DataBaza Para dhe Pushtet mundëson kontrollin-verifikimin publik të fenomenit Nepotizëm.

Raporte Mediatike raztet prekin 70% të Zyrtarëve të Lartë.

Brahaj: Emërimi i Familjarëve rrezikon të përshkallëzohet në Korrupsion të Strukturuar

Programi Inside Story me gazetare Luljeta PROGNI solli gjatë muajit Nëntor një Raport Investigimi, me evidenca mbi raste konkrete të përvetshme të punësimit të familjarëve të politikanëve në Institucione Shtetërore.

Reportazhi me titull “Pinjollët e Politikës, Institucionet e Lakmuara të shndërruara në çerdhe të Nepotizmit” ilustroi me evidenca të nxjerra nga data baza e AIS,  Para dhe Pushtet se si Ministra, Deputet, Kryebashkiak kanë më shumë se një familjar të punësuar në administratë publike si Ministri, Institucione të Pavarura, Shoqëri me Zotërim Publik SOC, dhe Njësi të Qeverisjes Vendore.

Programi Inside Story Nëntor 2023 

Duke analizuar të dhëna të deklarimit pasuror të 50 Deputetëve program zbardhi dhe raportoi se asnjë nga deputetët (nën analizë) nuk i ka i shpëtuar faktit që familjarë të rrethit të ngushtë punojnë në Administratë Publike.

Programi Inside Story

Inside Story është një cikël dokumentarësh investigativë që synon transparencën dhe zbardhjen e gabimeve në Qeverisje. Dokumentari dhe gazetarja Progni zbardhën se „ …rruga e shtruar drejt posteve te larta për trashëgimtar të politikanëve nuk është veç fenomen i regjimit totalitar, por shpesh projekt i përshtatur me rregulla loje të pas viteve 90-të. Dokumentari sjell Politikanë dhe zyrtarë trashëgimtarë biologjik të njerëzve të rëndësishëm me “rrugë të gatshme e pa merita publike.

Evidence Based Approach dhe databaza të zotëruara nga AIS. Databaza Para dhe Pushtet është krijuar si një instrument që garanton kontrollin publik të integritetit dhe interesave të zyrtarëve të lartë. Kështu bën të mundur kontrollin nga publiku të rasteve të Konfliktit të Interesit, Nepotizmit, Interesave Ekonomike dhe Familjare të Politikanëve Databaza i jep mundësi publikut të njihet me deklarimin e aseteve dhe nxit gazetarinë investigative të krijojë rraporte të bazuara në prova. Dokumentet dhe Informacioni i kësaj databaze përkon me të dhëna konsistente dhe online për më shumë se 1500 subjekte nga viti 2003 kur Ligji Shqiptar detyroi zyrtarët të Vet deklarojnë.

Inside Story intervistoi edhe drejtoren e programit Aranita Brahaj duke dhënë rastin të theksohen disa pasoja të rënda të nepotizmit dhe favorizimit. Kështu emërimet me favorizim kanë prekur edhe promovimet që bën Parlamenti në Institucione të Pavarura dhe Kushtetuese, ku në çdo rast promovohen vetë politikanë, ish deputet apo njerëz të afërt të tyre. Po njësoj emërimet familjare në administratë politike kanë krijuar terren dhe raste ku në lidhje të ngushta me njëri tjetrin palët krijojnë edhe rreth të strukturuar korruptiv.

Konkretisht

Aranita Brahaj Drejtore Projekti: Është bërë një zinxhir: Ai që është promovuar në Komision Qendror të Zgjedhjeve shkon kandidat për Avokat të Popullit, nga Gjykata Supreme drejt Kontrollit të Lartë të Shtetit, e më pas diku tjetër si Banka Qendrore dhe Institucione të Monitorimit Financiar. Deputeti shkon në Bordin e Bankës. Çfarë pret? Po të marrësh të bësh zinxhirin e emrave, kupton se guxojnë të kandidojnë dhe promovohen vetëm  “ata” me lidhje politike.

Aranita Brahaj Drejtore Projekti: – Ne shohim që nepotizmi nuk ka pasojë vetëm diskriminimin, pabarazinë, shanset e munguara, cilësinë e gabuar në administratë publike, por pasoja më e rëndë është një grup i strukturuar korruptiv.

Para dhe Pushtet është pjesë e aktiviteteve të programit Open Data Akses dhe Transparencë në sektorët e ekspozuar me rrisk për korrupsion aktivitete për të cilat mbyllet financimi në shkurt 2024.

Aktivizmi dhe Shoqëria Civile për Hartimin, Konsultimin dhe Zbatimin e Buxhetit të Shtetit në Parlament

Organizata AIS / Open Data Albania organizoi në datën 23 Tetor në qytetin e Lezhës një trajnim me aktivist, gazetar dhe përfaqësues të organizatave qeveritare. Tema Aktivizmi dhe Shoqëria Civile për Hartimin, Konsultimin dhe Zbatimin e Buxhetit të Shtetit.

Ky event mbahet në kuadër të Projektit Rritja e Përgjegjshmërisë së Parlamentit ndaj shqetësimeve të Qytetarëve, Projekt i mbështetur nga Ambasada Britanike në Tiranë dhe zbatuar nga një konsorcium drejtuar nga IDM në partneritet me AIS dhe Citizens Channel.

Objektiv i Trajnimit janë ngritja e kapaciteteve të OSHC-ve, aktivistëve dhe medias për të kontribuar në Planifikim e Buxhetit të Shtetit dhe mbi Politika të Shpërndarjes dhe Shpenzimit të Parave Publike.

Ky Cikël trajnimesh do të mbahet edhe në bashkitë Lezhë; Dibër; Shkodër; Kamzë; Tiranë dhe Malësi e Madhe me Target Përfaqësues të Shoqërisë Civile; Aktivist dhe Gazetar Lokal.

Trajnimi synon aftësim për të kuptuar dhe monitoruar Procesin e Hartimit, Miratimit dhe Raportimit të Buxhetit të Shtetit në Parlament. Ngritje e kapaciteteve të tyre për të reaguar dhe marrë pjesë gjatë procesit të Planifikimit dhe Miratimit të Buxhetit të Shtetit dhe Politikave që lidhen me Financat Publike. Trajnimi synon edhe prezantimin e Instrumenteve të Mundshëm Ligjor për pjesëmarrjen, propozime apo seanca dëgjimore në Komisione Kuvendore.

Agjenda në gjuhën shqipe dhe angleze.

Aktivist nga rajoni i Lezhës veç leksioneve mbi njohuri dhe aftësim, provuan edhe të krijojnë kazuse se si mund të reagojnë për buxhetim dhe shpërndarje më të mirë të Parave Publike. Arsimi dhe buxhetimit i këtij sektori ishte një nga momentet që ngjalli më shumë interes mes pjesëmarrësve duke theksuar se rajoni has dy lloj vështirësish. Zona urbane ka kapacitete të pakta në shkolla publike mbingarkesë në klasa, mësime në turne dhe numër të kufizuar arsimtarësh. Ndërkohë në zona rurale shkollat funksionojnë me numër shumë të kufizuar nxënësish duke rrezikuar edhe ekzistencën e klasave dhe shkollave dhe duke ndikuar për keq në edukimin dhe jetën e banorëve përkatës.

Në event u theksua edhe nevoja për më shumë mbështetje dhe më shumë dinjitet për prindërit e fëmijëve me nevoja specifike dhe menaxhim më i mirë i mbrojtjes sociale.

Ky projekt ka për qëllim të forcojë përpjekjet e parlamentit për të nxitur një mjedis mundësues për angazhim të qenësishëm të qytetarëve në proceset e politikave dhe legjislative në vend, si një mjet për të nxitur interesin publik dhe ndërtimin e besimit ndaj institucionit.

 

Nevoja për përmirësim të legjislacionit mbi Prokurimin Publik

AIS prezantoi dokumentin e politikave mbi Nevojat për Ndryshim në Legjislacionin e Prokurimeve Publike. Në takim morën pjesë dhe ndan mendimet e tyre zonja Jorida Tabaku  dhe zoti Eduart Shalesi si dhe përfaqësuese nga Agjencia e Prokurimit Publik, zj. Xhoana Ristani. Ky dokument vjen në kuadër të procesit të Konsultimit që Qeveria Shqiptare ka njoftuar për Iniciativën e saj Ligjore me Ndryshime në këtë Ligj. AIS sheh me interes për këtë Iniciative Ligjore dhe këto edhe në Kontekstin e Procesit të Integrimit ku Prokurimi Publik është kapitull nr. 5 i Cluster 1.

Shiko agjendën KËTU

Shiko dokumenti KËTU

Tre aspektet të rëndësishme të propozuara nga Këshilli i Ministrave në Draft janë si vijon:

a) Nxjerrja e procesit të prokurimit jashtë domenit publik, pra përfshirja e subjekteve private-jopublike që do të luajnë rolin e Autoriteteve Kontraktore në procesin e prokurimit publik;

b) Ngritja e njё tjetër SPE Sistem Prokurimi Elektronik i cili nё draft na prezantohet me dy risi e para SPE i harmonizuar dhe integruar me sisteme tё tjera elektronike dhe sё dyti SPE qё aksesohen nga përdoruesit mё Pagese.

c) Përcaktimi i Inteligjencës Artificiale si mekanizëm i cili do të shërbejë për zhvillimin e SPE për standardizimin e specifikimeve teknike, si dhe zhvillimin e sistemit dinamik të blerjes dhe ankandit elektronik duke përdor teknologji të avancuar të Inteligjencës Artificiale dhe procese të robotizuara etj.

AIS / Open Data Albania sjell qëndrimin dhe analizën e saj në lidhje me këto tre aspekte të Iniciativës Ligjore të Këshillit të Ministrave.

Dokumenti është përgatitur në kuadër të projektit CI-EU-NPA “Improving the Debate on Policies and Accountability to fulfill basic rights through the creation of the Platform for Negotiations of Cluster I Albania”, Projekt nën zbatim nga katër organziata të Shoqërisë Civile: CSDG – Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes, ISP ALBANIA, Komiteti Shqiptar i Helsinkit dhe AIS / Open Data Albania me mbështetje të Ambasadës së Mbretërisë së Vendeve të Ulta në Tiranë.

Projekti CEPI nga Transparency International, Workshop me gazetar dhe aktivist, Monitorimi i bazave të të dhënave sektori publik dhe përdorimi i evidencave për llogaridhënie

Organziata AIS është njohur në Open Data Albania organizoi një workshop me gazetar dhe aktivist me temë Monitoring Public Sectors, Databases and Evidence for Accountability. Ky aktivitetit u mbajt si pjesë e Projektit me Titull EU 4 Sundimi i ligjit: Angazhimi Qytetar për Integritetin Publik në Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë, projekt i projekti i Udhëhequr nga Transaprency International në bashkëpunim me partner dhe organziata lokale.

Shiko agjendën KËTU

Gazetar dhe Aktivist shqiptar punuan në workshop për të rritur njohuritë e tyre mbi çështje që lidh me antikorruspsionin, proceset e provave baza për llogaridhënie dhe databaza apo tools për monitorim të sektorit Publik.

Një moment i rëndësishëm i workshop është edhe puna për të krijuar një Regjistër të Rasteve të Korrupsionit siç shihet nga Gazetarët.

Me poshtë jane foto dhe video nga Workshop 

Prezantim Open Corporates Albania

Prezantim Money and Power Asset Declaration

Prezantim Open Procurement Albania

Prezantim Open Spending Data

Master Class: Integriteti Zgjedhor, përmirësime përmes të dhënave dhe proceseve që bazohen në evidence – Open Data Youth Fellowship

Në datën 3 Korrik u mbajt një event me Titull Master Class: Integriteti Zgjedhor, përmirësime përmes të dhënave dhe proceseve që bazohen në evidence (Electoral Integrity, improvement through data and evidence-based processes)

 

Eventi ishte perceptuar si një Master Class ku dataanalist pjesë e Programit për Rritjen e Kapaciteteve të të Rinjve përmes Open Data Fellowship Network, prezantonin përpara kolegëve të tyre më të rinj, dhe individëve që kanë interes për angazhim në Çështje që Lidhen me integritetin zgjedhor. Raporte dhe Analiza që lidhen me këtë temë.

 

Në event morën pjesë përfaqësues nga Institucione dhe Organziata të rëndësishme, si OSCE, USAID, Këshilli i Europës, Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar, Westminster Foundation for Democracy Tirana WFD, Instituti për Studime Politike, Programi rajonal RYCO, SCiDEV, Unioni i Gazetarëve , etj organziata lokale.

 

Ilir Brasha prezantoi një artikull me temë Projeksione Zgjedhore Ndarje Mandatesh dhe rreziku për Mos përfaqësim përmes Votës. Artikulli është publikuar gjatë muajit Qershor në faqen Open Data Albania dhe ka marrë një numër të mirë klikimesh Projection of Mandate distribution for MPs in the 2025 elections based on data results for Subjects of the May 14 Electoral Process – Open Data Albania (ndiqparate.al) .

 

Tema u shoqërua me pyetje të mëtejshme dhe debate mbi arsye dhe kriteret që mund të çojnë në rraporte të zhdrejta sasiore mes numrit të votave për subjekte të caktuara politike dhe numrit të deputetëve.

Pajtim Nikolli prezantoi gjetje që lidhen me Fuqinë Ekonomike të 27 Individëve Zotërues në Media Televizive Ekrane në vend duke identifikuar për secilin numrin e bizneseve, sektorët ku vepron, pozicionimin si kontraktorë publik në prokurime publike, përfitime nga statusi investitor strategjik, Programi Shqipëria 1 Euro apo kontrata dhe marrëveshje Koncesionare me shtetin shqiptar. Kjo pasaportë dhe analiza e krijuar tregon për secilin forcën dhe interesat ekonomike. Zotëruesit e Mediave janë aktor të rëndësishëm edhe në çështje zgjedhore pasi pozicionimi dhe ndërvarësia e interesave të tyre në biznese, potencialisht mund të ndikojnë për krijimin e bindjes, simpatisë dhe opinionit të drejtpërdrejtë elektoral orientuar nga interesi dhe influenca.

 

Të dhënat mbi Zotërues Media janë të publikuara në data-bazën Open Corporates Albania Shoqëri Biznesi (opencorporates.al)  ndërsa Raporti do të publikohet së shpejti në web faqen e Open Data Albania.

 

Një aspekt tjetër që u prezantua dhe diskutua me të pranishmit është nevoja e përdorimit të  Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në Procese Zgjedhore. Këtu AIS përmes themelueses Besjana Hysa prezantoi aplikacionin Za’Lart Posts – Za’Lart 2017 – Za’Lart 2017 (ushahidi.io) , aplikacion që mund të përdoret në zgjedhje për të krijuar Hartën e Parregullsive dhe Blerjes së Votës. Ky aplikacion u jep punësi Individëve të ndryshëm të bëjnë raportime mbi problematikat zgjedhore në kohë reale, me foto dhe video.

 

Ky event është pjesë e aktiviteteve për  rritje kapacitetesh të të rinjve, përmes Open DataFellowship Youth Network, themeluar si pjesë e aktiviteteve të Projektit Open Data, Access and Transparency over Sectors exposed to Risk of Corruption,  i mbështetur Open Data, Access and Transparency over sectors exposed to Risks of Corruption – Albanian Institute of Science (ais.al) nga Sida përmes Ambasadës së Suedisë në Tiranë (2021 – 2024).

 

Organizata AIS ka punuar me të rinjtë prej Dhjetorit 2021 duke synuar rritjen e kapaciteteve kundër korrupsionit parmes edukimit qytetar dhe përmirësimit të modeleve të kontrollit dhe verifikimit të fakteve. Gjatë kësaj periudhe organizata ka zhvilluar disa evente Search Results for “youth” – Albanian Institute of Science (ais.al)   si trajnime, forume debati, dataThon, sesione individuale apo master class me të rinjtë duke i ndihmuar ata të rrisin aftësitë dhe kapacitetet në Artikulimin në Publik, Debatin e bazuar në të dhëna dhe aplikimin e filozofisë për të dhëna të hapura. Programi bazohet në një kurikul trajnimesh shoqëruar me asistencë nga analistët e Open Data Albania dhe me një praktikë pune pranë Organizatës.

Tendera në shëndetësi, 40% e procedurave me risk klientelizmi, shënuar me flamur të kuq

Arrestimi i zyrtares mё tё lartё tё Ministrisë sё Shёndetёsisё pёrkon me zhvillime difektoze nё kontraktimet publike tё këtij sektori.

AIS, përmes databazёs OpenPorcurementAlbania kategoria Shëndetësi prej vitesh monitoron tё gjitha procedurat dhe vlerëson e markon me njё Flamur tё Kuq (rrezik pёr parregullsi dhe klientelizёm) disa prej tyre ku indicia ёshtё e shprehur qartё.


Link DataBaza
Link Listimi me Flamur te Kuq (risk për klientelizem dhe parregullsi)

Shëndetësia ёshtё sektori ku raporti Tendera me Flamur tё Kuq kundrejt Tendera nё Total e kalon raportin 40% tё rasteve (tek bashkitë ky indicator lёviz nga 15 deri 25%).

Fenomeni i arrestimit vetëm nё raste flagrante mitmarrje ёshtё shumё pak pёr tё minimizuar korrupsionin nё tenderim. Analiza, investigimi apo auditimi i procedurave me rrisk do tё çonte nё shpёrndarje mё tё mirё tё parasë publike nё kёtё sektor qё ndikon dhe vulnerabilizon jetёn e pacientëve nё systemin shёndetёsor. List tendera tё Ministrisë sё Shёndetёsisё pёr tё cilët Ministria ende nuk ka shpallur fituesin.

Debat dhe Dokument Politikash, Tema: Kontrolli Financiar i Korporatave me Zotërim Publik (Standarde Kapitull 32 Integrim EU)

Organizata AIS promotore e Open Data Albania organizoi më 31 Maj, Debatin dhe Prezantimin e Dokumentit të Politikave, me temë Kontrolli Financiar i Shoqërive me Zotërim Publik ( SOC – State Owned Corporates). Kontrolli Financiar si kapitulli 32 pjesë e Cluster 1, ne procesin e Përmbushjes së kushteve dhe standardeve për Integrim.
Ndërmarrjet apo Shoqëritë me Zotërim Publik janë një sektor me risk sa i përket menaxhimit dhe kontrollit të financave dhe aseteve. Procesi i Integrimit synon përpjekje dhe modele të cilat në sektorin e SOC janë larg menaxhimit me meritokraci, performancës efektive, menaxhimit të mirë financiar dhe auditimit me disa nivele.
Dokumentit te Politikave, hartuar nga AIS, u prezantua nga eksperte Profesore.Dr. Lindita Milo (Lati). Dokumenti analizon situatën në vend dhe parashtron gjetje dhe rekomandime mbi ecurinë. Ky dokument është formuluar si pjesë e projektit C1-EU-NPA që mbështetet nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Tiranë.
Dokumenti i plotë në gjuhën shqipe dhe angleze.

Tre ekspert panelist artikuluan dhe theksuan aspekte të sektorit, problematikave dhe nevojës për standarde dhe politika më të mira në menaxhim dhe auditim. Konkretisht: Prof. Asocc. Dr. Ira GJIKA referoi Mbi Gjetjet dhe Rekomandimet Aspekte të Menaxhimit dhe Auditimit të Ndërmarrjeve

CFA. Irena BEQIRAJ Ish Zëvendësministre e Financave, artikuloi mbi raste tipike të keq menaxhimit të SOC, defekte që vijnë edhe nga ndikimi partiak dhe mungesa e meritokracisë në nivel menaxhimi .

Prof. Asocc. Dr. Mateo SPAHO artikuloi Mbi modelet dhe standardet EU te Kontrollit Financiar mbi Shoqëritë me Zotërim Publik duke theksuar edhe një situatë aspak pozitive të kontekstit shqiptar me nevojën për reformim, pavarësi dhe menaxhim me administratorë me nivel dhe integritet.’

Në këtë event u prezantua edhe DataSeti me pasaporta dinamike për Korporatat me Zotërim Publik, dataset i korporuar në web databazën Open Corporates Albania. Drejtore e AIS / Open Data Albania zonja Aranita BRAHAJ shpjegoi rëndësinë që ka informacioni dhe transparenca mbi menaxhimin, performancën, çështjet ligjore dhe përdorimin e aseteve të Kompanive të rëndësishme publike. Me qëllimin për ti bërë sa më Transparente këto shoqëri AIS ka aplikuar modelin i Regjistrit të Hapur të Biznesit Open Corporates Albania. Në këtë databazë informacioni vjen për secilën Kompani në variant të mire strukturuar dhe me aplikim të standardit OpenData dhe LinkData. Databaza për Shoqëritë me Zotërim Publik, është rezultat i zbatimit të projektit me titull Open Data Access and Transaprency over sector exposed to Risk of Corruption, Projekt i mbështetur nga Sida Sweden International Development Cooperation Agensy (Mars 2021 – Shkurt 2024). Qëllimi i vetë projektit është Promovimi i Transparencës dhe Informimi i Publikut ërmes të Dhënave të Hapura.

Në aktivitet morën pjesë përfaqësues nga Institucione të Angazhuara në çështje të Kontrollit Financiar dhe Audimit të Sektorit Shoqëri me Zotërim Publik, si:

  • Ministria e Financave
  • Kontrolli i Lartë i Shtetit
  • Përfaqësues nga Ambasada te vendeve Evropiane,
  • Përfaqësues Delegacioni i EU në Tirane,
  • Akademik nga Universitetet
  • Organizata ThinkTank;
  • përfaqësues te medias
  • dhe anëtarë të OpenData Fellowship Youth Network 7

Lista pjesëmarrësve

Gjetjet, Opinionet apo Rekomandimet e Shprehura në këtë dokument dhe në eventin e organizuar përfaqësojnë këndvështrime të ekspertëve dhe organizatës AIS, dhe nuk përkojnë me përgjegjësi të partnerëve apo mbështetësve të projektit

PROGRAMME DATATHON ALBANIA 2023

 

DataThon Albania, a data marathon, took place on April 3rd and 4th, 2023. Over two days, young participants collaborate to create a dataset, analyze, visualize, and present the data.

AIS has previously organized events such as Hackathons, DataThons, or DiploHacks. This year, participants in the data marathon were young members of the OpenDataFellowship Network. The event aimed at Civic Education and empowering young people in data gathering and analysis, as well as presenting their finding to the public.

 


Monday and Tuesday, From 3 April, 09:00 to 16:30 and 4 April, from 17:00 to 18:30

Rogner Hotel, Antigonea Meeting Room

Topic of DataThon: Party Financing Data, Charts, Visualizations and Recommendations

The participants of DataThon Albania this year are young people from the OpenDataFellowship Network

 


Datathon Albania 2023 is organized by AIS, promoter of Open Data in Albania


This year, DataThon is held as part of the Open Data Access and Transparency Project activities

in sectors exposed to the risk of corruption, a project financially supported by

Sida – Sweden International Development Cooperation Agency


First Day of Marathon, April 3rd, from 09:00 to 16:30


Phase 1: Ideation from 10:30 to 12:00

Welcome Participants to the Marathon

Logistics

What is a DataThon?

How can data be collected for the Finances of Political Parties over the years

Working Teams are created for Lawyers: Statisticians; Economists; and Designers

Moderator: Aranita Brahaj & Fatjona Mejdini


12:00 DEADLINE – HAND IN YOUR PROBLEM ANALYSIS


Lunch 12:00 – 13:00

Phase 2: Prototyping 13:00 to 15:00

Phase 3: Preparing an elevator pitch from 15:00 to 16:30

Prepare an elevator pitch of Max 3 minutes on the idea MAX 1 visual


17.00 DEADLINE: HAND IN 1 VISUAL FOR ELEVATOR PITCH


 

 

Second Day of the Marathon, April 4rth, from 17:00 to 18.30


DataThon Albania Award Ceremony

Tuesday, April 4th, 17:00 – 18:30

Rogner Hotel, Antigonea Meeting Room


PRESENTATION OF THE TEAMS – KEY NOTE SPEECH – AWARDS AND DRINKS


Follow us

On the website of AIS http://ais.al/new/

On twitter @AIScience

on Facebook https://www.facebook.com/OpenDataAlbania/

Where the Graph, Data and Visualizations of this Marathon are published

On the Open Data Albania web page


DataThon Albania 2023 is organized by @AIS, promoter of Open Data in Albania

Supported by Sida – Sweden International Development Cooperation Agency

 

 

 

 

Some Data-Sets, Graf and Data prepared in the frame of the DataThon Albania 2023 event:

DataThon Albania 2023 – Tema Financimi i Partive Data, Graf, Vizualizime dhe Rekomandime

Make Data Great Again

 

Çfarë është DataThon Albania 2023

DataThon është një event maratonë ku qytetarë mblidhen dhe punojnë së bashku për mbledhje analizë dhe sensibilizim mbi të dhëna të një teme të caktuar. Fjala DataThon vjen si bashkim i Data + Marathon. Puna konsiston në grumbullim të të dhënave, analizë, krahasim, strukturim dhe vizualizim të informacionit.

Zakonisht zgjidhet një temë apo një fushë e caktuar dhe grupi i angazhuar ka fokus dhe interes të punojë në atë fushë.

Shpesh në datathon krijohen edhe instrumente apo app që e bëjnë informacionin sa më të dobishëm. DataThon janë evente ku mund të marrin pjesë qytetar, aktivist, gazetarë, ekonomist, jurist, arkitekt dhe profesionist të ndryshëm, kriter: të kenë pasion dhe dëshirë për të punuar me të dhënat.

Event frymëzues për DataThon Albania 2023 është edhe EU DataThon

 

Kush e Organizon DataThon Albania 2023

Datathon Albania 2023 organizohet nga AIS promotore e të dhënave të hapura në Shqipëri. AIS ka sjellë më herët në Tiranë evente si DiploHack Tirana  Hackathon dhe DataThon.

Këtë vit DataThon mbahet si pjesë e Aktiviteteve të projektit Open Data akses dhe transparencë në sektor me risk në korrupsion, projekt me mbështetje Financiare nga Sida – Sweden International Develompment Coorporation Agency.

 

Ku dhe Kur do të mbahet

Data 3 dhe 4 Prill 2023 në sallën Antigonea Hotel Rogner

 

Kush do të punojë për të dhënat? Po spektatorët

Këtë vit pjesëmarrës të DataThon Albania janë të rinj të networkut OpenDataFellowship. Ky Youth Network u krijua për të rritur kapacitetet dhe aftësitë e të rinjve në çështje që lidhen me anti korrupsion. Në finale të Marathonës në seancën e prezantimeve jeni të ftuar të merrni pjesë dhe të dëgjoni prezantimet e të rinjve me Data, Graf, Vizualizime dhe Rekomandime 

 

Tema e Përzgjedhur

Në këtë vit Maratona ka temë dhe fokus Financa të Partive Politike. Tema e përzgjedhur hedh dritë mbi integritetin e subjekteve mjaft të rëndësishme për jetën demokratike dhe pluraliste të vendit. Të rinjtë e maratonës do të punojnë për të grumbulluar të dhëna mbi shpenzimet e deklaruara nga subjektet politike në dhjetë vitet e fundit, strukturën e të ardhurave, llojet e shpenzimeve, peshën e shpenzimeve elektorale kundrejt shpenzimeve totale, problematika që lidhen me transparencën vështirësi të aksesit, çështje të Financimit Partiak që kërkojnë praktika me më shumë integritet.

 

Kontribut dhe Output i Eventit

Në finale do të prezantohen Data, Graf, Vizualizime. Të rinjtë do të parashtrojnë edhe rekomandime, këndvështrime të tyre se si duhet të ndryshojnë rregullat dhe modelet e kontrollit apo raportimit të Financave të Partive Politike me synim final Integritetin.

 

Ku mund të informohemi

Në web faqen e AIS.al

Twitter

Facebook

Në platformën FollowTheMoney

Ku publikohen Graf, Data dhe Vizualizime të kësaj Maratone

Në web page Open Data Albania

 

Jo vetëm DataThon …

Në këtë event do të Shpërndahen edhe Certifikata për ekipin e të rinjve që kanë ndjekur ciklin e parë të aftësimit si pjesë e OpenData Youth Network

 

 

Thirrje Anëtarësime te reja OpenData Fellowship Youth Network

Rihapet Thirrja, Aplikoni deri ne datën 20 Prill

 

Bëhu Pjesë e OpenData Felloship Youth #Network

AIS për të dytin vit radhazi, hap aplikimet për të rinj që duan të punojnë dhe angazhohen me OpenData Youth Network, të rinj me përgatitje universitare të moshës 20 deri 30 vjeç janë të mirëpritur. Ky grup network do të trajnohet, aftësohet, bëhet pjesë e një program intensiv me qëllim aftësimin në analizë dhe artikulim ku të dhënat e hapura nxisin transparencën, mirëqeverisjen dhe antikorrupsionin. Gjatë një viti, është punuar me një network dhe disa nga eventet janë publikuar në web faqen tonë  Link

Lexo si vijon:

Mundësi për të punuar me ekipin #OpenDataAlbania
Je një Djalë apo Vajze e re, #Gazetar, #Student, #Ekonomist, #Fiskalist, #Politikan i Ardhshëm, #Analist, #Sociolog apo #Kërkues në një Disiplinë të caktuar
• Nëse ke dëshirë të Publikosh një apo disa artikuj në portalin Open Data Albania
• Nëse planet për Karrierën tuaj të ardhshme lidhen me sa më lart, një Rrjet Rinor të mirëpret për një program Afatshkurtër.
Ajo çka i duhet formimit tuaj profesional është edhe pak aftësim mbi përdorimin e të dhënave në artikulimin publik, vendimmarrjen, planifikimin dhe debatin.
Ne të ftojmë të Bëhesh Pjesë e OpenData Fellowship Youth Network
• Ju thjesht duhet të shpenzoni me Ne disa orë Praktikë çdo muaj për 4 muaj radhazi.
• Qëllimi final i procesit është forcimi i kapaciteteve dhe njohurive të një grupi rinor elitë që ka vokacion, talent dhe vullnet për tu angazhuar në artikulim publik.
• Procesi do të finalizohet edhe me publikimin e artikujve hulumtues në portalin Open Data Albania nga vetë të rinjtë duke u dhënë mundësinë të ndajnë me publikun fakte, analiza dhe parashtrime.

Mirëpresim të aplikojnë për angazhim të rinj mosha 20 deri 30 vjeç, në proces studimi universitarë apo të sapo diplomuar. Kusht është dëshira për tu fuqizuar përmes të dhënave, informacionit dhe njohurive.
Të rinjtë duhet të kenë dëshirë të përmirësojnë aftësinë e tyre artikuluese dhe aftësinë për tu përfshirë në diskutime të bazuara në argument dhe të dhëna.
Për aplikim dërgo email me titull Aplikim OpenData Felloship ne adresën [email protected] Ne aplikim duhet tekst ku njoftohen te dhëna si gjeneralitete, mosha, studimet, aftësitë, arsyet pse dëshiron te aplikosh.
Procesi ju Garanton:
• Rrjetëzim me Kolegë dhe Moshatar
• Puno dhe behu Autor Artikuj në Open Data Albania
• Referencë dhe Certifikatë për Eventin
• Fuqizohu duke njohur BigData
• Pagesë për çdo Artikuj të realizuar nga Ju dhe të Publikuar te OpenDataAlbania

Afati për Regjistrim data 20 Prill 2023.
Më të mirët do të ftohen për Intervistë pranë nesh,
Ky Network po krijohet në kuadër të Projektit Open Data, Access and Transparency over sectors esposed to risk of Corruption mbështetur nga SIDA përmes Ambasadës Suedeze në Shqipëri.

Për pyetje ju lutem na kontaktoni në [email protected].