Lëvizja Lezha e Qytetarëve zbardh kontratën korruptive

Lëvizja Lezha e Qytetarëve zbardh kontratën korruptive . Këto ditë në Bashkinë Lezhë janë zhvilluar disa protesta qytetare nisur nga shqetësimi i mungesës se ujit te pijshëm ne banesa. Një nisem jo qeveritare Lezha për Qytetaret ka investiguar për kontratat dhe pagesat e bëra 2 vitet e fundit për ketë shërbim tashmë të munguar. Investigimi është bazuar në të dhëna të databazave tona dhe në përfundim rezulton qe prokurimi dhe kontrata janë problematike (fiktive dhe koruptive). Procedura e prokurimit është shoqëruar me kualifikime të të gjithë ofertuesve duke lëne një kompani te caktuar e cila është paguar për vlerat e kontratës ne mënyre fiktive.
Lëvizja Lezha e Qytetarëve zbardh kontratën korruptive. Para të shpenzuara dhe punime të munguara. Qytetarët mbeten pa ujë. Të dhëna të DatabazësOpen Procurement Albania zbardh të dhëna për një tender fiktiv me pabarazi dhe manipulime.
Ku shkojnë paratë e qytetareve? Pse tenderët dhe kontratat me shuma te mëdha parash nuk sjellin shërbime as minimale. Çfarë ndodhi me tenderin e ujësjellësit në Troshan Lezhë. Lëvizja Lezha e Qytetareve advokon për te zgjidhur problemin e qytetareve qe kane mbetur pa ujë te pijshëm. Ndërkohe databazat Open Procurement dhe Spending Data Albaniazbardhin historinë e kontratave korruptive ku paratë janë shpenzuar ne mënyre fiktive.

Ky reagim dhe protestë qytetare është përcjellë në edicione tv të mediave lokale dhe kombëtare.
Ora News  
 Report Tv

Qeveria shqiptare ka investuar rreth 1 miliard lekë të vjetra për ndërtimin e ujësjellësit të Troshanit, në njësinë administrative të Blinishtit, por edhe pse ky ujësjellës është marrë në dorëzim prej Bashkisë së Lezhës, si projekt i përfunduar nga ana e kompanisë kontraktuese, banorët nuk marrin furnizim me ujë.
Historia zë fill në muajin mars të vitit 2015, kur Troshani varej nga Komuna Blinisht, ndërkohë që në fund të vitit që lamë pas, ndërkohë që tashmë mendohej se banorët kishin gjetur zgjidhjen. Por, kjo nuk ka rezultuar ashtu siç shkruhet në dokumentet zyrtare, e vetë banorët janë ata që e kanë bërë publik këtë skandal, duke protestuar para Bashkisë së Lezhës se nuk kanë asnjë pikë ujë në shtëpitë e tyre.

TENDERI I PËRFOLUR

TTenderi për ndërtimin e ujësjellësit të fshatit Troshan nuk ka qenë aq i mbarë, sidomos edhe për faktin se u realizua pak kohë para implementimit të Reformës Administrativo-Territoriale, pikërisht në kohën kur kryekomunarët po dorëzonin “çelësat” dhe këto njësi kaluan në varësi të Bashkisë së Lezhës. Pikërisht më datën 20.03.2015, është publikuar nga Komuna e Blinishtit, në faqen e internetit të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt: “Ndërtim Ujësjellësi – Fshati Troshan”, me fond limit 83.146.690 lekë (pa TVSH). Ndërsa me TVSH, ky tender arrin në vlerën 99 milionë e 776 mijë lekë. Rreth një muaj pas hapjes së tenderit, konkretisht më 17 prill 2015, komuna Blinisht ka zhvilluar procedurën ku kanë marrë pjesë tetë kompani të ndryshme, shtatë prej të cilave janë skualifikuar për dokumentacion të ndryshëm dhe ka fituar kompania që kishte paraqitur pothuajse ofertën më të lartë, pikërisht “Alb Tiebfau” shpk.

Më poshtë, ofertat e secilit konkurrues:

1. “Kevin Construksion” sh.p.k. 52.612.453 lekë, skualifikuar
2. “Geci” sh.p.k. 63.496.191 lekë, skualifikuar
3. “Ndregjoni” sh.p.k. 65.398.597 lekë, skualifikuar
4. “Gjoka Konstruksion” sh.p.k. 69.920.900 lekë, skualifikuar
5. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “B – 93” sh.p.k.
& “Be – Is”sh.p.k. 72.533.982 lekë, skualifikuar
6. “Alko Impex General Construcion” sh.p.k. 75.638.592 lekë, skualifikuar
7. “Alb Tiefbau” sh.p.k. 82.946.690 lekë, kualifikuar
8. “Gjergji” sh.p.k. 83.057.628 lekë, skualifikuar

Kjo procedurë, e cila u cilësua si korruptive nga ana e kompanive pjesëmarrëse kaloi edhe në ankimime të ndryshme, por ato janë rrëzuar njëra pas tjetrës. Madje, një nga kompanitë më “luftarake” për këtë tender “Be – Is”sh.p.k, u skualifikua për faktin që duhej të kishte paraqitur një gjendje bankare jo më të vogël se vlefta 4.165.649, por dokumenti bankar tregonte vleftën prej 4.147.127 pra një diferencë prej 18.522 lekë. Kjo bie ndesh me ligjin dhe për këtë arsye kompania është ankuar pranë komisionit të prokurimit publik, por argumentet e saj nuk janë marrë parasysh. lekë.

Pas rrëzimit të ankesave, kompania fituese nisi zbatimin për të ndërtuar ujësjellësin e Troshanit, të cilin, sipas dokumentacionit zyrtar, e ka përfunduar në vitin 2016. Kjo deklarohet pikërisht në buxhetin faktik të Bashkisë së Lezhës, ku thuhet: “Investimi për ndërtimin e ujësjellësit në fshatin Troshan është realizuar pak a shumë në masën që ishte parashikuar me vlerën prej 42.5 milionë lekësh”.

Nga ana tjetër, Bashkia nënvizon në deklaratën e saj, se supervizimi dhe kolaudimi këtij ujësjellësi, i cili pritej të ishte në vlerën 0.4 milionë lekësh për këtë periudhë është realizuar në masën 0%, pra nuk ishte hedhur asnjë lekë për supervizim dhe kolaudim.
Por pavarësisht se gjatë vitit 2016, Bashkia e Lezhës nuk kishte kryer shpenzime për supervizimin e punimeve dhe kolaudimin e ujësjellësit, ajo kishte realizuar dy tenderë dhe kishte kontraktuar dy kompani private për të kryer këto detyra. Konkretisht, më 12 tetor 2015, Bashkia Lezhë ka lidhur kontratë me kompaninë PALMA CONSTRUCION SHPK në vlerën e 245 mijë lekë të reja për supervizimin e punimeve për ndërtimin e ujësjellësit, por deri më sot nuk rezulton të ketë bërë ndonjë pagesë.

Ndërsa më 2 dhjetor 2016, Bashkia Lezhë ka lidhur kontratë me kompaninë ARENA MK me vlerë 1950 lekë të reja pa TVSH për kolaudim të ujësjellësit.

PARATË E DHËNA SIPAS VITEVE

SDeri më sot, Bashkia e Lezhës ende nuk ka paguar para për supervizimin dhe kolaudimin, megjithëse tashmë mësohet se ka marrë në dorëzim ujësjellësin e ri, për të cilin janë paguar nga buxheti i shtetit, pothuajse 70% e vlerës totale të tenderit. Sipas dokumenteve zyrtare rezulton se rreth 35 milionë lekë të reja janë paguar gjatë viteve 2015-2016, pikërisht për kompaninë “Alb Tiefbau”, ndërsa 29 milionë lekë të reja në tremujorin e parë të vitin 2017, ku mbeten edhe rreth 25 milionë lekë të reja për tu paguar ndaj saj.

UJËSJELLËSI JASHTË PËRDORIMIT

Po të shikohen dokumentet zyrtare, gjithçka rezultonte në rregull dhe askush nuk kishte informacion se çfarë ka ndodhur konkretisht, nëse vetë banorët nuk do kishin reaguar ndaj këtij ujësjellësi që nuk funksionon.
Fillimisht, ata dolën në fund të muajit Janar në protestë, ku kërkuan shpjegime mbi mungesën e ujit. Në atë kohë, ata u takuan edhe me Kryetarin e Bashkisë së Lezhës, Fran Frrokaj, i cili u premtoi se do të zgjidhte situatën.

Ata pritën 6 muaj, por asgjë nuk ndryshoi.Sot, dhjetëra familje të fshatit Troshan dolën në protestë para bashkisë, pasi po vuajnë mungesën e ujit të pijshëm në këto ditë të nxehta vere.
“Edhe pse kanë kaluar vetëm një vit nga ndërtimi i ujësjellësit të ri për të cilin u harxhuan 1 miliard lek situata vijon të jetë e njëjtë”, thanë ata, duke shtuar që me ujësjellësin e ri janë bërë abuzime, pasi është ndërtuar jashtë çdo lloji parametri teknik. Madje, ata kërkojnë një zgjidhje dhe verifikim nga autoritetet shtetërore. “Depoja që është bërë atje, është bërë krejt në kushte të jashtëligjshme, të cilës veç depo nuk mund t’i thuash. Ajo mund të jetë një depo ku mund të pinë ujë kafshët, jo njerëzit. Ajo depo mbi 70 cm i ka llom brenda saj”, u shpreh një banor i fshatit Troshan. Një banor tjetër i këtij fshati u shpreh se është bërë tre herë ujësjellësi i Troshanit dhe sërish banorët nuk kanë ujë.

KONTRADIKTAT E BASHKISË

Pra në dokumente rezulton se ky ujësjellës është i përfunduar, ndërsa në realitet, banorët nuk kanë ujë. Kjo përgjegjësi, tashmë duket se bie mbi autoritetin e Bashkisë, e cila e ka marrë në dorëzim. Madje, kjo vërtetohet edhe nga deklaratat e përfaqësuesve të Bashkisë.
“Ujësjellësi i ri i fshatit Troshan në Njësinë Administrative të Blinishtit në Lezhë nuk do të merret në dorëzim nga Bashkia, pa u furnizua me ujë të pijshëm të gjitha familjet ashtu siç e parashikon projekti”, ka qenë deklaratat e kryebashkiakut të Lezhës Fran Frrokaj gjatë takimit që zhvilloi me një përfaqësi të banorëve të këtij fshati, pikërisht më 31 janar 2017. Sipas Frrokajt, Bashkia do të ngrinte një grup pune për të verifikuar mënyrën e zbatimit të këtij projekti të rëndësishëm për këtë zonë.

Ndërsa sot ka dalë në deklaratë nënkryetari i Bashkisë së Lezhës, Enver Hafizi, i cili konfirmon që Bashkia e ka marrë në dorëzim, edhe pse projekti nuk është zbatuar siç ishte parashikuar në dokumente. “Mund të ketë probleme edhe me projektin që nuk është zbatuar siç duhet, por në dijeninë time, ujësjellësi është marrë në dorëzim të përkohshëm, që ka dhe garancinë 1 vjeçare, ndërkohe ne do të ndërhyjmë”, deklaroi Hafizi. Më tej, ai mundohet të kalojë përgjegjësinë te ndërhyrjet e paligjshme. “Një ndër shkaqet kryesore të mungesës së ujit janë ndërhyrjet e paligjshme”, thotë ai, duke pretenduar se bashkia do të ndërhyjë menjëherë për t’i dhënë zgjidhje këtij problemi, i cili tashmë duhej të ishte zgjidhur që në muajin janar të këtij viti.

PA UJË DHE PAGUAJNË FATURAT

Gjithsesi, kjo tragji-komedi nuk përfundon me kaq. Pavarësisht pretendimit të bashkisë, banorët thonë se nuk kanë pasur asnjëherë ujë dhe si mund të jenë bërë ndërhyrje të paligjshme, kur vetë bashkia ka bërë kolaudimin e tij. Ndërkohë, absurditeti më i madh për ta është fakti se pavarësisht se mungon uji, atyre u dërgohen fatura çdo muaj, të cilat janë të detyruar për t’i paguar. Disa thonë se faturat u vinë afrofe, ndërsa disa të tjerë me vlerë të harxhuar, por ujë nuk kanë asnjë ditë në çezmat e tyre.

Gazetarinë e Bazuar në Fakte – MGP një projekt me kontribut

Programi ynë Money, Goverment and Politcs, një program i mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Hollandës në Shqipëri nëpërmjet programit  MATRA for Rule of Law ka kontribuar ndjeshëm në Facted – Based Journalism/ Gazetarinë e Bazuar në Fakte në dy vitet e fundit. Në përfundim të fazës së parë të programit konstatohen dhjetëra tema dhe artikuj në faqe të para të gazetave dhe në titujt kryesor të programeve lajme në tv. AIS ka hapur, mirë strukturuar dhe ka analizuar të dhëna për shpenzime buxhetore, trende ekonomike dhe sociale, të dhëna për deklarimin vjetor të zyrtarëve të lartë dhe gjyqtarëve, taksa dhe financime publike. Kjo gamë informacioni i lehtë për tu kuptuar dhe përdorur ka stimuluar qindra artikuj mediatik me gazetari të bazuar në fakte.

Financimi i Subjekteve Elektorale dhe Korrupsioni Zgjedhor, Workshopi, Follow the Money / Ndiq Paratë – në ScanTV

Me dëshirën për të forcuar rolin e medias në cështje të transparencës, llogaridhënies dhe antikorrupsionit, AIS organizoi workshopin Follow the Money / Ndiq Paratë – Financimi i Subjekteve Elektorale dhe Korrupsioni Zgjedhor. Dekriminalizimi, standarti dhe rregullat e auditimit të financave elektorale, keqpërdoirmi i sektorit publik ishin tema që u trajtuan nga ekspert pjesëmarrës në workshop :

Z.Afrim KRASNIQI, Drejtor Ekzekutiv ISP

Znj. Eleonora OLLI, Nënkryetare  IEKA

Znj.  Manjola NAÇO, Drejtore Audit KLSH

dhe u diskutuan me gazetarët.

Në event ishte edhe znj.  Dewi van de WEERD, Ambasadore e Mbretërisë së Hollandës e cila theksio rolin e rrëndësishëm që ka media për procese të rregullta zgjedhore dhe në tkurrje të rasteve korruptive.

Më poshtë kronika e përgatitur nga ScanTV për këtë workshop.

 

Ambasadorja e Mbretërisë së Holandës në Tiranë e ftuar në Tonight Ilva Tare, flet për presidencën e BE dhe procesin integrues të vendit

E ftuar në programin televiziv “Tonight Ilva Tare”, zonja Dewi van de Weerd , Ambasadorja e Mbretërisë së Holandës në Shqipëri, vend i cili mban Presidencën e BE për këto 6 muaj, është shprehur se nëse reforma në drejtësi nuk do të miratohet, atëherë populli shqiptar do të vuajë shume dhe kjo do të pengojë procesin integrues të vendit.

Sidoqoftë për këtë reformë ka njerëz të përkushtuar dhe që po punojnë shumë dhe për Ambasadoren kjo mund të jetë një kthesë për politikën shqiptare, duke arritur të gjejnë konsensusin për të miratuar këtë reformë.

Përsa i përket luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Ambasadorja tha se ngeli e habitur me faktin që Kryeprokurori riorganizoi strukturën antikorrupsion, duke qenë se kjo është një nga prioritetet e Shqipërisë.

Azilkërkuesit shqiptarë në Holandë kanë 0% mundësi për ta përfituar azilin dhe sipas Ambasadores të gjithë shqiptarët duhet të përpiqen të ndertojne të ardhmen në vendin e tyre.

Si mbajtëse e Presidencës së radhes së BE, Hollanda do të luaje rolin e ndërmjetësit të paanshëm me Shqipërinë dhe se vendi yne duhet të fokusohet më shumë tek puna sesa tek fjalët.

Në programin televiziv Tonight Ilva Tare në Ora News, u prezantuan edhe disa programe të mbështetura nga Mbretëria e Holandës, mes tyre edhe programi i organizatës AIS titulluar Money Government and Politics. Ky program synon krijimin e mjeteve për transparencë dhe kontroll qytetar mbi qeverisjen me qëllim fuqizimin e qytetarëve dhe reagimin pjesmarës.

Shqipëria merr çmim europian për përdorimin e teknologjive të informimit dhe komunikimit

Vlerësimi në bazë të historive frymëzuese që prezantoheshin nga përfaqësuesit e vendeve pjesëmarrëse

 Autor : Erisa ZYKA

Transmetuar ABC News TV

Shoqëria shqiptare është një ndër shoqëritë europiane më aktive në përdorimin e teknologjive të informacionit dhe komunikimit. Thënë ndryshe, shqiptarët dhe kryesisht të rinjtë shqiptarë përdorin rrjetet sociale si FB dhe Twitter në mënyrë optimale jo vetëm për të komunikuar midis tyre, por edhe për pjesëmarrje civile në evenimente shoqërore, kulturore dhe politike. Në takimin e organizuar në Parlamentin Europian të titulluar« Nxitja e pjesëmarrjes elektronike civile në Europë, Shqipëria nuk ishte thjesht e përfaqësuar, por edhe  e vlerësuar me një çmim. Shqipëria së bashku me Serbinë edhe pse shtete jo-anëtare të BE-së janë pjesë e rrjetit të 11 vendeve të pjesëmarrjes elektronike europiane së bashku me shtete anëtare të BE-së. Kjo falë Institutit Shqiptar të Shkencave, që e ka përfshirë Shqipërinë në rrjetin Telecenter Europe, që synon midis të tjerash përdorimin optimal të teknologjive të informacionit dhe komunikimit jo vetëm kundër përjashtimit social dhe varfërisë, por edhe ndikimit të qytetarëve në vendimmarrje politike përmes instrumenteve elektronikë.

 Në ceremoninë e zhvilluar në Parlamentin Europian u vlerësuan fituesit e konkursit të pjesëmarrjes elektonike europiane, të cilët kishin prezantuar histori frymëzimi për qytetarinë aktive. Jora Risto është një prej 12  fituesve të qindra historive të prezantuara mbi mënyrën se si të rinjtë europianë përdorin instrumlenta të pjesëmarrjes elektronike për të të ndërgjegjësuar, ndikuar apo zgjidhur një problem shoqëror.  Historia për të cilën Jora mori çmim është një moment i rëndësishëm i qytetarisë pjesëmarrëse në Shqipëri. Ajo ka prezantuar historinë e studentëve të nëntorit 2013, të cilët cilët arritën të mobilizojnë protestat kundër procesit të demontimit të armëve kimike  siriane në Shqipëri.

 Në shtete anëtare të Bashkimit Europian, qytetaria elektonike aktive mund të çojë jo vetëm në organizimin e protestave për vendimarrje të caktuara, por edhe në ndryshimin e legjislacionit. Për drejtorin ekzekutiv të rrjetit Telecenter Europe, Gabriel Rissola, pjesëmarrja elektronike aktive po nxit procese demokratike të shoqërive në gjirin  e vetë shoqërisë.

 Gabriel Rissola: «I ashtuquajturi «  revolucioni spanjoll » i 15 majit ishte një proçes që mobilizoi shumë njërëz, miliona qytetarë në Spanjë. Gjithë procesi filli përmes telefonave, ku qytetarët u lajmëruan që do të zhvillohej protestë në qendër të Madridit. Pati shumë propozime që u bënë nga le t’i quajmë asamble popullore, por si përfundim nuk u konkretizuan në legjislacion. Nuk ndodhi asnjë. Ndaj ishte shumë interesante të dëgjoja rastin e Estonisë sot, ku arrit që protesta të konkretizohej me 7 ligje të reja”.

Pjesëmarrja elektornike aktive synon të shfrytëzojë maksimalisht insiativën e qytetarëve në vendimmarrjen europiane. Në bazë të traktatit të Lisbonës, nëse mblidhen 1milion firma të qytetarëve për një çështje të caktuar, atëherë Komisioni Europian pritet të fillojë procesin legjislativ për këtë çështje.

 Transmetuar në 13 Dhjetor 2015 në TV ABC NEWS

AIS padit në Gjykatë tre partitë kyesore në vend PD, PS dhe LSI

AIS ka paditur në gjykatë tre partitë kryesore në vend Partinë Socialiste, Partinë Demokratike, Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe Komisionerin për të Drejtën e Informimit. Instituti Shqiptar i Shkencave u ka kërkuar partive informacion lidhur me financimin e fushatës elektorale të 2015, duke mos marrë përgjigje për kërkesën zyrtare. Ndërsa Komisioneri për të drejtën e Infomimit e rrëzoi këtë pretendim, duke detyruar organizatën ti drejtohet  Gjykatës Administrative.

Drejtoresha Ekzekutive e AIS shprehet për median se partitë janë subjekt i të drejtës së infomimimit, duke e mbështetur argumentin e saj në pikën 3 të nenit 9 të Kushtetutës. Aktualisht në gjykatë janë mbajtur dy seanca paraprake ku është paraqitur vetëm përfaqësuesi i Partisë Socialiste dhe një përfaqësues nga Komisioneri për të drejtën e Informimit. Seanca e rradhës do të mbahet në 2 Nëntor.

Aksesi i informacionit mbi proçesin e financimit elektoral

Financimi i partive politike në Shqipëri është i rregulluar me ligj, por fushata e zgjedhjeve për qeverisjen vendore në Qershor 2015 ka dhënë shenja se proçesi auditimit të partive mbi deklarimin e financimeve dhe shpenzimeve ka reflektuar mangësi në aksesin e informacionit mbi këto të dhëna.

Në këtë kontekst, në muajin Shtator organizata jonë si promovuese për transparencë dhe llogaridhënie do ti drejtohet niveleve të gjyqësorit mbi këtë çështje. Drejtuesja e AIS shprehet për Ora News se “Partitë politikë janë subjekte të drejtpërdrejta të së drejtës së informimit prandaj është e rëndësishme që kjo e drejtë të interpretohet ligjërisht dhe të krijohet një model i doktrinës gjyqësore, që argumenton qartë nëse janë apo jo partitë politike të detyruara me ligj apo me Kushtetutë për të qënë subjekte të së drejtës së informimit”

ZA’LART në Media

“Blerja e Votës” mbi 230 raste të Raportuara në ZA’LART

 

intervista-me-aranita-brahaj-2Link: http://www.kosovapress.com/sq/rajoni/keshtu-blihen-votat-ne-shqiperi-230-raste-te-denoncuara-44792/

 

Procedim Penal për Kryebashkiakun e Vorës, Aranita Brahaj përfaqësuese e ZA’LART shprehet për Zërin e Amerikës

 

Përdorimi i të Rinjve në Fushatë dhe Manipulimi i Votës

 

Dita e Zgjedhjeve dhe Problematika të Rapotuara në ZA’LART – Zëri i Amerikës

Ambasadorja e BE znj. Romana Vlahutin fton qytetarët të denoncojnë blerjen e votës në ZA’LART

Faktori ndërkombëtar ka qënë tepër i angazhuar që proçesi zgjedhor në 21 qershor 2015 të vijojë në normalitet dhe të mos hasë fenomene si shit-blerja e votës. Ambasadorja e BE znj. Vlahutin gjatë Konferencës së dytë të Dhomës Zgjedhore organizuar nga Fondacioni Soros për situatën para dhe pas zgjedhore u bëri apel qytetarëve që të denoncojnë çdo formë presioni të mundshëm dhe tentative për blerje vote tek www.zalart.al. Gjithashtu, ajo konfirmoi rëndësinë e ketyre zgjedhjeve në arritjen e stabilitetit politik dhe proçesin e integrimit Europian të vendit.