe kapacitete staf implementues. AIS ka krijuar web-databazën Akses Info Drejtësi si një model pilot për tu konsideruar nga Institucionet.

Hapa Kronologjik:

Apliko për Praktikë Profesionale në temën: Kërkimi dhe Hulumtimi të dhëna dhe statistikore Drejtësi

AIS po kërkon të angazhojë në një praktikë profesionale 3 deri 6 mujore, një ose dy student profili Drejtësi. Praktika ka në fokus aftësimin për punë kërkimore dhe evidence në sektorin e drejtësisë. Kandidati duhet të jetë student në master, të ketë mesatare të mirë dhe dëshirë për të zgjeruar njohuritë mbi: databaza të institucioneve, regjistra publik, mirë-strukturimin e dokumentit zyrtarë, dinamikën dhe vëllimin e fenomeneve që lidhen me të Drejtën Publike dhe të Drejtën Civile, agregimin e informacionit statistikor për këtë sektor.

Aplikanti duhet të njohë mirë programe kompjuterike si Excel dhe Microsoft Word.

Praktikanti duhet të angazhohet të paktën 60 orë në muaj.

Në fund të praktikës 3 mujore, Praktikanti i Suksesshëm mund të përfitojë angazhim si i punësuar pranë AIS.

Databaza të AIS ku aplikohet Kërkimi dhe Hulumtimi të dhëna dhe statistikore Drejtësi janë

http://aksesdrejtesi.al/

http://opencorporates.al

Të interesuarit të dërgojnë një letër interesi me titull Aplikant Praktikë Profesionale, Kërkimi dhe Hulumtimi të dhëna dhe statistikore Drejtësi në adresën e emailit info@ais.al deri në datën 12 Dhjetor.

JOQ – |Harta e Oligarkëve të Shqipërisë| EMRAT që kanë marrë MILIONA EURO nga Taksat e Shqiptarëve (Sipas Qyteteve)

Vlerësimi i Riskut në Tenderime/ Bashkitë që 30% të vlerës së kontratave ia japin një Kompanie të vetme me negocim të drejtpërdrejtë

|FLAMUJ TË KUQ| Institucionet e Njësisë Vendore në Republikën e Shqipërisë, janë ndër ato që shpallin më shumë tendera abuzivë dhe siç ka treguar historia, tenderat me vlerë të vogël deri në mesatare, e përfitojnë familjarë apo miq të vetë atyre që punojnë aty, ndërsa procedurat publike me vlera të mëdha i hyjnë në xhep kryesisht oligarkëve të fushës së ndërtimit, atyre që zotërojnë kompani të pastrimit të plehrave apo gjelbërimit, e ndër to tenderat për mirëmbajtje sistemesh kompjuterike, apo rikonstruktimi rrugësh apo objektesh, janë mes atyre që kapin vlerat më të mëdha në bashkitë e vendit.

Negocimet e Drejtpërdrejta janë Kontrata Publike (që furnizohen me para publike) me risk të lartë për abuzime dhe përvetësim. Procedura me Negocim është procedura përmes së cilës autoriteti kontraktor i përzgjedh vetë operatorët ekonomikë dhe negocion kushtet e kontratës me një ose më shumë prej tyre. Kjo, thjesht e përkthyer në: “Para në dorë” me marrëveshje nga taksat e shqiptarëve, për klientin e preferuar. Të gjitha bashkitë e vendit kanë nga një klient të preferuar, i cili ka fituar 30% të vlerës së kontratave të një bashkie me procedurën Negocim i Drejtpërdrejtë.

BASHKIA TIRANË

Procedurë me Negocim

Përsa i përket Bashkisë Tiranë, në Procedurat e Tenderimit me Negocim, në total 12 MILIARD Lekë pa TVSH, VENDIN E PARË e mban e vetmja, e preferuara, klientja e Veliajt për kullat, rrugët dhe gjithçka tjetër, kush mund të ishte, veçse kompania e Shkëlqim oligarkut, “FUSHA SHPK” me mbi 3.3 MILIARD Lekë pa TVSH për vetëm 3 tendera.

Negocim Pa Njoftim

I vetmi i privilegjuar i kësaj lloje procedure tenderimi që kap në total mbi 2.3 MILIARD pa TVSH, padyshim që do të ishte kompania e pastrimit PASTRIME SILVIO e Fiqiri Allmuçës, me vetëm 2 tendera nga Bashkia Tiranë për blerje materialesh higjieno sanitare dhe dezinfektim me vlerë totale mbi 500 MILIONË Lekë me TVSH, të dy me REDFLAGS.

QYTETET SIPAS RADHËS | KOMPANITË E OLIGARKËVE QË KANË PËRFITUAR VLERAT MË TË LARTA TË TENDERAVE ME NEGOCIM

 1. FLORIAN BORSHI (BORSHI SHPK)- MBI 1 MILIARD LEKË PA TVSH, 56% TË TENDERAVE TË BASHKISË SHKODËR
 2. FATMIR KUÇI (VICTORIA INVEST SHPK)- RRETH 1 MILIARD LEKË PA TVSH, 52% TË TENDERAVE TË BASHKISË ELBASAN
 3. YZEDIN BOZHAJ (SHËNDELLI SHPK)- 845 MILION LEKË PA TVSH, 94% TË TENDERAVE TË BASHKISË GJIROKASTËR
 4. ADHURIM DUKA,VEIS DUKA (DUKA)- 752 MILIONË LEKË PA TVSH, 79% TË TENDERAVE TË BASHKISË VLORË
 5. LUAN KAPRI, BAJRAM ALLDERVISHI (REJ 3)- 530 MILION LEKË PA TVSH, 80% TË TENDERAVE TË BASHKISË POGRADEC
 6. DAVA KAZA, ZEF KAZA (AEK MUNELLA SHPK)- 387 MILION LEKË PA TVSH, 97% TË TENDERAVE TË BASHKISË MIRDITË
 7. LEJDI KOÇI, ENOR NAKUÇI, LINA SOKOLI (KREATX)- 234 MILION LEKË PA TVSH, 84% TË TENDERAVE TË BASHKISË DURRËS
 8. SHKËLQIM KUPA, QAMIL KUPA (KUPA SHPK)- 193 MILION LEKË PA TVSH, 33% TË TENDERAVE TË BASHKISË KAMËZ
 9. KLAJDI PALOKA (KLAJDI CONSTRUCTION)- 124 MILION LEKË PA TVSH, 35% TË TENDERAVE TË BASHKISË LEZHË
 10. KLARIDA SEMANJAKU (SUBJEKT FIZIK)- 118 MILION LEKË, 44% TË TENDERAVE TË BASHKISË FIER
 11. ASLLAN RUÇI (RUÇI)- 110 MILION LEKË PA TVSH, 70% TË TENDERAVE TË BASHKISË KLOS
 12. ARBEN GOLEMI (PROJECT & PEOPLE)- 105 MILION LEKË PA TVSH, 33% TË TENDERAVE TË BASHKISË BELSH
 13. NJAZI PRENÇI (REGLI SHPK)- 64 MILION LEKË PA TVSH, 45% TË TENDERAVE TË BASHKISË BULQIZË
 14. ARBËR ABAZI (ALKO IMPEX CONSTRUCTION)- 57 MILION LEKË PA TVSH, 72% TË TENDERAVE TË BASHKISË DEVOLL
 15. IRENA DERVISHI, GËZIM DERVISHI (ALFA 2 SHPK)- 33 MILION LEKË PA TVSH, 41% TË TENDERAVE TË BASHKISË BERAT
 16. MARSEL SHEGA, FATOS JAUPI, SHERIF KAPLLANI (VIOLA GREEN)- 14 MILION LEKË PA TVSH, 73% TË TENDERAVE TË BASHKISË PRRENJAS

BASHKIA SHKODËR

1.FLORIAN BORSHI (BORSHI SHPK)- MBI 1 MILIARD LEKË PA TVSH, 56% TË TENDERAVE TË BASHKISË SHKODËR

Florian Borshi është pronari i “BORSHI SHPK”, kompanisë që ka “mbretëruar” prej vitesh në bastionin e djathtë verior të Shkodrës. Le të themi që prej vitit 2006, ai është dendur me shuka parash NË DORË përsa i përket tenderave multimiliardësh të pastrimit me negocim të drejtpërdrejtë, me vlerë mbi 1 MILIARD Lekë pa TVSH për vetëm 7 të tillë.

Borshi, ndër 7 tenderat me lekë në dorë nga Bashkia e Shkodrës, ka përfituar në shkelje të plotë për mungesë konkurrence dhe mungesë gare negocim të drejtpërdrejtë, një tender më vlerë mbi 236 MILION Lekë pa TVSH.Gjatë viteve 2015-2018, Florian Borshi me kompaninë e tij ka përfituar mbi 3.6 MILIARD Lekë pa TVSH nga Thesari i Shtetit dhe vetëm për vitin 2019-2020 mbi 1.3 MILIARD Lekë pa TVSH.

Në kohën kur përfitimi nëpërmjet tenderave ishte një metodë e sapofutur në lojën politike dhe mediat nuk vinin në dispozicion të publikut informacion se si paratë e popullit u jepeshin klientëve të qeverisë, ishin vetë shkodranët ata të cilët demaskonin Borshin. “Bukur, bukur, Florian Borshi quhet personi që ka fituar tenderin për pastrimin e Shkodrës. Është e dyta a e treta herë që e “fiton” tenderin. Vetëm me lekët që duhet të pastronte vendin rreth koshave, ka blerë kohët e fundit një “JEEP” prodhim Limited, të ri akull, me ngjyrë të zezë, me kilometrazh 0. Nuk po flasim për ortakët e tjerë Xh. Sh (anëtar i këshillit bashkiak) dhe G.K”,- shkruanin shkodranët për patriotin e tyre multimiliarder në një raport ku shkruhej se Shkodra pavarësisht se hapte tendera pastrimit me lekët e qytetarëve të Shkodrës, rezultonte qyteti më i keqpastruar.

 

FLORIAN BORSHI (BORSHI SHPK)

Të djathët janë aktualisht në pushtet në Shkodër dhe Borshi vazhdoi i qetë “mbretërimin” e tij, derisa nisi të ndjente se pushteti po i ikte nga duart kur nipi i deputetit të PS Sadri Abazit, Arbër Abazi, me kompaninë e tij ALKO IMPEX CONSTRUCTION nisi t’i rrëmbente nga duart tenderat me të cilët ai ishte pasuruar deri më sot.

Kryebashkiakja e djathtë Voltana Ademi “e tradhtoi” kur i hoqi nga duart një tender BOSS-it të kompanisë së patrimit për t’ia dhënë miqve Rilindas, konkretisht Arbër Abazit, “dhuratë” kjo e cila ngjalli shumë polemika… Por megjithatë Florian Borshi nuk qëndroi “squk” dhe e paditi penalisht Voltanën për të rifituar MILIARDAT e tij dhe ia doli, BORSHI SHPK SUNDON SHKODRËN për tenderat me shkelje!

BASHKIA ELBASAN

2.FATMIR KUÇI (VICTORIA INVEST SHPK)- RRETH 1 MILIARD LEKË PA TVSH, 52% TË TENDERAVE TË BASHKISË ELBASAN

“VICTORIA INVEST” e Fatmir Kuçit është një prej kompanive që ka përfituar vlerat më të mëdha të parave të popullit shqiptar, si në nivel qendror ashtu edhe në atë vendor për pastrimin e Elbasanit. Aludime të shumta kanë ngjallur dyshime se pas kësaj kompanie qëndron vetë Lulzim Basha, pasi jo vetëm që kompania mban emrin e vajzës së tij, por për disa fakte që do i analizojmë më poshtë.

Në rang vendor, 13 tendera me Negocim të Drejtpërdrejtë nga Bashkia e Elbasanit, 10 prej tyre REDFLAGS për mungesë konkurrencë dhe gare, VICTORIA INVEST ka përfituar mbi 1 MILIARD Lekë pa TVSH!

Përsa i përket transaksioneve të derdhjes nga Thesari i Shtetit ka përfituar SHIFRAT E FRIKSHME për 3 vite (2015-2018) mbi 15 MILIARD LEKË PA TVSH! Dhe për vitin 2019-2020, mbi 4.4 MILIARD Lekë pa TVSH!

FATMIR KUÇI (VICTORIA INVEST)

Lidhja me Bashën, kush është Fatmir Kuçi?

Rezulton se Benzi me targë AA 111 EN me të cilin qarkullon Basha, është blerë nga Victoria Invest dhe pikërisht me këtë makinë, kreu i PD zbarkoi të takonte protestuesit e Astirit. Basha e ka patur mbështetje të fortë Kuçin në zgjedhjet elektorale të 2009-ës pasi ky i fundit e ka suportuar financiarisht për të barazuar numrin me 6 deputetë në Elbasan, gjatë kohës kur lideri i tanishëm i PD ka qenë koordinator i fushtës elektorale të Partisë Demokratike. Por tashmë duket se Kuçi i ka kthyer sytë nga PS dhe nuk po ngopet me tendera duke rrjepur të djathtë e të majtë.

Megjithëse person i njohur për drejtësinë shqiptare, asgjë nuk e ka ndalur Kuçin të përfitojë tendera në shkelje… Në vitin 2014-të, biznesmeni Fatmir Kuçi u procedua penalisht në gjendje të lirë për “shkelje të rregullave të lundrimit”, por e mbylli me një gjobë. Ky i fundit i shkaktoi vdekjen e Denis Kaiumov, një turisti rus në Livadh në vitin 2016 teksa e përplasi me skaf i preu gjymtyrët me helikën e mjetit lundrues. Për këtë u vu në pranga por arriti të dalë pas pak kohësh pasi tha se kishte probleme me zemrën.

Rrjedhin milliardat…

Historiku i përfitimeve të kësaj kompanie është i gjatë dhe tejet i përfolur. Segmentin e tretë prej 0.74 km të ndërtimit të Unazës së Madhe, e ka fituar pikërisht kompania “Victoria Invest Internacional & Viktoria Invest” me një vlerë prej 1.17 MILIARD Lekë pa TVSH. 15 MILIONË Euro të tjera pa garë, qeveria ia ka dhënë Victorias së Lulzim Bashës bashkuar me një kompani italiane, për rehabilitimin e Porto Romanos.

Emri i Fatmir Kuçit, del në tjetër lidhje të dyshimtë, atë me kompaninë “Victoria Marine LTD”. Nga publikimi i dokumenteve pas “Panama Papers”, rezulton se kjo kompani është e regjistruar në Maltë, vendi i parajsave fiskale.

Manipulimi me tenderat| Skema e shëmtuar për të përfituar para publike

Nuk di nga t’ia nisësh e nga ta përfundosh informacionin për VICTORIA INVEST, jo vetëm për lidhjet politike, por edhe ato skandalozet në prokurimet publike. Kompania e kumbarit të vajzës së Bashës, rezulton disa herë e vënë nën sekuestro për shkak mosmarrëveshjesh me kompani të tjera. Përmendim këtu kërkesën për hetim administrativ nga Bashkia e Kamzës, e cila pretendonte se kompania në fjalë kishte manipuluar dokumentacionin e paraqitur për pjesëmarrje në një tender të saj, në mënyrë që të kualifikohej në garë. “Victoria Invest” u përjashtua me një vit nga pjesëmarrja në koncesione dhe skema PPP (3 Gusht 2018-3 Gusht 2019).

2 KONCESIONE ME LIDHJE GJAKU

Kjo kompani është zotëruese e 2 KONCESIONEVE, Victoria Hydroenergy me administrator Endri Kuçin për ndërtimin e HEC-it të Lunikut 1 dhe 2 në Elbasan, dhe FINSEC PORT, për ndërtimin e portit të jahteve në Kalanë e Turrës, Komuna Synej, Kavajë (ky koncesion ka gjithashtu një afat 35 vjeçar dhe parashikon ndërtimin e një porti jahtesh me të paktën 800 vende akostimi, 150 apartamente dhe një hotel). Victoria Invest është nën zotërim të shoqërisë VICTORIA INVEST INTERNATIONAL të Valbona Kuçit, të ëmës së Endrit Kuçit, familjarë të Fatmir Kuçit. Adresa e kësaj dege është e njëjtë me atë të “Victoria Invest”, në të njëjtin kat, pallat, rrugë dhe lagje të qytetit të Elbasanit.

 

BASHKIA GJIROKASTËR

3.YZEDIN BOZHAJ (SHËNDELLI SHPK)- 845 MILION LEKË PA TVSH, 94% TË TENDERAVE TË BASHKISË GJIROKASTËR

“SHËNDELLI SHPK” e Yzedin Bozhajt është kompania që ka bërë namin me tenderat me “para dorë më dorë” në Gjirokastër për 2 tendera me Negocim të Drejtpërdrejtë për masa inxhinierike për parandalim rrëshqitje kodrash në zonë, të dy tenderat me vlerën E ÇMENDUR NË TOTAL PREJ 845 MILION Lekë pa TVSH, njëri prej tyre me shkelje për mungesë gare, negocim i drejtpërdrejtë dhe mungesë konkurrence.

 

Përpos faktit që kompania e Yzedinit merr miliona për parandalime rrëshqitjesh, që në të shumtën e rasteve këto tendera kanë objekt prokurimi inekzistent, nuk janë të pakta as MILIARDAT e përfituar ndër vite nga Thesari i Shtetit. Mbani frymën! Gjatë 3-vjeçarit (2015-2018), Shëndelli ka përfituar mbi 8 MILIARD Lekë pa TVSH dhe për një vit (periudha 2019-2020) mbi 3.6 MILIARD Lekë pa TVSH.

YZEDIN BOZHAJ (SHËNDELLI SHPK)

Çudia me SHËNDELLIN nuk mbaron këtu sepse kontratat për të nga Rilindja janë të pafundme, qofshin këto vetëm ose në bashkëpunim me “gllabërues” taksash publike, oligarkë me lidhje pushtetare… Në rang vendor, Bozhaj me kompaninë e tij ka fituar 8 MILIARD LEKË pa TVSH për 73 tendera. Tenderi më i frikshëm në bashkëpunim me GPG Company të oligarkut Paqsor Buzi, ME VLERË MARRAMENDËSE PREJ 6.5 MILIARDË Lekësh pa TVSH.


BASHKIA VLORË

4.ADHURIM DUKA, VEIS DUKA (DUKA)- 752 MILIONË LEKË PA TVSH, 79% TË TENDERAVE TË BASHKISË VLORË

“DUKA” me kurorë e vlonjatëve! Kompania e Adhurim dhe Veis Dukës është kompania e renditur në vend të 4-t në rang lokal, ndër kompanitë që kanë fituar tendera me Negocim të Drejtpërdrejtë, në shkelje. Bëni mirë të uleni, në rast se mos ju luhatet tensioni, para se të analizojmë në detaje shifrat e majme që ka marrë DUKA e Adhurimit… Janë VETËM 2 tenderat që ka marrë DUKA për pastrimin e Vlorës, të dy me para në dorë! Dhe nuk janë pak, por PLOT 752 MILIONË Lekë pa TVSH. Ajo që bie në sy është se të dy tenderat janë me flamuj të kuq, për mungesë gare dhe mungesë konkurrence, pra e thënë thjesht DUKË-s i ka mjaftuar të “kërcasë gishtat” për të përfituar shumat e majme.

Nga Institucionet Buxhetore të Shtetit, DUKA ka përfituar një THESAR plot me transaksione xhevahirësh, me plot gojën! 7.7 MILIARD Lekë pa TVSH për 3 vite(2015-2018) dhe për vetëm 1 vit (2019-2020), 3.7 MILIARD Lekë pa TVSH.

 

Adhurimi i Vlorës, i cili ka trashëguar kompaninë e të atit Veisit, nuk është ndalur vetëm në Bashki, por ka përfituar edhe plot tendera në sektorin e Shëndetësisë, pasi dihet që është maja e qershisë për oligarkët, si burimi nga ku dalin më shumë para. Kështu MBI 48 MILIONË Lekë pa TVSH i ka fituar nga Spitali Psikiatrik i Vlorës, të gjithë tenderat me objekt “Evadim i Mbetjeve Urbane”.

ADHURIM DUKA (DUKA SHPK)

Veis Duka, themeluesi i kompanisë, njihet si person me influencë dhe lidhje të fuqishme me biznesmenë në Vlorë, kryesisht në fshatrat Mallkeq, Vllahinë, Sevaster, Shushicë dhe Nivicë, ku për këtë të fundit ka kontribuar financiarisht për të krijuar një shoqatë.


BASHKIA POGRADEC

5. LUAN KAPRI, BAJRAM ALLDERVISHI (REJ 3)- 530 MILION LEKË PA TVSH, 80% TË TENDERAVE TË BASHKISË POGRADEC

Luan Kapri, djali i xhaxhait të ish-kryebashkiakut të Elbasanit Eduart Kapri nga radhët e djathta, është personi i cili ka në pronësi kompaninë REJ 3, me të cilën ka fituar vetëm një tender në shkelje (Para në Dorë! Pa garë, negocim midis institucionit prokurues dhe kontraktorit), nga rivali mavi i kushëririt të tij, kryebashkiaku aktual socialist i Pogradecit Ilir Xhakolli.

ILIR XHANGOLLI-EDUART KAPRI

S’ka asgjë të keqe deri këtu, se do mendoni ju ja del në pah lidhja PD-PS (hajt e kalojmë këtë), mund të mendoni edhe se hajt ç’bëri një tender kur ne na vjedhin miliardat, por pikërisht ky tender për pastrim-grumbullim të plehrave të qytetit ka vlerën marramendëse prej më shumë se GJYSMË MILIARDI Lekë pa TVSH.

 

REJ 3 me Administrator Bajram Alldervishin, është një prej klientëve të preferuar të qeverisë. E kthemi këtë pasi shifrat që ai ka përfituar nga Thesari i Shtetit ndër vite nuk u mbarojnë zerot nga pas. Për 3 vite gjatë periudhës 2015-2018, Luan Kapri ka përfituar 4.6 MILIARD Lekë pa TVSH, ndërsa vetëm për 1 vit (2019-2020) mbi 3 MILIARD Lekë pa TVSH!

 

Luan Kapri dhe lidhja me Gëzimin e Kashtës për KONCESIONIN

REJ 3 është zotëruese e një koncesioni me PPP, REJ ENERGY me administrator Gëzim Salillarin, që ka marrë përsipër ndërtimin e 3 HEC-eve, Cemerica 1,2,3.

Kompania “Rej 3” është krijuar në vitin 1994 nga Luan Kapri. Në vitin 2011, Kapri i shet 20% të aksioneve kompanisë “KLIVA”, në pronësi të Gëzim Salillarit nga Durrësi, i njohur ndryshe si “Gëzimi i Kashtës”. Kjo nofkë iu vu Salillarit, për faktin sepse dikur në zonën e ish-Bllokut ka patur në pronësi një lokal me të njëjtin emërtim, i cili frekuentohej shpesh nga kryeministri në atë kohë, Fatos Nano.

GËZIM SALILLARI (REJ 3)

Salillari është gjithashtu personazh i përmendur në kronikat mediatike në mesin e viteve 2000, si i akuzuar për pjesëmarrje në organizata kriminale si trafikant lëndësh narkotike nga Shqipëria në Itali, u dënua me 11 vite burg, por më pas arriti të fitojë lirinë. Si fillim Salillari regjistroi “KLIVËN” dhe pak ditë më pas, bleu 20% të REJ, kompanisë së Kaprit.


BASHKIA MIRDITË

6.DAVA KAZA, ZEF KAZA (AEK MUNELLA SHPK)- 387 MILION LEKË PA TVSH, 97% TË TENDERAVE TË BASHKISË MIRDITË

Dava Kaza është një prej biznesmeneve femra e cila renditet në vendin e tretë përsa i përket fitimit të tenderave në rang lokal nga gjinia femërore. Kompania e saj dhe të shoqit, “AEK MUNELLA” (Adrian, Enida, Kristian) bashkimi i emrave të fëmijëve të çiftit Kaza, renditet në vend të shtatë, një prej kompanive që ka përfituar vlerat më të larta të tenderave me Negocim të Drejtpërdrejtë. Kjo kompani ka përfituar GATI GJYSMË MILIARDI me TVSH nga Bashkia e Mirditës, për 3 tendera të gjithë me shkelje për mungesë konkurrence dhe mungesë gare me negocim të drejtpërdrejtë.

 

Në periudhën 2016-2018, Kazët kanë përfituar rreth 6 MILIARD Lekë me TVSH nga Institucionet Buxhetore, ndërsa për vetëm 1 vit (2019-2020) rreth 3 MILIARD me TVSH për 58 transaksione nga Thesari i Shtetit.

 

Të gjitha tenderat në rang lokal, kryesisht për rehabilitime ujësjellësit, kjo kompani i ka përfituar nga Bashkia e Mirditës, numri total 21 të tillë me vlerë MBI 3.5 MILIARD Lekë pa TVSH!

DAVA KAZA (AEK MUNELLA)

Kazët janë një prej familjeve me lidhje të forta me Rilindjen, pasi siç shihet postojnë edhe foto në rrjetet sociale me personazhe të mavive, përmendim këtu të voglin e Kazëve, Kristianin, në shoqërinë e Erion Veliajt dhe Lindita Nikollës.

KRISTIAN KAZA | ERION VELIAJ | LINDITA NIKOLLA

Në lidhje me punët e dobëta të kësaj kompanie ka patur edhe denoncime nga qytetarët për dështimin e mirëmbajtjes në Rrugën e kombit në vitin 2016 si pasojë e aksidenteve të shumta, punë për të cilën MUNELLA ishte kontraktuar. Thuhet se kjo firmë mbrohet dhe ka mbështetjen e kreut të Bashkisë Mirditë, Ndrec Deda, i cili i ka dhënë çdo tender për mirëmbajtje dhe pastrim e jo vetëm…. T’i ngopësh në MILIARDA të tutë, i thonë kësaj pune!


BASHKIA DURRËS
7.LEJDI KOÇI, ENOR NAKUÇI, LINA SOKOLI (KREATX)- 234 MILION LEKË PA TVSH, 84% TË TENDERAVE TË BASHKISË DURRËS

Mbase nuk do jua kishte marrë mendja kurrë, por kompania që renditet e para në Durrës përsa i përket tenderave me Negocim të Drejtpërdrejtë, para këto të dhëna në dorë për përmirësim dhe mirëmbajtje software, është KREATX e Enor Nakuçit. KREATX ka përfituar 3 tendera me vlerë MBI 234 MILIONË Lekë pa TVSH, të tre në shkelje, tendera të klasifikuar si REDFLAGS për mungesë gare dhe konkurrence.

  

 

ENOR NAKUÇI | LEJDI KOÇI

Kjo kompani ka përfituar tendera po ashtu edhe nga bashkia e Vorës, Shkodrës, Përmetit dhe Vlorës për shërbime të ngjashme, 9 tendera me vlerë MBI 307 MILIONË Lekë pa TVSH, 6 prej tyre me FLAMUJ TË KUQ!

Çudia më e madhe më këtë kompani qëndron në faktin se për periudhën 3-vjeçare (2015-2019) kjo kompani ka përfituar nga Thesari i Shtetit shumën prej MBI 260 MILIONË Lekë pa TVSH. Ndërsa për 1 vit (2019-2020)… këtë shumë e ka DYFISHUAR! Për 21 transaksione nga Institucionet Buxhetore ka përfituar MBI 531 MILION Lekë pa TVSH!!!

 


BASHKIA KAMËZ
8.SHKËLQIM KUPA, QAMIL KUPA (KUPA SHPK)- 193 MILION LEKË PA TVSH, 33% TË TENDERAVE TË BASHKISË KAMËZ

Namin bëjnë këto firmat e pastrimit! I fshijnë paratë që marrin nga tenderat ashtu siç fshijnë plehrat e rrugëve. Rasti konkret është kompania KUPA SHPK, ajo që mbretëron në Kamëz përsa i përket procedurave të prokurimeve publike me objekt “Pastrimin e qytetit”. Kompania e themeluar nga Qamil Kupa, trashëguar birit të tij Shkëlqimit, prej vitesh ka rënë shumë në sy për tenderat multi-milionësh që merr me një të rënë të lapsit.

Për vetëm 3 tendera nga Bashkia Kamëz për pastrim, kjo kompani ka marrë rreth 200 MILIONË Lekë me TVSH, ndërkohë që njëri prej tyre është klasifikuar si REDFLAG!

 

Shkëlqim Kupa, zotëruesi i KUPA SHPK, është gjithashtu edhe zotërues i Elite Real Estate dhe KORABI SHPK (kompanisë që i ka vënë emrin e të birit të mitur) me fitim në rang lokal rreth 98 MILIONË Lekë pa TVSH. Mesa duket KUPA është kompania e preferuar në Kamëz për tendera, pasi në harkun kohor të tetë muajve (Maj-Dhjetor 2017), ka zhvilluar 12 tendera dhe fitues i të gjithëve ka qenë po kjo kompani.

KUPA është zotëruese e tre kompanive të tjera të fuqishme IONIAN REFINING COMPANY, HYDRO SETA, ACCESS ENERGY ALBANIA. Po ashtu edhe e 2 KONCESIONEVE.

Atë të HEC-eve në Gjuraj, Kashec, Ragam dhe Lepurushë dhe HEC-in mbi lumin Seta, ku në shoqërinë koncesionare HYDO SETA e kanë në bashkëpronësi edhe me KALIA SHPK, kompani e të afërmve të Fatime Kupës, bashkëshortes së Shkëlqim Kupës, kompani e njohur në zonën e Dibrës.

Artikullin e plote te publikuar e gjeni ne kete link: ketu 

Regjistri i Magjistratëve Propozim nga Shoqëria Civile Plan Veprimi OGP, komponenti Drejtësi dhe Digjitalizim

Regjistri i Magjistratëve një detyrim ligjor ende i paplotësuar, shoqëria civile propozon të bëhet angazhim i Qeverisë në plan veprimin 2021 – 2022.

Organizata AIS tërheq vëmendjen për vonesa institucionale në krijimin e Regjistrit të Magjistratëve Prokuror dhe Gjyqtar. Ky regjistër përbën një detyrim ligjor e njëkohësisht një standard të Reformës në Drejtësi. AIS i ka propozuar Komitetit Teknik Qeveritar që po harton Plan Veprimit për Partneritetit e Qeverisjes së Hapur (OGP)  për 2021 – 2022 të angazhohet dhe të bëjë pjesë të planit realizimin e Regjistrit. Përfitues të këtij regjistri janë drejtpërdrejtë dy institucione të rëndësishme të sistemit të Drejtësisë Këshilli i Lartë i Gjyqësorit dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Qeveritë kanë detyrim të hartojnë Plan Veprimet për OGP Partneriteti për Qeverisje të Hapur në bashkëpunim me shoqërinë civile.  Më poshtë i plotë teksti i Kërkesës për propozimin.

Propozimin e plotë e gjeni KETU.

Akses Info Drejtësi një Regjistër Publik për Magjistratët, krijuar nga një Organizatë Jo Qeveritare

Databaza Akses Info Drejtësi është një minierë me të dhëna për Sistemin e Drejtësisë. Për secilin Individ të Promovuar dhe kualifikuar në procesin e Vettingut është krijuar një pasaportë me informacion, dokumenta dhe të dhëna që bëjnë të mundur kontrollin publik të integritetit të Individit. Këto të dhëna janë mirëstrukturuar dhe krijojnë një model për Regjistrin e Magjistratit. Ky Regjistër është detyrim ligjor për institucionet  e reja të drejtësisë ende i pakrijuar http://aksesdrejtesi.al/dokumenta/1600325262Akese%20Info%20Drejt%C3%ABsi%20Raporti.pdf . Akses Drejtësi ka të dhëna mbi CV, vetdeklarimet publike, kulifikimet, kërkimet shkencore, promovimet në detyrë, masat disiplinore, deklarim të aseteve pasurore për secilin individ Gjyqtar dhe Prokuror.

Gjithashtu Akses Drejtësi bën të mundur në akses sipas filtrave të kërkimit http://aksesdrejtesi.al/searchform për çdo dokument të institucioneve të reja të drejtësisë si akte, vendime, procesverbale, raporte etj.

AIS organizata promotore e Open Data për Shqipërinë ka krijuar dhe mirëmban këtë minjerë të të dhënave.

Më 1 Tetor Procesi i Vettingut ka Konfirmuar plotësisht në detyrë vetëm 76 Gjyqtarë, Prokuror dhe individ të Sistemit të Drejtësisë.

123  gjyqtar dhe prokuror janë shkarkuar. Për 48 procesi është ndërprerë.

28 individë kanë marrë një vendim nga Komisioni i Posaçëm i Kualifikimit dhe janë në pritje të apelimit të Komisionerit Publik ose shqyrtimit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

Për secilin Gjyqtar dhe Prokuror që ka kaluar plotësisht Vettigun në faqen tonë Akses Info Drejtësi është krijuar një pasaportë me informacion dhe dokumente. Kjo pasaportë bën të mundur akses dhe kontroll publik mbi Integritetin e Figurës së Individit të Promovuar. Konkretisht:

 1. Vitore Tusha Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/21
 2. Fatjona Memcaj Prokurore http://aksesdrejtesi.al/profil/31
 3. Manjola Xhaxho Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/91
 4. Marcela Shehu Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/19
 5. Anila Leka Prokurore http://aksesdrejtesi.al/profil/62
 6. Dritan Prenci Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/50
 7. Brikena Ukperaj Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/15
 8. Vate Staka  Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/9
 9. Arta Marku Prokurore http://aksesdrejtesi.al/profil/30
 10. Kostaq Beluri Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/5
 11. Nertina Kosova Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/57
 12. Ardian Dvorani Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/40
 13. Medi Bici Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/20
 14. Brunilda Kadi Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/16
 15. Dritan Hallunaj Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/18
 16. Gentjan Medja Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/114
 17. Adnan Xholi Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/32
 18. Bujar Sheshi Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/1
 19. Sokol Stojani  Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/60
 20. Arnisa Kellici Kandidate për gjyqtare
 21.  Miranda Nakaj Ndihmëse ligjore http://aksesdrejtesi.al/profil/124
 22. Arta Vorpsi Këshilltare Ligjore http://aksesdrejtesi.al/profil/39
 23. Enton Dhimitri Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/79
 24. Fiona Papajorgji Anëtare e GJK http://aksesdrejtesi.al/profil/28
 25. Emona Muci Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/78
 26. Alma Kolgjoka Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/77
 27. Arben Kraja Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/46
 28. Eloida Goxhi Prokurore http://aksesdrejtesi.al/profil/59
 29. Alfred Progonati Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/49
 30. Gentjan Jahjolli Këshilltar ligjor
 31. Adrian Shega Ish-këshilltar ligjor http://aksesdrejtesi.al/profil/125
 32. Alma Muca Prokurore http://aksesdrejtesi.al/profil/24
 33. Altin Binaj Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/25
 34. Eriol Roshi Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/80
 35. Elsa Toska Anëtare e GJK http://aksesdrejtesi.al/profil/22
 36. Ornela Naqellari Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/95
 37. Albana Boksi Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/56
 38. Esmeralda Ceka Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/87
 39. Dhorina Theodhori Prokurore http://aksesdrejtesi.al/profil/33
 40. Rexhep Bekteshi Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/97
 41. Elidiana Kasa Prokurore http://aksesdrejtesi.al/profil/58
 42. Sotir Kllapi Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/60
 43. Sokol Binaj Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/65
 44. Edvin Kondili Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/35
 45. Artan Shtrungza Prokuror
 46. Ened Nakuci Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/36
 47. Enkeleda Millonai Prokurore http://aksesdrejtesi.al/profil/37
 48. Vladimir Mara Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/51
 49. Margarita Buhali Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/94
 50. Esmeralda Keshi (Cami) Prokurore http://aksesdrejtesi.al/profil/4
 51. Klodiana Veizi Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/89
 52. Saida Dollani Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/63
 53. Behar Dibra Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/34
 54. Zeqir Hoda Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/61
 55. Elida Kackini Prokurore http://aksesdrejtesi.al/profil/44
 56. Olsian Cela Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/23
 57. Maela Alicanaj Këshilltare ligjore
 58. Altin Dumani Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/45
 59. Enkel Peza (ndihmës ligjor, kandidat për magjistrat)
 60. Sokol Ibi Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/102
 61. Sonila Muhametaj (Domi) Prokurore http://aksesdrejtesi.al/profil/120
 62. Artur Kalaja Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/105
 63. Daniela Shirka Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/52
 64. Iliriana Olldashi Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/53
 65. Doloreza Musabelliu Prokurore http://aksesdrejtesi.al/profil/115
 66. Klodian Kurushi Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/55
 67. Genti Xholi Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/121
 68. Sander Simoni Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/47
 69. Miliana Muca Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/54
 70. Thoma Jano Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/54
 71. Asim Vokshi Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/73
 72. Gjon Fusha Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/129
 73. Edlira Petri Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/127
 74. Ilir Toska Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/17
 75. Dhimiter Lara Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/64
 76. Manjola Kajana Prokurore http://aksesdrejtesi.al/profil/107  

Njoftim Organizata AIS kërkon Përpunues të Dhënash me karakter ekonomik

AIS organizatë jo qeveritare, promotore e të dhënave transparente (open data) në Shqipëri është në kërkim të bashkëpunëtorëve të rinj pjesë e proceseve për përpunim dhe hedhje të dhënash. Individët që kanë interes të bashkëpunojnë apo angazhohen në procese të tilla mund të aplikojnë për një intervistë apo testim.

Kriteret për aplikim janë: diplomë universitare në Ekonomi (jo domosdoshmërish master). Njohuri të sakta nga e drejta tregtare (funksionimi i shoqërive tregtare) ose i kontabilitetit individual (deklarim asetesh). Nuk kërkohet ndonjë eksperiencë e mëparshme profesionale, dhe janë të mirëpritur edhe studentët master ende në procese studimi.

Pagesa për orë pune fillon nga 2 usd për orë pune dhe varjon sipas aftësive dhe rezultateve. Java e parë është provë pa pagesë.

Të interesuarit të dërgojnë një email në adresën assistant@ais.al brenda datës 1 Nëntor, me titull Aplikim Përpunues të Dhëna me karakter ekonomik. Emaili duhet të ketë bashkëlidhur një CV të thjeshtë ku preferohet sa më pak informacion për aktivitet dhe eksperiencë që nuk lidhet me objektin e njoftimit.

Njoftim organizata AIS kërkon financier me kohë të pjesshme pune

AIS organizatë jo qeveritare është në kërkim të një financieri për  mbajtje të librave kontabël dhe dokumentacionit përmbyllës vjetor. Organizata ka llogari vjetore me shpenzime më pak se 30 milion lekë. Kandidati/Kandidatja duhet të jetë i diplomuar në Ekonomi. Me eksperiencë mbi 3 vite në mbajtje kontabiliteti ku pëlqehet eksperiencë pranë subjekteve jofitimprurëse.

Kandidati përveç intervistës mund ti nënshtrohet një testi pyetje dhe përgjigje ( me shkrim)

Angazhimi është 50 ore pune në muaj me pagesë bruto 5 usd për orë pune. Kandidati duhet të punojë në zyrën e AIS (jo në distancë) dhe të deklarohet si i punësuar me kohë të pjesshme. Të interesuarit të dërgojnë një email në adresën emaili assistant@ais.al brenda datës 25 shtator me titull Aplikim financier me kohë të pjesshme pune. Emaili duhet të ketë bashkëlidhur një CV të thjeshtë ku preferohet sa më pak informacion për aktivitet dhe eksperiencë që nuk lidhet me objektin e njoftimit.

Programi i Rindërtimit pas tërmetit të datës 26 Nëntor, Tendera dhe Kontraktime

Qeveria Shqiptare ka vijuar në muajt Mars – Qershor procedura të tenderimit për rindërtim dhe zhvillit të godinave dhe zonave të dëmtuara nga Tërmeti i datës 26 nëntor 2019. Deri tani dy janë autoritetet që po procedojnë: Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia e Tiranës . Open Procurement Albania po përgatit pasaporta për çdo procedurë tenderimi dhe kontraktimi lidhur me këtë program. Deri tani janë shpallur disa kontraktime nga Qeveria Shqiptare, Procedura e përzgjedhur në tenderime është ajo e Kufizuar (jo e hapur) dhe afati i kërkesave për shprehje interesi në secilin rast është jo më shumë se 10 data kalendarike. Procedura dhe Afati janë paracaktuar me Aktin Normativ Nr. 9 datë 16.12.2019 Për Përballimin e Pasojave të Fatëkeqësisë Natyrore, Akt Normativ me Fuqi Ligji. Kështu është shmangur dhe anashkaluar aplikimi i rregullit dhe legjislacionit të zakonshëm për Prokurimet Publike. E njëjta procedurë dhe i njëjti afat u aplikua edhe në rastin e Kontraktimeve mbi Kufirin e Lartë Monetar, kontraktime që kërkojnë garë dhe njoftim ndërkombëtar. Në ligj afati për shprehje interesi në rastin e procedurës së Kufizuar është për çdo fazë minimumi 20 ditë pune, ndërsa procedura e kufizuar përdoret vetëm në raste specifike. Aplikimi i rregullave dhe procedurave të parazgjedhura me Akt Normativ përmes Afateve tepër të shkurtra dhe Procedurës së Kufizuar përkon me situata kontraktimi me më shumë risk për defekte të konkurrencës dhe eficensës së ofertës. Më poshtë tenderët e shpallur deri tani (qershor 2019)

Lista e Tenderave Programi i Rindertimit nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit janë 18 http://openprocurement.al/sq/albaniandf/list/keyword/Programi%20i%20Rindertimit?

Këto 18 tendera të Fondit Shqiptar për Zhvillim kanë në total një vlerë fondi Limit 14 281 395 708 (katërmbëdhjetë miliard lekë e dyqind e tetëdhjetë e një milion, e treqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind e tetë) Lekë. Me një ekuivalencë të thjeshtë në monedhën Euro është 116.1 milion euro. Tenderat janë të listuar si vijon:

 1. Rindërtimi i banesave individuale dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të këtyre banesave. Me fond 6 186 125 775 (gjashtë miliard e njëqind e tetëdhjetë e gjashtë milion njëqind e njëzet e pesë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e pesë) Lekë. Buxheti i parashikuar për këtë vitit (2020) është 5,49 Miliard Lekë. Buxheti është vënë në dispozicion nga Buxheti i Qeverisë Shqiptare (jo donator). Objekti i marrëveshjes Kuadër përfshin rindërtimin e banesave individuale, ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të këtyre banesave në territorin e bashkive Durrës, Kamzë, Kavajë, Rrogozhinë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Mirditë, Shijak dhe Vorë. Ky tender është shpallur fillimisht në datën 10 Mars 2020 me afat për dorëzim të kërkesës për shprehje interesi vetëm 9 ditë. Tenderi dështoi dhe u rishpall në datën 28 Prill 2020. Ende Fondi Shqiptar për Zhvillim nuk ka njoftuar kualifikim, ofertë fituese apo kontraktime në bazë të një marrëveshje kuadër për këtë tenderim Link http://openprocurement.al/sq/albaniandf/view/id/293
 2. Tenderi tjetër është: Ndërtimi dhe Rikonstruksioni i Infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për Zhvillim të Detyruar. Me fond të parashikuar deri 3 726 934 577 (tre miliard e shtatëqind e njëzet e gjashtë milion e pesëqind e shtatëdhjetë e shtatë) Lekë po ta konvertojmë në euro rreth 30.3 milion euro. Buxheti për këtë tender parashikuar për vitin 2020 është 745 389 915 milion lekë. Objekti i marrëveshjes kuadër konsiston në infrastrukturën e zonave, infrastrukturën utilitare dhe atë urbane. Infrastruktura publike nënkupton sheshet e ndërtimit në zonat e detyruara për zhvillim të lirë dhe të gatshëm për ndërtim, infrastrukturën e transportit, infrastrukturën e furnizimit me ujë dhe largimin e ujërave të përdorura apo ati të shiut, infrastrukturën e furnizimit me energji elektrike, infrastrukturën komunitare të shesheve parqeve, terreneve sportive, ndriçimit publik në territoret e bashkive Durrës, Kamzë, Kavajë, Rrogozhinë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Mirditë, Shijak dhe Vorë. Ky tender është shpallur në datën 28 Prill dhe ende nuk ka njoftime për ecurinë e procedurës Link http://openprocurement.al/sq/albaniandf/view/id/323
 3. Po njësoj të shpallur në datën 17 Mars është një procedurë me Lote me vlerë fond limit total prej 4,175,217,853 (katër miliard e njëqind e shtatëdhjetë e pesë milion e dyqind e shtatëmbëdhjetë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e tre) lekë pa tvsh. Buxheti i vënë në dispozicion për vitin 2020 është 1,043,804,463 lekë pa TVSH. Lotet janë si vijon:
 4. Loti 1. Rindërtimi i Objekteve Arsimore në zonat e prekura nga tërmeti me Burim Financimi është Fondi I Rindërtimit në Buxhetin e Miratuar me Vendim Nr 212 datë 11. 03. 2020 Për përdorimin e Fondit të Rindërtimit për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore. Vlera fond limit pa TVSH është 511 405 370 Lekë (pa TVSH). http://openprocurement.al/sq/albaniandf/vieë/id/297
 5. Loti 2. Me Objekt Rindërtimi i Objekteve arsimore Bashkia Krujë, vlera 490 413 615 Lekë pa TVSH , Objektet e përfshira në Lotin 2 janë Shkolla 9vjecare e bashkuar Selman Daci, Shkolla 9 vjeçare dhe Kopshti Ramazan Jangozi, Shkolla 9 vjeçare dhe kopshti Kastriot Derveni, Shkolla 9 vjeçare Gjon Luka Luz me sipërfaqe totale ndërtimi të të gjitha objekteve afërsisht 10 691 m2. Data e shpalljes 17 Mars data për dorëzimin është 27 Mars. LINK http://openprocurement.al/sq/albaniandf/vieë/id/298
 6. Loti 3. Objekti i Rindërtimit të Objekteve arsimore Bashkia Durrës 1 vlera 845 723 696 Lekë pa TVSH. Objektet arsimore të përfshira në lotin 3 janë: Shkolla 9vjecare dhe kopshti Bedrie Beziqi, Kopshti Met Hasa, Shkolla 9 vjeçare Neim Babameto, shkolla 9 vjeçare dhe kopshti Qemal Mici, Shkolla 9 vjeçare Hasan Koci me sipërfaqe totale ndërtimi të të gjitha objekteve afërsisht 18 438 m2. Link http://openprocurement.al/sq/albaniandf/vieë/id/299
 7. Loti 4. Objekt Rindërtim i objekteve arsimore Bashkia Durrës 2, vlera 850 692 969 lekë. Objektet arsimore të përfshira në lotin 4 janë Shkolla Shaqe Mazreku, Shkolla e Mesme e bashkuar Rexhep Mezini, Shkolla 9 vjecare dhe kopshti Adem Gjeli, shkolla 9 vjeçare Xhelal Shtufi Shkafanaj, Shkolla 9 vjeçare Njazi Mastori 2+3, shkollafillore dhe kopshti, Shkolla 9 vjeçare Vëllezërit Haradinaj me sipërfaqe totale ndërtimi të të gjitha objekteve afërsisht 18 545 m2. LINK http://openprocurement.al/sq/albaniandf/vieë/id/300
 8. Loti 5. Objekti Rindërtimi I Objekteve arsimore Bashkia Kavajë dhe Rrogozhinë, vlera 414 766 205 Lekë pa TVSH. Objektet arsimore të përfshira në lotin 5 janë: Shkolla profesionale Charles Teleford Erickson, shkolla 9 vjeçare Shtodher, shkolla profesionale26 marsi, konvikti Golem, shkolla 9 vjeçare Gosë, shkolla fillore dhe kopshti Vilë Bashtovë me sipërfaqe totale ndërtimi të të gjitha objekteve afërsisht 9041 m2. http://openprocurement.al/sq/albaniandf/vieë/id/301
 9. Loti 6. Objekti Rindërtimi I Objekteve arsimore Bashkia Kamëz, vlera 621 757 340 Lekë pa TVSH. Objektet arsimore të përfshira në lotin 6 janë shkolla 9 vjeçare Halil Coka, shkolla e mesme Sulejman Elezi, Kopshti Niko Hoxha, kopshti Lidhja e Prizrenit Paskuqan, Kopshti Halit Coka me sipërfaqe totale ndërtimi të të gjithë objekteve afërsisht 13 555 m2. Link http://openprocurement.al/sq/albaniandf/vieë/id/302
 10. Loti 7. Objekti Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Vorë e Shijak, vlera 440 458 658 Lekë pa TVSH. Objektet arsimore të përfshira në lotin 7 janë: Shkolla 9 vjeçare Ramazan Subashi, Shkolla 9 vjeçare Ahmetaq, Kopshti Kodër Berxullë, Kopshti Marqinet, Shkolla vjeçare Lidhja e Prizrenit, Shkolla e mesme gjimnazi 16 shtatori, kopshti nr 1, kopshti Vlashaj, Shkolla e Mesme Kajo Karafili me sipërfaqe totale ndërtimi të të gjitha objekteve afërsisht 9 602 m2. http://openprocurement.al/sq/albaniandf/view/id/303
 11. Tenderat e tjerë janë mbikëqyrje e zbatimit të kontratave kryesore dhe loteve. Link http://openprocurement.al/sq/albaniandf/list/keyword/Programi%20i%20Rindertimit?

 

Institucioni tjetër pjesë e tenderimeve për Progrmain e Rindërtimit është bashkia Kryesore në vend Bashkia e Tiranës. Kjo bashki është e vetmja që me fonde nga Buxheti qendror do të tenderojë vetë rindërtimet në territorin e saj.

Deri tani kjo Bashki ka shpallur disa tendera Link: http://openprocurement.al/sq/tender/list/keyword/Programi%20i%20Rindertimit?

Po deri tani Tenderi me vlerë më të lartë mbetet ai me Objekt: Rindërtim i Banesave Individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale jashtë zonave të reja për zhvillim.

Ky tender ka fond limit 2 123 598 655 Lekë (dy miliard e njëqind e njëzet e tre milion e pesëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e pesë lekë) konvertuar në euro rreth 17.26 milion. Tenderi u shpall në mars me një vlerë fond limit më të vogël por dështoi duke u anuluar pasi asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e Tenderit. Rishpallja u bë në muajin maj me vlerë tenderi më të lartë dhe pas disa ndryshimeve në Buxhetin e dhënë për Bashkinë Tiranë me Vendim të Këshillit të Ministrave. Edhe në këtë tender procedura e aplikuar është ajo e Kufizuar. Deri tani në Territorin e Bashkisë Tiranë janë shpallur disa zona të reja për zhvillim pas tërmetit, konkretisht tek 5 Maji; Autotraktorët; Kombinat; Universiteti Bujqësor; Baldushk; Ndroq; Vaqarr dhe Zall Herr. Të gjitha VKM që përcaktojnë këto zona janë të listuara në pasaportën e tenderit dhe në përmbajtje të VKM janë koordinata dhe fotografi satelit të zonës përkatëse. http://openprocurement.al/sq/tender/vieë/id/32944

Bashkia Tiranë ka shpallur edhe tenderime për projektim të disa shkollave në rindërtim pas tërmetit http://openprocurement.al/sq/tender/list/keyëord/Programi%20i%20Rindertimit?

Programi i Rindërtimit, program i Qeverisë Shqiptare dizenjuar në janar – shkurt 2020, pas tërmetit dhe gjendjes së emergjencës për Fatkeqësi Natyrore. Qeveria Shqiptare përmes Komitetit Shqiptar të Rindërtimit ka evidentuar se nevoja totale për rindërtim është  1,076.15 billion EUR (132.4 billion Lek) lidhur kjo me të gjithë sektorët për ndërhyrje në 11 bashki të vendit.

Kjo shumë do të përdoret për rindëritm përmes një program që Qeveria Shqiptare e ka pagëzuar si Programi i Rindërtimit. Monitorimi dhe informimi publik për këtë process është një moment i rëndësishëm që lidhet me eficensën, mirëmenaxhimin dhe besimin e qytetarëve tek procesi.

Përmbledhje e përpjekjeve për prishjen e godinës së Teatrit Kombëtar

Diskutimet rreth Teatrit Kombëtar filluan në mars të vitit 2018 me paraqitjen nga kryeministri Rama të një projekti ndërtimi për një teatër të ri. Megjithatë, me sipërfaqe prej 3000 m², projekti i Teatrit të ri Kombëtar zë më pak se gjysmën e sipërfaqes fillestare. Pjesa tjetër synohet të përdoret për ndërtimin e ndërtesave të larta dhe një qendre komerciale. Rama argumentoi se rinovimi i godinës 80- vjeçare të teatrit të vjetër do të ishte “i pamundur”, kështu që në vend të rinovimit, miliona euro  fonde publike do të duhen të shpenzoheshin për një partneritet publik privat (PPP).

Projekti i ndërtimit për Teatrin e ri Kombëtar duhet të ishte realizuar përmes një ligji të posaçëm të miratuar nga Parlamenti, ku Rama ka shumicën absolute. I ashtuquajturi “Ligji Fusha” (duke marrë emrin e kompanisë Fusha shpk, e cila planifikohej të lidhte kontratën), nxori në pah mangësi serioze, si dhënia e një prone shtetërore pa tender. Në momentin që njerëzit mësuan lajmin e këtij ligji të posaçëm të planifikuar, artistët dhe aktivistët krijuan “Aleancën për Mbrojtjen e Teatrit”, me të cilën u bashkuan edhe shumë figura të njohura publike, si historianë, akademikë dhe gazetarë. Ata organizuan protesta, iniciuan një peticion, iu drejtuan organizatave vendase dhe ndërkombëtare dhe filluan të ndërmerrnin veprime ligjore. Për një periudhë 27 mujore, Aleanca e mbrojti teatrin nga prishja.

Në korrik të vitit 2018, edhe Komisioni Evropian i kërkoi qeverisë shqiptare të qartësojë arsyet e miratimit të këtij ligji të posaçëm. Një prej 15 pyetjeve që përmbante kjo letër ishte pikërisht nëse ky ligj i posaçëm ishte i pajtueshëm me detyrimet e Shqipërisë në kuadrin e procesit të Stabilizim Asociimit. Edhe Thorsten Frei (Anëtar i Parlamentit), në atë kohë raportues për Shqipërinë në Grupin Parlamentar të CDU/CSU në Komisionin e Punëve të Jashtme të Bundestagut, shprehu dyshime gjatë një interviste: “Ligji i posaçëm për Teatrin Kombëtar është tejet i paqartë, kur behët fjalë për përputhshmërinë e tij me legjislacionin e BE-së dhe me Kushtetutën shqiptare. Siç e shoh unë, presidenti Meta e ktheu me të drejtë atë ligj në Parlament. Çështja e Teatrit Kombëtar do të tregojë qartë se sa seriozisht e merr Edi Rama anëtarësimin në BE”.

Më 25 korrik 2019, presidenti Ilir Meta depozitoi një ankesë në Gjykatën Kushtetuese, duke kërkuar shpalljen jokushtetues të ligjit të posaçëm për Teatrin Kombëtar. Duke qenë se Gjykata nuk ishte funksionale në atë kohë, kjo ankesë u dorëzua për shqyrtim në fund të vitit 2019. Më 30 dhjetor 2019, gjykata kushtetuese i kërkoi Parlamentit, Këshillit të Ministrave, ministrit të Financës, ministrit të Kulturës dhe Bashkisë Tiranë që të paraqiste argumentet për ligjin e posaçëm. E megjithatë, kjo çështje nuk ka dalë ende para gjykatës.

Në shkurt të vitit 2020, Bashkia Tiranë, shpalli se projekti për ndërtimin e teatrit të ri nuk do të realizohej siç pritej. 

Fusha shpk nuk ishte në gjendje ta vazhdonte projektin brenda një kohe të shkurtër dhe në përputhje me kërkesat.

Pas një heshtjeje të gjatë mbi fatin e teatrit, në maj të vitit 2020, qeveria shqiptare zgjodhi t’ia jepte tokën ku ngrihet Teatri Kombëtar, Bashkisë Tiranë me qëllim marrjen e vendimit për prishje. Presidenti Meta depozitoi një tjetër ankesë në Gjykatën Kushtetuese kundër këtij vendimi. Pavarësisht kësaj, në mbrëmjen e 14 majit, Këshilli i Bashkisë Tiranë miratoi fshehtazi prishjen e Teatrit Kombëtar të Shqipërisë.

Vendimi nr. 50, miratuar nga Këshilli Bashkiak, më 14 maj 2020 shprehet se ndërtesa duhet të prishet në bazë të ekspertizës së Institutit të Ndërtimit. Ky raport është hartuar vetëm një dite më pare, më 13 maj 2020 dhe vërteton se ndërtesa nuk është e përshtatshme për kryerje aktivitetesh dhe se, pavarësisht çdo rinovimi, ajo nuk mund të bëhet e sigurt. Vendimi i Këshillit Bashkiak autorizon gjithashtu Institutin e Mbrojtjes së Territorit të evakuojë, të hyjë në ndërtesë dhe më pas ta prishë atë. Në vendim nuk përcaktohet data e prishjes.

Votimi i Këshillit Bashkiak nuk ka bazë ligjore. Nga ana tjetër, Këshilli Bashkiak mund të marrë vendime vetëm për objekte që i përkasin bashkisë. Në këtë rast, ndonëse bashkia është pronare e tokës ku ngrihet teatri, nuk mund të thuhet e njëjta gjë për vetë godinën. Ndërsa, dokumenti i ekspertizës është një akt administrativo-ligjor që mund të jetë objekt vetëm i rishikimit gjyqësor. Një institucion politik si Këshilli Bashkiak i Tiranës nuk ka asnjë lloj juridiksioni mbi një akt juridik të paraqitur nga një institucion i qeverisë qendrore. Përveç kësaj është e paqartë se si është bërë votimi. Nuk ka pasur asnjë njoftim publik për takimin e Këshillit Bashkiak siç parashikohet me ligj. Përfundimisht, vendimi i Këshillit Bashkiak hyn në fuqi vetëm 10 ditë pas njoftimit, dhe nuk është vendim me efekte të menjëhershme.

Edhe avokati i popullit ka iniciuar një hetim administrativ për transferimin e pronësisë së tokës së Teatrit Kombëtar Bashkisë Tiranë. Ky hetim ka për qëllim të vlerësojë “nëse veprimet e institucioneve shtetërore kanë qenë në shkelje të të drejtave të qytetarëve”.

Presidenti Meta ju referua vendimit të marrë nga qeveria dhe Bashkia Tiranë për prishjen e Teatrit Kombëtar si një “aktivitet i mirëstrukturuar kriminal”; vendimet dhe veprimet e qeverisë kanë qenë të “pabesueshme”.

Është një krim i “pafalshëm kushtetues, ligjor dhe moral”, sidomos në një moment ku ligjshmëria e prishjes është ende objekt i gjykatës kushtetuese.”

Partia Demokratike (PD), ka kundërshtuar pa u lodhur prishjen e Teatrit Kombëtar, ka kërkuar rinovimin e tij të plotë ne respektim të vlerave te tij kulturore dhe historike. Vetëm disa ditë më pare, kryetari i PD-së Lulëzim Basha e përshkroi prishjen e teatrit si “vijën e kuqe” dhe deklaroi se: “Çdo akt i prishjes së teatrit është një akt lufte jo vetëm kundër artit dhe artistëve , por edhe kundër vetë qytetarëve”. Në prag të prishjes së teatrit, Basha, shoqëruar nga drejtuesja e Lëvizjes Socialiste për Integrim (LSI) Monika Kryemadhi dhe përfaqësues të tjerë të opozitës, bllokuan bulevardin “Dëshmorët e Kombit” në qendër të kryeqytetit.

Në nivel ndërkombëtar, kritikat kryesore kanë qenë mungesa e mirëkuptimit për mënyrën se si është prishur teatri, në mes të pandemisë së COVID-19, si dhe mungesa e dialogut. Në postimin e tij në Facebook, ambasadori gjerman në Tiranë është shprehur:

“E kam të vështirë të kuptoj prishjen e nxituar të teatrit kombëtar sot në orët e para të mëngjesit, në atë formë që e kemi dëshmuar vetë. Sidomos gjatë gjendjes aktuale të jashtëzakonshme, dialogu mes qeverisë dhe shoqërisë civile, si dhe qeverisja transparente janë jashtëzakonisht të rëndësishme.”

Ndërsa kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj, gjatë paraqitjes së tij të parë publike, pas prishjes së teatrit, u bëri thirrje artistëve të punonin së bashku për teatrin e ri. Ai e përshkroi vendimin e prishjes së godinës si “më të vështirin në jetën e tij”, por shtoi se “ishte vendimi i duhur”. (…) “Unë do t’ju mbështes për krijimin e një projekti më të mirë. Në fund është produkti ai që do të mbizotërojë”, tha Veliaj duke shtuar se – “Teatri i vjetër ka ikur, është koha për tu bërë bashkë”. Veliaj shpjegoi se Instituti i Ndërtimit e kishte klasifikuar godinën si “të rrezikshme” dhe se ajo nuk ishte një monument kulturor dhe as nuk ishte në listën e trashëgimisë së mbrojtur kulturore. Më parë, kryeministri Edi Rama kishte predikuar pa pushim se ajo godinë ishte një “kuti e vjetër” që duhet të prishej për të ndërtuar një godine të re dhe më moderne për teatër.

16 organizatat e shoqërisë civile e dënuan prishjen e Teatrit Kombëtar nga qeveria shqiptare si dhe dhunën e ushtruar ndaj protestuese gjatë shpërndarjes së tyre.

Në një deklarate për shtyp ata paralajmëruan se prishja e teatrit gjatë kësaj periudhe u hap rrugën rreziqeve më të mëdha të shtypjes  së lirisë së mendimit dhe rezistencës qytetare. Ata u bënë thirrje institucioneve vendase dhe ndërkombëtare dhe ambasadave për të reaguar ndaj tendencave autoritare të qeverisë shqiptare.

Organizatat shtuan se demokracia, të drejtat themelore të njeriut dhe ekzistenca e shoqërisë civile nuk kanë qenë kurrë në rrezik më shumë se sot në Shqipëri. Sipas raporteve të mediave, Prokuroria Anti-korrupsion (SPAK) ka iniciuar procedimet pas akuzave të ngritura nga “Aleanca Për Mbrojtjen e Teatrit Kombëtar” më 6 maj. Aleanca ka akuzuar kryetarin Veliaj për shpërdorim të detyrës dhe për korrupsion. Aleanca ka paditur gjithashtu 3 inxhiniere ndërtimi që hartoi raportin e ekspertizës për prishjen e teatrit për shpërdorim të autoritetit të tyre. Për shembull, aleanca ka deklaruar se raporti i ekspertizës i paraqitur nga inxhinierët bazohej në dokumente të falsifikuara. Thuhet se 3 prej 5 inxhinierëve që kanë hartuar këtë raport nuk e kanë ekzaminuar asnjëherë personalisht ndërtesën e Teatrit Kombëtar.

Masat e marra nga qeveria shqiptare po ndodhin në një moment që mesa duket është një moment taktik për të. Shqipëria i ka ulur masat për pandeminë  e Covid-19 dhe pothuaj se të gjitha kufizimet janë hequr ose janë liruar ndjeshëm. Megjithatë situata e jashtëzakonshme, kufizimet e së cilës përfshijnë lirinë e organizimit, do të mbeten në fuqi deri më 23 qershor. Kjo mund të jetë edhe arsyeja se pse qeveria vazhdoi me prishjen e teatrit pikërisht tani, pasi ata mund të kenë parashikuar se do të përballeshin me më pak protesta, duke qenë se njerëzit do të kishin të tjera probleme për shkak të dëmeve ekonomike dhe sociale qe ka shkaktuar Covid-19.

                                                                           I.

ANKESAT E PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS NË GJYKATËN KUSHTETUESE

Në kërkesën  e tij drejtuar Gjykatës Kushtetuese, më datë 24.07.2019, presidenti i Republikës, me cilësinë e tij si palë kërkuese, në Gjykatën Kushtetuese ka kërkuar shqyrtimin e kushtetueshmërisë së ligjit  nr. 37/2018 “Për përcaktimin e procedurës së posaçme për negocimin dhe lidhjen e kontratës me objekt “projektimin dhe zbatimin  projektit urban dhe godinës së re të Teatrit Kombëtar”, miratuar nga Kuvendi më 5.07.2018 dhe më 20.09.2018 si akte ligjore, të cilat:

 • Nuk përputhen me parimet bazë të Kushtetutës
 • Janë në konflikt të drejtpërdrejtë me dispozitat e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.
 • Cenojnë rëndë identitetin dhe trashëgiminë kombëtare shqiptare.
 • Nuk garantojnë mbrojtjen e pronës publike
 • Cenojnë parimin e sigurisë juridike në lidhje me ushtrimin e të drejtave të pronësisë mbi të drejtat e pronësisë private
 • Janë në kundërshtim me sistemin ligjor aktual, ku bazohet shoqëria shqiptare
 • Janë në kundërshtim me aktet ndërkombëtare, që Republika  e Shqipërisë i ka nënshkruar apo ratifikuar
 • Bien ndesh me dispozitat e marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit
 • Dispozitat e këtij ligji përmbajnë kritere diskriminuese që nuk garantojnë konkurrencë të lirë dhe bien ndesh me zbatimin e parimeve kushtetuese të barazisë para ligjit dhe lirisë së aktivitetit ekonomik të qytetarëve, duke shkelur kështu funksionimin e shtetit të së drejtës
 • Cenojnë rëndë parimet kushtetuese të ndërtimit dhe funksionimit të organeve të qeverisë vendore të decentralizimit dhe autonomisë vendore, dukë kundërshtuar në të njëjtën kohë parimet e ndarjes dhe ekuilibrimit të pushteteve
 • Janë në kundërshtim me jurisprudencën kushtetuese të vendosur nga Gjykata Kushtetuese, sa i përket parimit të funksionimit të organeve të qeverisë vendore dhe ushtrimit te kompetencave të tyre në përputhje me parimin e decentralizimit dhe autonomisë vendore
 • Paraqesin mangësi dhe pasiguri të konsiderueshme sa u përket përfitimeve ekonomike dhe financiare të shtetit, duke krijuar terren të përshtatshëm për shpërdorim të pronës publike dhe cenim të interesit publik

Në te njëjtën kohë, Presidenti i Republikës i ka kërkuar Gjykatës Kushtetuese të vendosë një datë sa më të afërt që të jetë ë mundur për rishikimin e kërkesës për pezullimin e zbatimit të ligjit, siç është dëshmuar qartësisht dhe publikisht, palët e interesuara në këtë proces (Bashkia Tiranë, Këshilli i Ministrave, Ministria e Kulturës, Ministria e Financës dhe Ekonomisë) kanë vazhduar procedurat për zbatimin e këtij ligji jokushtetues, i cili parashikonte dhe ka rezultuar në prishjen e kompleksit të godinave të Teatrit Kombëtar.

Gjykata Kushtetuese përmes vendimit nr. 4 date 30 dhjetor 2019, “Njoftim për transferim të çështjes në seancë plenare dhe për vazhdimin e saj” e ka informuar presidentin e Republikës se Kolegji i Gjykatës Kushtetuese ka vendosur më 24.12.2019 t’ia përcjellë për rishikim kërkesën e presidentit të Republikës seancës plenare me dyer të hapura.

Më 21 janar 2020, presidenti i Republikës paraqiti disa argumente shtesë para Gjykatës Kushtetuese, sipas të cilave: “Nëse teatri do të prishej përpara vendimit të Gjykatës Kushtetuese, atëherë pasojat do të ishin të pariparueshme. Ky fakt duhet të merret parasysh.” Në këtë letër, presidenti i Republikës, e ka informuar ndër të tjera Gjykatën Kushtetuese se shqetësimi në lidhje me  vazhdimin e procedurës, e cila konsiderohet tërësisht jo kushtetuese është pasuar edhe nga disa aktorë përfshirë edhe presidentin ekzekutiv të Lëvizjes për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore, Europa Nostra ,“një lëvizje që ka kërkuar mbrojtjen e “Teatrit të çmuar Kombëtar”, i cili është nominuar si pjesë e fushatës së shoqërisë civile në Evropë mbrojtjen e sajteve më të rrezikuara për vitin 2020, duke e vënë atë në dispozicion të gjykatës.

Në letrën e datës 30 dhjetor 2019, gjykata kushtetuese e informon gjithashtu presidentin e republikës se data e seancës do të përcaktohet në një moment të dytë, sapo Gjykata Kushtetuese të ketë kuorumin e nevojshëm për ta shqyrtuar  kërkesën në seancë plenare sipas nenit 31, pika 1 e ligjit nr. 8577/2000 “Për organizmin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, i ndryshuar.

Më 14 maj 2020, presidenti ka paraqitur një ankesë të dytë në Gjykatën Kushtetuese, ku ka kërkuar shfuqizimin e vendimit nr. 377, datë 08.05.2020, të Këshillit të Ministrave për transferimin e pronësisë së Bashkisë Tiranë të pronës nr. 1/241 me titull “Teatri Kombëtar”, zona kadastrale 81/50, Tiranë si i papajtueshëm me Kushtetutën.

Këshilli i Ministrave në vendimin e tij, pikërisht në pikën 1, shprehet se “Me transferimin e pronësisë Bashkisë Tiranë të “Teatrit Kombëtar”, kjo bashki duhet të vazhdojë procedurat për prishjen e ndërtesave të teatrit dhe ndërtimin e godinave të reja. Sipas presidentit, “Përmes këtij akti”, shqiptarët kudo që ndodhen sot po urdhërohen të humbasin një pronë publikë me interes të lartë kombëtar. Me prishjen e tij, trashëgimia kulturore dhe identiteti kombëtar të mishëruara në këto godina, synohet të zhdukën dhe kujtesa jonë e përbashkët kolektive të humbasë”.

Vendimi i Këshillit të Ministrave vazhdon të mbartë qëllimin jokushtetues të cenimit të pronave në zotërim publik që lidhet ngushtë me trashëgiminë  kulturore kombëtare dhe me identitetin kombëtar.

Kështu, është e qartë se përmes shprehjes në pikën 1 të këtij vendimi, ku citohet “ Me qëllim ndërtimin e një ndërtese bashkëkohore dhe me standarde te Teatrit Kombëtar”, shoqëruar me shprehjen ne pikën 2, sipas së cilës “Bashkisë Tiranë i ndalohet të ndryshojë destinacionin e pronës së përcaktuar ne pikën 1 të këtij vendimi”, qëllimi për prishjen e godinave aktuale të kompleksit të Teatrit Kombëtar është imponuar dhe urdhëruar nga Këshilli i Ministrave, ndërkohë që kryetarit të Bashkisë Tiranë dhe Këshillit Bashkiak i mbetet veçse të zbatojnë këtë vullnet politik të qeverisë dhe kryeministrit.

Në thelb, edhe ky akt i Këshillit të Ministrave, ndonëse i referohet një forme dhe procedure të përzgjedhur mbulohet argumenti i një vendimi rutine të transferimit të pronësisë së një prone publike nga qeveria qendrore në qeverinë vendore përmban të njëjtat probleme kushtetuese dhe të njëjtat rreziqe, si edhe ligji i posaçëm nr. 37/2018, i cili është aktualisht nën shqyrtimin e Gjykatës Kushtetuese.

Që të  dy këto akte – ligji nr. 37/2018 dhe VKM nr. 377/2020, shprehin qartë të njëjtin qëndrim politik: Prishjen e godinave ekzistuese të Teatrit Kombëtar, të cilat do te përbenin shkeljen më të rëndë të parimeve kushtetuese qe lidhen me identitetin dhe trashëgiminë kombëtare shqiptare, vlerat e mbrojtura nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe aktet ndërkombëtare, ku Republika e Shqipërisë aderon ose ka ratifikuar.

II.

VENDIMI PËR PRISHJEN E GODINËS SË TEATRIT KOMBËTAR NGA KËSHILLI BASHKIAK I TIRANËS

Vendimi për prishjen e Teatrit Kombëtar te Shqipërisë u miratua fshehurazi dhe nuk ishte në axhendën e takimit të Këshillit Bashkiak të Tiranës.

Anëtari i Këshillit Bashkiak të Tiranës, Fabian Topollaj, i cili është i vetmi anëtar që përfaqëson opozitën në Bashki, ka nxjerrë disa email-e ku tregon se takimi për të votuar për prishjen e Teatrit Kombëtar planifikohej për datën 15 maj, në mesditë.

Megjithatë, Këshilli Bashkiak publikoi miratimin e vendimit në mbrëmjen e 14 majit. Kjo, pavarësisht faktit se nuk kishte njoftim zyrtar që Këshilli do të takohej dhe do të votonte më datë 14 maj.

Mbetet e paqartë se si është marrë ky vendim, si është bërë votimi, nëse ka ndodhur realisht votimi dhe pse ka ndodhur 24 orë para se të ishte planifikuar zyrtarisht. Mund të nevojitet një hetim administrativ për të hedhur dritë mbi një çështje të tillë me kaq shumë interes publik.

Sipas Topollaj, kronologjia e ngjarjeve është si vijon:

-Në mëngjesin e 13 majit, anëtarët e këshillit bashkiak janë njoftuar me email për një takim online. Diskutimi i teatrit kombëtar nuk ka qenë pjesë e axhendës së këtij takimi.

-Në mëngjesin e 14 majit, anëtaret janë njoftuar me email, se gjatë takimit, ata do të votonin për prishjen e Teatrit Kombëtar. Çështja nuk do te diskutohej, por anëtarët do te duhej te votonin me email brenda mesditës se 15 majit.

-Papritur dhe pa njoftim paraprak, në mbrëmjen e 14 majit, shtypi publikoi vendimin e Këshillit Bashkiak ku miratohej prishja e Teatrit Kombëtar me 60 nga 62 vota të mundshme pro.

-Pas publikimit të këtij vendimi, Bashkia njoftoi anëtarët e Këshillit Bashkiak për një takim që do të zhvillohej më 18 maj, në orën 11 paradite, ku do të diskutohej ndërtimi i godinës së re të Teatrit Kombëtar.

Në mbrëmjen e ditës së enjte, Këshilli Bashkiak i Tiranës ka miratuar në mënyre të fshehte prishjen e Teatrit Kombëtar shqiptar. Vendimi nr. 50, date 14 maj 2020 shprehet se ndërtesa do te prishej në baze të ekspertizës se Institutit të Ndërtimit. Në këtë vendim thuhet gjithashtu se Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit ka të drejtën të rrethojë, të hyje dhe më pas të prishë godinën. Ky vendim, nuk përcakton asnjë datë për prishjen, por thotë se do ta njoftojë bashkinë 24 orë përpara se të hyje në godinë.

Dokumenti i ekspertizës i hartuar nga Instituti i Ndërtimit është hartuar vetëm një ditë para 13 majit dhe thotë se kjo godinë nuk është e përshtatshme për kryerje aktivitetesh dhe pavarësisht rinovimeve, ajo nuk mund të bëhet e sigurt.

Votimi qe u zhvillua më vonë për përmbajtjen e tij nga Këshilli Bashkiak nuk bazohet në ligj:

Së pari Këshilli Bashkiak mund të marrë vendime vetëm në bazë të diçkaje që i përket Bashkisë. Në këtë rast, ndonëse toka ku ngrihet teatri i përket vërtet Bashkisë, vetë godina nuk i përket asaj.

Së dyti, dokumenti i ekspertizës është një akti administrativo-ligjor që mund të rishikohet vetëm nga shqyrtimi gjyqësor. Një institucion politik si ai i Këshillit Bashkiak Tiranë nuk ka asnjë lloj juridiksioni mbi një akt ligjor të nxjerrë nga një institucion i qeverisë qendrore.

Së treti, është e paqartë se si është zhvilluar votimi. Nuk është bërë asnjë njoftim për takimin e Këshillit Bashkiak siç kërkohet me ligj.

Së katërti, ligji dhe rregullorja e Këshillit Bashkiak nuk parashikon votimin e anëtarëve me email.

                                                           III.

PËRDORIMI I POLICISË DHE FORCËS JOPORPOCIONALE

Rreth orës 4:30 të mëngjesit, ditën e diel, më 17 maj 2020, qindra forca policore rrethuan godinën e Teatrit Kombëtar duke larguar me forcë dhjetëra qytetarë të ulur përballë teatrit dhe duke e rrethuar zonën me një kordon policor.

Operacioni i prishjes filloi menjëherë pa asnjë standard për sigurinë dhe kushtet teknike duke përdorur buldozerë, ekskavatorë.

Të armatosur me armë automatike, pajisje protestash dhe maska te zeza për ski, policia shqiptare dhe njësitë e forcave speciale lëvizën në errësirë në orët e para të ditës së diel – kur kryeqyteti flinte – dhe u futën me forcë në ambientet e Teatrit Kombëtar në Tiranë, duke shoqëruar një grusht artistësh dhe aktivistësh që kishin ngritur aty barrikada.

Zona rreth godinës u rrethua me një kordon policësh dhe qytetarët nuk u lejuan të hynin.

Aktivistët u futën me forcë në furgonët e policisë dhe u ndaluan ndërkohë që buldozeri hyri për ta kthyer ndërtesën në rrënoja. Dhjetëra qytetarë u ndaluan dhe u arrestuan për rezistencë duke përfshirë edhe drejtuesen e partisë opozitare të LSI, Monika Kryemadhi dhe gazetarin shqiptar Alfred Lela.

 Tensionet u rritën kur rreth zonës së ruajtur me forca policie u grumbulluan protestues të tjerë, që filluan të hidhnin parulla si “Poshtë diktatura” dhe duke i quajtur veprimet e qeverisë veprime fashiste.

 Europa Nostra, e cila e ka konsideruar Teatrin Kombëtar si një prej shtatë objekteve më të rrezikuara të trashëgimisë në Evropë, e quajti këtë një ditë të trishtuar për trashëgiminë kulturore, si dhe për demokracinë dhe shtetin e së drejtës në Shqipëri dhe në Evropë. Kjo organizatë dënoi gjithashtu ndalimin e aktivistëve të shoqërisë civile që protestuan kundër prishjes së teatrit.

Ambasadori i BE-së në Shqipëri Luigi Soreca deklaroi ne Twitter se prishja e Teatrit Kombëtar erdhi në një moment kur dialogu mes qeverisë dhe anëtarëve të shoqërisë civile ishte i nevojshëm: “Na vjen keq që ky apel nuk është ndjekur nga institucionet relevante kombëtare dhe lokale,” ka shkruar ai.

Edhe Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Shqipëri ka shprehur shqetësim rreth prishjes së teatrit dhe ka theksuar mungesën e dialogut si dhe dhunën e dukshme mes qytetarëve dhe policisë. “Ne e mbështesim të drejtën demokratike për të protestuar dhe i bëjmë thirrje të gjithë personave të përfshirë të sigurohen që të jenë paqësorë. Dhuna cenon parimet bazë të demokracisë”.

Ambasadori gjerman Zingraf shprehu shqetësim për pasojat që mund të ketë kjo në luftën e vendit kundër koronavirusit. “E kam të vështirë të kuptoj prishjen e nxituar të Teatrit Kombëtar në orët e para të mëngjesit sot në atë formë që e pamë. Në gjendjen aktuale të jashtëzakonshme, dialogu mes qeverisë dhe shoqërisë civile dhe veprimet transparente te qeverisë janë veçanërisht të rëndësishme. Në kuadrin e luftës kundër pandemisë së koronës, ky zhvillim më shqetëson edhe më shumë duke qenë se turmat që u mblodhën dhe që pritet të mblidhen mund të nënkuptojnë një hap mbrapa. Ju bëj thirrje të gjithë aktorëve të angazhohen në dialog dhe të përmbahen,” u shpreh ambasadori.

Me mesazhin dhe shqetësimin e shprehur nga ambasadori gjerman është bashkuar edhe ambasadorja holandeze në Shqipëri Guusje Korthals Altes.

                                                                          IV.

SHKELJE TË TJERA LIGJORE

Është e pakuptueshme se pse Bashkisë Tiranë i është dashur të merret me procedurat e prishjes dhe ndërtimit te Teatrit të ri Kombëtar. Ligji nr. 10352 datë 18.11.2010 “Për Artin dhe Kulturën” përcakton qartë statusin e Teatrit Kombëtar si përgjegjësi e qeverisë qendrore dhe rregullon gjithashtu statusin juridik të teatrove në pronësi të Bashkisë. Për këtë arsye, Teatri Kombëtar nuk mund të jetë përgjegjësi e qeverisë vendore, përfshirë edhe ndërtimin e tij.