Regjistri i Magjistratëve – Me Pёrmirsu Aksesin dhe Besimin e Publikut nё Drejtësi, Integriteti pas Vettingut

Organizata AIS prezantoi kёtё dhjetor nё njё event rajonal pёr Shkëmbim tё Njohurive dhe Ideve mbi Qeverisjen e Hapur, projektin Akses Drejtësi Regjistri Shqiptar i Magjistratëve. Me organizimin e NDI Mali i Zi u bashkuan nё Budva aktivist dhe zyrtare me fokus modele dhe iniciativa tё Qeverisjes se Hapur. Miniera e tё Dhënave Regjistri i Magjistratëve shfaq Pasaporte me informacion e dokumente pёr çdo gjyqtar e prokuror. Po njësoj edhe pёr Institucione tё reja tё Drejtësisë. Zotëruesit e Databazës konstatojnë interes tё theksuar nga Qytetarët qё klikojnë nё Pasaporta tё gjyqtarëve dhe prokurorëve qё po hetojnë afera korruptive tё zyrtarëve tё lartё, tashmë nёn hetim apo nёn akuzё. Regjistri i Magjistratëve ёshtё aktivitet i Projektit me tё njëjtin titull, projekt i mbështetur financiarisht nga Ambasada e USA ne Tirane përmes Programeve tё Komisionit pёr Demokraci. Opinionet, Gjetjet, Konkluzionet dhe Rekomandimet e shprehura janë tё autorëve dhe jo domosdoshmërish reflektojnë ato tё Departamentit tё Shtetit.Aktivitetet i Projektit edhe njё Dokument Politikash mbi Rregullimet Ligjore dhe Praktiken pёr Akses nё Informim tё Institucioneve te reja tё Drejtësisë.

This image has an empty alt attribute; its file name is unnamed-4.jpg

Konferenca mbi Shkëmbim të Njohurive dhe Ideve për Qeverisje të Hapur dhe Transparence – AIS prezanton databazën Akses Drejtësi si një model frymëzues për OGP në Rajon

Akses Drejtësi – Regjistri i Magjistratëve është databaza më e re e krijuar nga organziata AIS promotore e të dhënave të hapura për Shqipërinë.

Miniera e të Dhënave Regjistri i Magjistratëve ёshtё krijuar me qellim rritjen e aksesit dhe besimit tё publikut tek Reforma Kritike nё Sistemin Gjyqësor.

Me ftesё tё National Demokratik Institute NDI Montenegro, Kjo Iniciativë e shoqërisë civile pёr Përmirësim tё Aksesit, Kontrollit dhe Besimit Publik nё Drejtësi, u prezantua ne datën 8 dhjetor nё njё event ndërkombëtar  me fokus nё shkëmbimin e njohurive dhe eksperiencave sa i takon procesit tё Partneritetit pёr Qeverisje tё hapur OGP.

Drejtore e Projektit Aranita Brahaj shpjegoi se si AIS ka kontribuar duke krijuar kёtё instrument tё rёndёsishёm pёr Përmirësim tё Aksesit Publik, Kontrollit dhe Besimit te Reforma dhe Institucionet e Drejtësisë, duke hedhur dritë mbi Integritetin e Magjistratëve edhe pas Vettingut.

Regjistri i Magjistratëve konsiston nё krijimin e njё Pasaporte me tё dhëna dhe dokumente pёr çdo gjyqtar, prokuror dhe zyrtarё tё drejtësisë.

Informacioni i jep akses publikut tё njohё profilin, integritetit, karrierën, performancën dhe aspekte tё profesionalizmit duke garantuar kështu kontroll mbi integritetin e Magjistratëve.

Po njësoj profile janë krijuar edhe pёr Institucionet e reja tё drejtësisë ku katalogu shfaq tё gjitha vendimet dhe dokumentet qё lidhen me Institucionin dhe Vendimmarrjen.

This image has an empty alt attribute; its file name is Screenshot-2023-12-05-094111.png

Çdo ditё qytetarët klikojnë nё Pasaporta tё gjyqtarëve dhe prokurorëve qё po hetojnë afera korruptive tё zyrtarëve tё lartё tashmë nёn akuzё. Përfitues nga Aksesi i Përmirësuar nё Data dhe Dokumente tё Magjistratëve dhe Institucioneve tё Drejtësisë janë përfaqësues tё medias, punonjës nё sistemin e drejtësisë, akademik, organizata dhe publiku nё tёrёsi.

 

AIS si pjesë e aktiviteteve tё këtij projekti ka përgatitur edhe njё Dokument Politikash mbi Rregullimet Ligjore dhe Praktikёn qё Institucionet e reja tё drejtësisë kanë krijuar sa i takon aksesit. Ky dokument politikash skanon praktikёn aktuale dhe jep konkluzione dhe rekomandime nё vijimësia.

This image has an empty alt attribute; its file name is Screenshot-2023-12-19-092112.png

Regjistri i Magjistratëve ёshtё aktivitet i Projektit me tё njёjtin titull, projekt i mbështetur financiarisht nga US Embassy nё Tiranё përmes Programeve tё Komisionit pёr Demokraci. Opinionet, Gjetjet, Konkluzionet dhe Rekomandimet e shprehura janë tё autorëve dhe jo domosdoshmërish reflektojnë ato tё Departamentit tё Shtetit.

Katër vjet pas Tërmetit. Qeveria nuk ka rezultate konkrete për Zbutjen e Pasojave. Probleme me Buxhetin, tendera korruptiv dhe raste të rënda abuzimi

Katër vjet pas Tërmetit të 26 nëntor 2019 dhe Pasojave të rënda të tij në jetë njerëzish, banesa dhe infrastrukturë, organziata AIS konstaton që Shteti dhe Qeveria Shqiptare nuk bëjnë dot një inventar ku jemi me përballimin dhe rehabilitimit e pasojave.

Nëntor 2023 mungon një Raport i Qartë mbi:

 • numrin e familjeve të strehuara përmes Programit të Rindërtimit
 • Veprave publike të rindërtuara,
 • Familjeve të trajtuara me grante individuale,
 • Ecurisë në rikonstruksion për këto raste apo
 • veprave publike të përfunduara.

Po njësoj AIS / Open Data Albania konstaton se Disiplina Buxhetore për Financimin e këtij Projekti është proces i munguar ku asnjë e dhënë Planifikimi, Grantimi, Kontraktimi, Alokimi dhe Realizimi nuk rakordon.

Qeveria dhe asnjë nga 11 Bashkitë e dëmtuara nuk garanton afat për Finalizim të Programit të Rindërtimit pas Pasojave të Tërmetit.

Organizata AIS njohur si Open Data Albania ka monitoruar me kujdes dhe ka sensibilizuar mbi Problematika të këtij Programi. Po njësoj është litiguar kundër ligjit klientelist e në kundërshtim me të drejtat kushtetuesen, Ligj special përmes të cilit u caktuan Bizneset Kontraktore në rindërtim.

4 vjet pas Tërmetit dhe njoftimit të Programit po ndajmë me ju disa gjetje dhe evidenca mbi keqqeverisjen e Programit të Rindërtimit dhe konkretisht:

 • me 17 shkurt 2020 Qeveria Shqiptare prezantoi në Konferencën e Donatorëve në Bruksel të mbajtur nga Komisioni Europian, nevojën për Ndihmë për Programin e Rindërtimit pas tërmetit me Kosto mbi 1 miliard Euro.
 • Në këtë konferencë Donatorët dhe shtete Mike duke u bazuar në Kërkesat financiare për rikuperim premtuan ndihmë dhe kreditim për Shqipërinë si Shtet i Dëmtuar nga Tërmeti në vlerën 1.15 miliardë euro ose rreth 140 miliarde Lekë. Analiza

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Screenshot-2023-11-28-120658.png
 • Në vitin e katërt buxhetor të këtij programi  2023 AIS / Open Data Albania konstaton se Buxheti i Shtetit ka realizuar konsoliduar deri mars 2023 vetëm 75 miliard lekë (2022 janë16.6 miliard, 2021 janë 29.5, në 2022 28,9 dhe në 2023 vetëm 5 miliard Lekë).
 • Absurdi qëndron që ndërkohë përmes 11 bashkive dhe Fondit Shqiptar për Zhvillim Qeveria ka njoftuar Prokurime Publike dhe Fitues për 856 tendera me fond limit total 96.65 miliard lekë ku me lidhje kontrate rezultojnë 84.69 miliard lekë.
 • Diferenca në Rakordim bëhet më e thellë duke analizuar se veç Prokurimeve Publike, Programi i Rindërtimit ka shpërndarë me grante individuale 11.5 miliard lekë.
 • Grant Individual plus Prokurim Publik kërkojnë rreth 108.15 miliard, ndërsa Buxheti i Shtetit pa detajuar veprat dhe objektet këtij Programi i jep vetëm 75 miliard. Viti 2024 planifikon edhe 7 miliard të tjera. Diferenca mbetet ende dhe asnjë nga Ministrat e Financës që kanë ushtruar detyrën në këtë periudhë nuk ka bërë shpjegime në Parlament për Mos-Rakordime të tilla Buxhetore. Link

 

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

 

 • Ligji Korruptiv për Rindërtimin. AIS ka kërkuar më herët nga Gjykata Kushtetuese të shfuqizojë Aktin Normativ të dhjetor 2019 përmes të cilit Qeveria vendosi të bëj Buxhetim jo të detajuar të Investimeve dhe Kontraktimeve për programin e Rindërtimit. Ligji krijonte procedura të ndryshme nga Legjislacioni për Prokurimin Publik dhe vendoste kontraktime me Procedurë të Limituar, afate të shkurtuara dhe ofertime në tavolinë (jashtë sistemit elektronik të tenderimit). Për AIS ky ligj kufizon liritë ekonomike si liri kushtetuese dhe e bën procesin Klientelist.
 • Padisë në Gjykatë Kushtetuese, të përgatitur nga AIS ju bashkuan edhe 28 deputet Opozitar por Gjykata Kushtetuese në periudhën 2021 – 2022 nuk funksiononte me trupë të plotë gjyqësore. Nga 7 gjyqtarë, 4 shumica Votuan për shfuqizim të Ligjit Korruptiv. Për të shfuqizuar një Ligj në Gjykatë Kushtetuese kërkohen të paktën 5 gjyqtarë të dakordësuar. Më gjatë lexo Constitutional Control over Corrupt Laws, Vacancies of several years in the Constitutional Court bring Serious Consequences for the Prevention of Corruption by Law – Albanian Institute of Science (ais.al)
 • Në vigjilje të zgjedhjeve të 2021 Prokurimet Publike u thelluan me Procedura Problematike të limituara dhe jashtë sistemit elektronik ku theks kishte Kontraktimi për Programin e Rindërtimit.

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Screenshot-2023-11-28-120823.png

 

 • Grantet Individuale për Rindërtimin ju dhanë përmes Thesarit të Shtetit, Individëve që kishin dëme te lehta në Banesat e tyre. Vendimmarrjet për shpërndarje dhe pagesat përmes Transaksione thesari u bënë në mënyrë të spikatur në data zgjedhore sidomos në Prill 2021 . AIS vuri në dijeni KQZ për këtë Keqpërdorim të Fondeve Publike në periudhë elektorale. Hetimi administrativ i Kryetarit të Komisionit Zgjedhor dhe KAS nuk referoi qartë nevojë për hetim dhe ndëshkim për raste të tilla. Lexo më shumë

 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1.png

 

 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-2.png

 

 • Pasoja të keq menaxhimit. Përqendrimi i Fondeve në Pak Biznese. 42 % e vlerës së kontraktuar është përfituar nga 30 Subjekte Vendase.

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Screenshot-2023-11-28-121104.png

 

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Screenshot-2023-11-28-121147.png

 

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Screenshot-2023-11-28-121147-1.png

 

AIS Open Data Albania shpreh shqetësim për mungesë serioziteti me transparencën financiare të Programit të Rindërtimit pas Tërmetit dhe mbi nevojë e një rregullimi ligjor më të drejtë për trajtimin e rasteve të emergjencave dhe programeve të zbatimit të nevojave pas Fatkeqësive Natyrore.

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Screenshot-2023-11-28-110624.png
This image has an empty alt attribute; its file name is Screenshot-2023-11-28-110732.png

Databaza për Bashki Rindërtimi dhe Fondi Shqiptar për Zhvillim FSHZH janë produkt për transparencë Krijuar nga AIS / Open Data Albania

 

DataBaza Para dhe Pushtet mundëson kontrollin-verifikimin publik të fenomenit Nepotizëm.

Raporte Mediatike raztet prekin 70% të Zyrtarëve të Lartë.

Brahaj: Emërimi i Familjarëve rrezikon të përshkallëzohet në Korrupsion të Strukturuar

Programi Inside Story me gazetare Luljeta PROGNI solli gjatë muajit Nëntor një Raport Investigimi, me evidenca mbi raste konkrete të përvetshme të punësimit të familjarëve të politikanëve në Institucione Shtetërore.

Reportazhi me titull “Pinjollët e Politikës, Institucionet e Lakmuara të shndërruara në çerdhe të Nepotizmit” ilustroi me evidenca të nxjerra nga data baza e AIS,  Para dhe Pushtet se si Ministra, Deputet, Kryebashkiak kanë më shumë se një familjar të punësuar në administratë publike si Ministri, Institucione të Pavarura, Shoqëri me Zotërim Publik SOC, dhe Njësi të Qeverisjes Vendore.

Programi Inside Story Nëntor 2023 

Duke analizuar të dhëna të deklarimit pasuror të 50 Deputetëve program zbardhi dhe raportoi se asnjë nga deputetët (nën analizë) nuk i ka i shpëtuar faktit që familjarë të rrethit të ngushtë punojnë në Administratë Publike.

Programi Inside Story

Inside Story është një cikël dokumentarësh investigativë që synon transparencën dhe zbardhjen e gabimeve në Qeverisje. Dokumentari dhe gazetarja Progni zbardhën se „ …rruga e shtruar drejt posteve te larta për trashëgimtar të politikanëve nuk është veç fenomen i regjimit totalitar, por shpesh projekt i përshtatur me rregulla loje të pas viteve 90-të. Dokumentari sjell Politikanë dhe zyrtarë trashëgimtarë biologjik të njerëzve të rëndësishëm me “rrugë të gatshme e pa merita publike.

Evidence Based Approach dhe databaza të zotëruara nga AIS. Databaza Para dhe Pushtet është krijuar si një instrument që garanton kontrollin publik të integritetit dhe interesave të zyrtarëve të lartë. Kështu bën të mundur kontrollin nga publiku të rasteve të Konfliktit të Interesit, Nepotizmit, Interesave Ekonomike dhe Familjare të Politikanëve Databaza i jep mundësi publikut të njihet me deklarimin e aseteve dhe nxit gazetarinë investigative të krijojë rraporte të bazuara në prova. Dokumentet dhe Informacioni i kësaj databaze përkon me të dhëna konsistente dhe online për më shumë se 1500 subjekte nga viti 2003 kur Ligji Shqiptar detyroi zyrtarët të Vet deklarojnë.

Inside Story intervistoi edhe drejtoren e programit Aranita Brahaj duke dhënë rastin të theksohen disa pasoja të rënda të nepotizmit dhe favorizimit. Kështu emërimet me favorizim kanë prekur edhe promovimet që bën Parlamenti në Institucione të Pavarura dhe Kushtetuese, ku në çdo rast promovohen vetë politikanë, ish deputet apo njerëz të afërt të tyre. Po njësoj emërimet familjare në administratë politike kanë krijuar terren dhe raste ku në lidhje të ngushta me njëri tjetrin palët krijojnë edhe rreth të strukturuar korruptiv.

Konkretisht

Aranita Brahaj Drejtore Projekti: Është bërë një zinxhir: Ai që është promovuar në Komision Qendror të Zgjedhjeve shkon kandidat për Avokat të Popullit, nga Gjykata Supreme drejt Kontrollit të Lartë të Shtetit, e më pas diku tjetër si Banka Qendrore dhe Institucione të Monitorimit Financiar. Deputeti shkon në Bordin e Bankës. Çfarë pret? Po të marrësh të bësh zinxhirin e emrave, kupton se guxojnë të kandidojnë dhe promovohen vetëm  “ata” me lidhje politike.

Aranita Brahaj Drejtore Projekti: – Ne shohim që nepotizmi nuk ka pasojë vetëm diskriminimin, pabarazinë, shanset e munguara, cilësinë e gabuar në administratë publike, por pasoja më e rëndë është një grup i strukturuar korruptiv.

Para dhe Pushtet është pjesë e aktiviteteve të programit Open Data Akses dhe Transparencë në sektorët e ekspozuar me rrisk për korrupsion aktivitete për të cilat mbyllet financimi në shkurt 2024.

Aktivizmi dhe Shoqëria Civile për Hartimin, Konsultimin dhe Zbatimin e Buxhetit të Shtetit në Parlament

Organizata AIS / Open Data Albania organizoi në datën 23 Tetor në qytetin e Lezhës një trajnim me aktivist, gazetar dhe përfaqësues të organizatave qeveritare. Tema Aktivizmi dhe Shoqëria Civile për Hartimin, Konsultimin dhe Zbatimin e Buxhetit të Shtetit.

Ky event mbahet në kuadër të Projektit Rritja e Përgjegjshmërisë së Parlamentit ndaj shqetësimeve të Qytetarëve, Projekt i mbështetur nga Ambasada Britanike në Tiranë dhe zbatuar nga një konsorcium drejtuar nga IDM në partneritet me AIS dhe Citizens Channel.

Objektiv i Trajnimit janë ngritja e kapaciteteve të OSHC-ve, aktivistëve dhe medias për të kontribuar në Planifikim e Buxhetit të Shtetit dhe mbi Politika të Shpërndarjes dhe Shpenzimit të Parave Publike.

Ky Cikël trajnimesh do të mbahet edhe në bashkitë Lezhë; Dibër; Shkodër; Kamzë; Tiranë dhe Malësi e Madhe me Target Përfaqësues të Shoqërisë Civile; Aktivist dhe Gazetar Lokal.

Trajnimi synon aftësim për të kuptuar dhe monitoruar Procesin e Hartimit, Miratimit dhe Raportimit të Buxhetit të Shtetit në Parlament. Ngritje e kapaciteteve të tyre për të reaguar dhe marrë pjesë gjatë procesit të Planifikimit dhe Miratimit të Buxhetit të Shtetit dhe Politikave që lidhen me Financat Publike. Trajnimi synon edhe prezantimin e Instrumenteve të Mundshëm Ligjor për pjesëmarrjen, propozime apo seanca dëgjimore në Komisione Kuvendore.

Agjenda në gjuhën shqipe dhe angleze.

Aktivist nga rajoni i Lezhës veç leksioneve mbi njohuri dhe aftësim, provuan edhe të krijojnë kazuse se si mund të reagojnë për buxhetim dhe shpërndarje më të mirë të Parave Publike. Arsimi dhe buxhetimit i këtij sektori ishte një nga momentet që ngjalli më shumë interes mes pjesëmarrësve duke theksuar se rajoni has dy lloj vështirësish. Zona urbane ka kapacitete të pakta në shkolla publike mbingarkesë në klasa, mësime në turne dhe numër të kufizuar arsimtarësh. Ndërkohë në zona rurale shkollat funksionojnë me numër shumë të kufizuar nxënësish duke rrezikuar edhe ekzistencën e klasave dhe shkollave dhe duke ndikuar për keq në edukimin dhe jetën e banorëve përkatës.

Në event u theksua edhe nevoja për më shumë mbështetje dhe më shumë dinjitet për prindërit e fëmijëve me nevoja specifike dhe menaxhim më i mirë i mbrojtjes sociale.

Ky projekt ka për qëllim të forcojë përpjekjet e parlamentit për të nxitur një mjedis mundësues për angazhim të qenësishëm të qytetarëve në proceset e politikave dhe legjislative në vend, si një mjet për të nxitur interesin publik dhe ndërtimin e besimit ndaj institucionit.

 

Nevoja për përmirësim të legjislacionit mbi Prokurimin Publik

AIS prezantoi dokumentin e politikave mbi Nevojat për Ndryshim në Legjislacionin e Prokurimeve Publike. Në takim morën pjesë dhe ndan mendimet e tyre zonja Jorida Tabaku  dhe zoti Eduart Shalesi si dhe përfaqësuese nga Agjencia e Prokurimit Publik, zj. Xhoana Ristani. Ky dokument vjen në kuadër të procesit të Konsultimit që Qeveria Shqiptare ka njoftuar për Iniciativën e saj Ligjore me Ndryshime në këtë Ligj. AIS sheh me interes për këtë Iniciative Ligjore dhe këto edhe në Kontekstin e Procesit të Integrimit ku Prokurimi Publik është kapitull nr. 5 i Cluster 1.

Shiko agjendën KËTU

Shiko dokumenti KËTU

Tre aspektet të rëndësishme të propozuara nga Këshilli i Ministrave në Draft janë si vijon:

a) Nxjerrja e procesit të prokurimit jashtë domenit publik, pra përfshirja e subjekteve private-jopublike që do të luajnë rolin e Autoriteteve Kontraktore në procesin e prokurimit publik;

b) Ngritja e njё tjetër SPE Sistem Prokurimi Elektronik i cili nё draft na prezantohet me dy risi e para SPE i harmonizuar dhe integruar me sisteme tё tjera elektronike dhe sё dyti SPE qё aksesohen nga përdoruesit mё Pagese.

c) Përcaktimi i Inteligjencës Artificiale si mekanizëm i cili do të shërbejë për zhvillimin e SPE për standardizimin e specifikimeve teknike, si dhe zhvillimin e sistemit dinamik të blerjes dhe ankandit elektronik duke përdor teknologji të avancuar të Inteligjencës Artificiale dhe procese të robotizuara etj.

AIS / Open Data Albania sjell qëndrimin dhe analizën e saj në lidhje me këto tre aspekte të Iniciativës Ligjore të Këshillit të Ministrave.

Dokumenti është përgatitur në kuadër të projektit CI-EU-NPA “Improving the Debate on Policies and Accountability to fulfill basic rights through the creation of the Platform for Negotiations of Cluster I Albania”, Projekt nën zbatim nga katër organziata të Shoqërisë Civile: CSDG – Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes, ISP ALBANIA, Komiteti Shqiptar i Helsinkit dhe AIS / Open Data Albania me mbështetje të Ambasadës së Mbretërisë së Vendeve të Ulta në Tiranë.

Projekti CEPI nga Transparency International, Workshop me gazetar dhe aktivist, Monitorimi i bazave të të dhënave sektori publik dhe përdorimi i evidencave për llogaridhënie

Organziata AIS është njohur në Open Data Albania organizoi një workshop me gazetar dhe aktivist me temë Monitoring Public Sectors, Databases and Evidence for Accountability. Ky aktivitetit u mbajt si pjesë e Projektit me Titull EU 4 Sundimi i ligjit: Angazhimi Qytetar për Integritetin Publik në Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë, projekt i projekti i Udhëhequr nga Transaprency International në bashkëpunim me partner dhe organziata lokale.

Shiko agjendën KËTU

Gazetar dhe Aktivist shqiptar punuan në workshop për të rritur njohuritë e tyre mbi çështje që lidh me antikorruspsionin, proceset e provave baza për llogaridhënie dhe databaza apo tools për monitorim të sektorit Publik.

Një moment i rëndësishëm i workshop është edhe puna për të krijuar një Regjistër të Rasteve të Korrupsionit siç shihet nga Gazetarët.

Me poshtë jane foto dhe video nga Workshop 

Prezantim Open Corporates Albania

Prezantim Money and Power Asset Declaration

Prezantim Open Procurement Albania

Prezantim Open Spending Data

Save the date: Open Data Youth Fellowship Master Class on Enhancing Electoral Integrity through Data and Evidence-Based Approaches

Dear friends,

We would like to share with you an invitation to participate in a Master Class Event where Data Analysts and activists who have completed the first cycle of training as part of the Open Data Youth Fellowship and Network will share with new members of the Network evidence, analysis and activities on Electoral Integrity, improvement through data and evidence-based processes.

 • Who can participate: People who share an Interest and Engagement in Electoral Integrity
 • Venue: Rogner Hotel, Vienna Meeting Room
 • When: July 3rd, 14:30 to 17:00
 • Topic: Electoral Integrity, improvement through data and evidence-based processes
 • Project :

This event is part of activities for increasing the capacities of young people, through The OpenDataFellowship Youth Network, established within the Open Data, Access and Transparency over Sectors exposed to Risk of Corruption Project, supported by Sida through the Swedish Embassy in Albania (2021 – February 2024).

The participants of the first round of the Open Data Fellowship Youth Network (2021 – April 2023) will showcase data, visualizations, articles, and opinions related to electoral issues, focusing on the intricacies of the Electoral System and the Map of Problems and Irregularities.

Speakers:

 1. Electoral Mandate Allocation Projections and the Risk of Non-Representation in Voting
 1. The Media’s Influence: Unraveling the Economic Interests of Television Owners and their Impact on Elections
 • Eng. Besjana HYSA, Founder of AIS/Open Data Albania
 1. ICT for Fair Elections – Za’Lart (Raised Voice) for 2025 Elections?!
 2. Mapping  Vote Buying and Irregularities – How can we create such a map using information technology and inviting citizens to report on electoral issues?
 3. Overview of the model already applied by AIS in 2017 Elections.

Our organization, AIS, has been working with young people since December 2021 to strengthen their capacity against corruption through civic education and the improvement of fact-checking models. Events such as training sessions, forums, DataThons, individual sessions, and master classes are organized for young people, aimed at enhancing their skills and capacities in areas such as Public Speaking, Evidence-based Debates, and utilizing Open Data Albania’s philosophy and tools. The program follows a structured training curriculum and includes guidance from analysts at Open Data Albania, as well as opportunities for internships with the organization.

The Open Data Fellowship Youth Network is being established within the Open Data, Access and Transparency over Sectors exposed to Risk of Corruption Project supported by Sida through the Swedish Embassy in Albania.

Save the date for this important event: July 3rd, from 14:00 to 17:00, at Hotel Rogner Tirana. We kindly request you to confirm your participation no later than June 26th.

The event will be conducted in both Albanian and English, and simultaneous interpretation services will be provided by Mrs. Etleva Pushi.

The need for Electoral Reform. A Projection on the Distribution of 2025 MP Mandates based on the May 2023 votes shows defects in representation

Dear Ladies,

Dear Gentlemen,

AIS, the organization promoting Open Data Albania, has just published a Projection of how mandates for MPs would be distributed in the 2025 parliamentary elections, if the electoral subjects would run with the Current Electoral Code applied, and secure as many votes as in the May 14 Elections (votes for the representation of the Subjects in the Municipal Councils).

This projection brings evidence of the distortions of the Electoral Will and non-compliance with the Principle of Representation.

The Current System (Regional Competition) creates Non-Representation even at the expense of small or new parties. The Projection based on the results of May 2023, includes 282,850 Votes of these Parties that are not translated into Mandate, that is, they do not produce any MP mandates at all. This number of votes of the Parties that cannot reach the Parliament, is as much as 21% of the voters in the latest process.

The Current Code, with the results of May 14 and with the same subjects participating in the Election (40 parties), would give the Main Party with 84 Mandates, 10 more than in the 2021 Elections (with 12 electoral subjects running).

The paradox is that this Party would manage to get 3/5ths of the Parliamentiary seats, although in the electoral process it received 188,558 less votes (in 2021, 768,134 votes, while in the May 14 election process, this electoral subject managed to receive 579 576 votes or minus 24.5%) for the municipality councils.

As it is clearly seen from this Projection, the ratio between Votes per Subject and MP Mandates is applied as an Indirect Ratio in the case of the Main Party: Less Voters and More MP Mandates.

See the published report and evidence LINK Projection of Mandate distribution for MPs in the 2025 elections based on data results for Subjects of the May 14 Electoral Process – Open Data Albania (ndiqparate.al)

If the latest elections of May 14th were parliamentary elections, and if the same formula and legal provision of Article 162 of the Electoral Code (in force) were applied for allocating the parliamentary seats, the allocation would be as follows: Socialist Party 84; Together We Win 34; The Official Democratic Party only 11; The Social Democratic Party led by Tom Doshi 9 mandates; The Agrarian Environmentalist Party led by Agron Duka 2 mandates.

What if a National Competition System was applied. If we compare the same vote result as translated into Mandates for Subjects if the country would apply a National Electoral system where Specifically:

–       If the SP would receive 579,576 votes, but the country would have a National, and not a Regional  Competition system, the SP would receive only 67 MPs. So less than 50% of the number of MPs in the Assembly.

Based on the above, AIS / Open Data Albania expresses its concern that this System does not guarantee Fair Representation and respect for the Vote, discriminating also against New Alternatives.

We emphasize the need for Electoral Reform where the Parliament commits to a Fairer Electoral System, where the will of the voters is also guaranteed.

The Analysis and the Report are part of the publications in the Open Data Albania Database.

We remain open to questions and committed to deepen our evidence-based analysis.

Tendera në shëndetësi, 40% e procedurave me risk klientelizmi, shënuar me flamur të kuq

Arrestimi i zyrtares mё tё lartё tё Ministrisë sё Shёndetёsisё pёrkon me zhvillime difektoze nё kontraktimet publike tё këtij sektori.

AIS, përmes databazёs OpenPorcurementAlbania kategoria Shëndetësi prej vitesh monitoron tё gjitha procedurat dhe vlerëson e markon me njё Flamur tё Kuq (rrezik pёr parregullsi dhe klientelizёm) disa prej tyre ku indicia ёshtё e shprehur qartё.


Link DataBaza
Link Listimi me Flamur te Kuq (risk për klientelizem dhe parregullsi)

Shëndetësia ёshtё sektori ku raporti Tendera me Flamur tё Kuq kundrejt Tendera nё Total e kalon raportin 40% tё rasteve (tek bashkitë ky indicator lёviz nga 15 deri 25%).

Fenomeni i arrestimit vetëm nё raste flagrante mitmarrje ёshtё shumё pak pёr tё minimizuar korrupsionin nё tenderim. Analiza, investigimi apo auditimi i procedurave me rrisk do tё çonte nё shpёrndarje mё tё mirё tё parasë publike nё kёtё sektor qё ndikon dhe vulnerabilizon jetёn e pacientëve nё systemin shёndetёsor. List tendera tё Ministrisë sё Shёndetёsisё pёr tё cilët Ministria ende nuk ka shpallur fituesin.