Aktivizmi dhe Shoqëria Civile për Hartimin, Konsultimin dhe Zbatimin e Buxhetit të Shtetit në Parlament

Organizata AIS / Open Data Albania organizoi në datën 23 Tetor në qytetin e Lezhës një trajnim me aktivist, gazetar dhe përfaqësues të organizatave qeveritare. Tema Aktivizmi dhe Shoqëria Civile për Hartimin, Konsultimin dhe Zbatimin e Buxhetit të Shtetit.

Ky event mbahet në kuadër të Projektit Rritja e Përgjegjshmërisë së Parlamentit ndaj shqetësimeve të Qytetarëve, Projekt i mbështetur nga Ambasada Britanike në Tiranë dhe zbatuar nga një konsorcium drejtuar nga IDM në partneritet me AIS dhe Citizens Channel.

Objektiv i Trajnimit janë ngritja e kapaciteteve të OSHC-ve, aktivistëve dhe medias për të kontribuar në Planifikim e Buxhetit të Shtetit dhe mbi Politika të Shpërndarjes dhe Shpenzimit të Parave Publike.

Ky Cikël trajnimesh do të mbahet edhe në bashkitë Lezhë; Dibër; Shkodër; Kamzë; Tiranë dhe Malësi e Madhe me Target Përfaqësues të Shoqërisë Civile; Aktivist dhe Gazetar Lokal.

Trajnimi synon aftësim për të kuptuar dhe monitoruar Procesin e Hartimit, Miratimit dhe Raportimit të Buxhetit të Shtetit në Parlament. Ngritje e kapaciteteve të tyre për të reaguar dhe marrë pjesë gjatë procesit të Planifikimit dhe Miratimit të Buxhetit të Shtetit dhe Politikave që lidhen me Financat Publike. Trajnimi synon edhe prezantimin e Instrumenteve të Mundshëm Ligjor për pjesëmarrjen, propozime apo seanca dëgjimore në Komisione Kuvendore.

Agjenda në gjuhën shqipe dhe angleze.

Aktivist nga rajoni i Lezhës veç leksioneve mbi njohuri dhe aftësim, provuan edhe të krijojnë kazuse se si mund të reagojnë për buxhetim dhe shpërndarje më të mirë të Parave Publike. Arsimi dhe buxhetimit i këtij sektori ishte një nga momentet që ngjalli më shumë interes mes pjesëmarrësve duke theksuar se rajoni has dy lloj vështirësish. Zona urbane ka kapacitete të pakta në shkolla publike mbingarkesë në klasa, mësime në turne dhe numër të kufizuar arsimtarësh. Ndërkohë në zona rurale shkollat funksionojnë me numër shumë të kufizuar nxënësish duke rrezikuar edhe ekzistencën e klasave dhe shkollave dhe duke ndikuar për keq në edukimin dhe jetën e banorëve përkatës.

Në event u theksua edhe nevoja për më shumë mbështetje dhe më shumë dinjitet për prindërit e fëmijëve me nevoja specifike dhe menaxhim më i mirë i mbrojtjes sociale.

Ky projekt ka për qëllim të forcojë përpjekjet e parlamentit për të nxitur një mjedis mundësues për angazhim të qenësishëm të qytetarëve në proceset e politikave dhe legjislative në vend, si një mjet për të nxitur interesin publik dhe ndërtimin e besimit ndaj institucionit.

 

Nevoja për përmirësim të legjislacionit mbi Prokurimin Publik

AIS prezantoi dokumentin e politikave mbi Nevojat për Ndryshim në Legjislacionin e Prokurimeve Publike. Në takim morën pjesë dhe ndan mendimet e tyre zonja Jorida Tabaku  dhe zoti Eduart Shalesi si dhe përfaqësuese nga Agjencia e Prokurimit Publik, zj. Xhoana Ristani. Ky dokument vjen në kuadër të procesit të Konsultimit që Qeveria Shqiptare ka njoftuar për Iniciativën e saj Ligjore me Ndryshime në këtë Ligj. AIS sheh me interes për këtë Iniciative Ligjore dhe këto edhe në Kontekstin e Procesit të Integrimit ku Prokurimi Publik është kapitull nr. 5 i Cluster 1.

Shiko agjendën KËTU

Shiko dokumenti KËTU

Tre aspektet të rëndësishme të propozuara nga Këshilli i Ministrave në Draft janë si vijon:

a) Nxjerrja e procesit të prokurimit jashtë domenit publik, pra përfshirja e subjekteve private-jopublike që do të luajnë rolin e Autoriteteve Kontraktore në procesin e prokurimit publik;

b) Ngritja e njё tjetër SPE Sistem Prokurimi Elektronik i cili nё draft na prezantohet me dy risi e para SPE i harmonizuar dhe integruar me sisteme tё tjera elektronike dhe sё dyti SPE qё aksesohen nga përdoruesit mё Pagese.

c) Përcaktimi i Inteligjencës Artificiale si mekanizëm i cili do të shërbejë për zhvillimin e SPE për standardizimin e specifikimeve teknike, si dhe zhvillimin e sistemit dinamik të blerjes dhe ankandit elektronik duke përdor teknologji të avancuar të Inteligjencës Artificiale dhe procese të robotizuara etj.

AIS / Open Data Albania sjell qëndrimin dhe analizën e saj në lidhje me këto tre aspekte të Iniciativës Ligjore të Këshillit të Ministrave.

Dokumenti është përgatitur në kuadër të projektit CI-EU-NPA “Improving the Debate on Policies and Accountability to fulfill basic rights through the creation of the Platform for Negotiations of Cluster I Albania”, Projekt nën zbatim nga katër organziata të Shoqërisë Civile: CSDG – Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes, ISP ALBANIA, Komiteti Shqiptar i Helsinkit dhe AIS / Open Data Albania me mbështetje të Ambasadës së Mbretërisë së Vendeve të Ulta në Tiranë.

Projekti CEPI nga Transparency International, Workshop me gazetar dhe aktivist, Monitorimi i bazave të të dhënave sektori publik dhe përdorimi i evidencave për llogaridhënie

Organziata AIS është njohur në Open Data Albania organizoi një workshop me gazetar dhe aktivist me temë Monitoring Public Sectors, Databases and Evidence for Accountability. Ky aktivitetit u mbajt si pjesë e Projektit me Titull EU 4 Sundimi i ligjit: Angazhimi Qytetar për Integritetin Publik në Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë, projekt i projekti i Udhëhequr nga Transaprency International në bashkëpunim me partner dhe organziata lokale.

Shiko agjendën KËTU

Gazetar dhe Aktivist shqiptar punuan në workshop për të rritur njohuritë e tyre mbi çështje që lidh me antikorruspsionin, proceset e provave baza për llogaridhënie dhe databaza apo tools për monitorim të sektorit Publik.

Një moment i rëndësishëm i workshop është edhe puna për të krijuar një Regjistër të Rasteve të Korrupsionit siç shihet nga Gazetarët.

Me poshtë jane foto dhe video nga Workshop 

Prezantim Open Corporates Albania

Prezantim Money and Power Asset Declaration

Prezantim Open Procurement Albania

Prezantim Open Spending Data

Save the date: Open Data Youth Fellowship Master Class on Enhancing Electoral Integrity through Data and Evidence-Based Approaches

Dear friends,

We would like to share with you an invitation to participate in a Master Class Event where Data Analysts and activists who have completed the first cycle of training as part of the Open Data Youth Fellowship and Network will share with new members of the Network evidence, analysis and activities on Electoral Integrity, improvement through data and evidence-based processes.

 • Who can participate: People who share an Interest and Engagement in Electoral Integrity
 • Venue: Rogner Hotel, Vienna Meeting Room
 • When: July 3rd, 14:30 to 17:00
 • Topic: Electoral Integrity, improvement through data and evidence-based processes
 • Project :

This event is part of activities for increasing the capacities of young people, through The OpenDataFellowship Youth Network, established within the Open Data, Access and Transparency over Sectors exposed to Risk of Corruption Project, supported by Sida through the Swedish Embassy in Albania (2021 – February 2024).

The participants of the first round of the Open Data Fellowship Youth Network (2021 – April 2023) will showcase data, visualizations, articles, and opinions related to electoral issues, focusing on the intricacies of the Electoral System and the Map of Problems and Irregularities.

Speakers:

 1. Electoral Mandate Allocation Projections and the Risk of Non-Representation in Voting
 1. The Media’s Influence: Unraveling the Economic Interests of Television Owners and their Impact on Elections
 • Eng. Besjana HYSA, Founder of AIS/Open Data Albania
 1. ICT for Fair Elections – Za’Lart (Raised Voice) for 2025 Elections?!
 2. Mapping  Vote Buying and Irregularities – How can we create such a map using information technology and inviting citizens to report on electoral issues?
 3. Overview of the model already applied by AIS in 2017 Elections.

Our organization, AIS, has been working with young people since December 2021 to strengthen their capacity against corruption through civic education and the improvement of fact-checking models. Events such as training sessions, forums, DataThons, individual sessions, and master classes are organized for young people, aimed at enhancing their skills and capacities in areas such as Public Speaking, Evidence-based Debates, and utilizing Open Data Albania’s philosophy and tools. The program follows a structured training curriculum and includes guidance from analysts at Open Data Albania, as well as opportunities for internships with the organization.

The Open Data Fellowship Youth Network is being established within the Open Data, Access and Transparency over Sectors exposed to Risk of Corruption Project supported by Sida through the Swedish Embassy in Albania.

Save the date for this important event: July 3rd, from 14:00 to 17:00, at Hotel Rogner Tirana. We kindly request you to confirm your participation no later than June 26th.

The event will be conducted in both Albanian and English, and simultaneous interpretation services will be provided by Mrs. Etleva Pushi.

The need for Electoral Reform. A Projection on the Distribution of 2025 MP Mandates based on the May 2023 votes shows defects in representation

Dear Ladies,

Dear Gentlemen,

AIS, the organization promoting Open Data Albania, has just published a Projection of how mandates for MPs would be distributed in the 2025 parliamentary elections, if the electoral subjects would run with the Current Electoral Code applied, and secure as many votes as in the May 14 Elections (votes for the representation of the Subjects in the Municipal Councils).

This projection brings evidence of the distortions of the Electoral Will and non-compliance with the Principle of Representation.

The Current System (Regional Competition) creates Non-Representation even at the expense of small or new parties. The Projection based on the results of May 2023, includes 282,850 Votes of these Parties that are not translated into Mandate, that is, they do not produce any MP mandates at all. This number of votes of the Parties that cannot reach the Parliament, is as much as 21% of the voters in the latest process.

The Current Code, with the results of May 14 and with the same subjects participating in the Election (40 parties), would give the Main Party with 84 Mandates, 10 more than in the 2021 Elections (with 12 electoral subjects running).

The paradox is that this Party would manage to get 3/5ths of the Parliamentiary seats, although in the electoral process it received 188,558 less votes (in 2021, 768,134 votes, while in the May 14 election process, this electoral subject managed to receive 579 576 votes or minus 24.5%) for the municipality councils.

As it is clearly seen from this Projection, the ratio between Votes per Subject and MP Mandates is applied as an Indirect Ratio in the case of the Main Party: Less Voters and More MP Mandates.

See the published report and evidence LINK Projection of Mandate distribution for MPs in the 2025 elections based on data results for Subjects of the May 14 Electoral Process – Open Data Albania (ndiqparate.al)

If the latest elections of May 14th were parliamentary elections, and if the same formula and legal provision of Article 162 of the Electoral Code (in force) were applied for allocating the parliamentary seats, the allocation would be as follows: Socialist Party 84; Together We Win 34; The Official Democratic Party only 11; The Social Democratic Party led by Tom Doshi 9 mandates; The Agrarian Environmentalist Party led by Agron Duka 2 mandates.

What if a National Competition System was applied. If we compare the same vote result as translated into Mandates for Subjects if the country would apply a National Electoral system where Specifically:

–       If the SP would receive 579,576 votes, but the country would have a National, and not a Regional  Competition system, the SP would receive only 67 MPs. So less than 50% of the number of MPs in the Assembly.

Based on the above, AIS / Open Data Albania expresses its concern that this System does not guarantee Fair Representation and respect for the Vote, discriminating also against New Alternatives.

We emphasize the need for Electoral Reform where the Parliament commits to a Fairer Electoral System, where the will of the voters is also guaranteed.

The Analysis and the Report are part of the publications in the Open Data Albania Database.

We remain open to questions and committed to deepen our evidence-based analysis.

Tendera në shëndetësi, 40% e procedurave me risk klientelizmi, shënuar me flamur të kuq

Arrestimi i zyrtares mё tё lartё tё Ministrisë sё Shёndetёsisё pёrkon me zhvillime difektoze nё kontraktimet publike tё këtij sektori.

AIS, përmes databazёs OpenPorcurementAlbania kategoria Shëndetësi prej vitesh monitoron tё gjitha procedurat dhe vlerëson e markon me njё Flamur tё Kuq (rrezik pёr parregullsi dhe klientelizёm) disa prej tyre ku indicia ёshtё e shprehur qartё.


Link DataBaza
Link Listimi me Flamur te Kuq (risk për klientelizem dhe parregullsi)

Shëndetësia ёshtё sektori ku raporti Tendera me Flamur tё Kuq kundrejt Tendera nё Total e kalon raportin 40% tё rasteve (tek bashkitë ky indicator lёviz nga 15 deri 25%).

Fenomeni i arrestimit vetëm nё raste flagrante mitmarrje ёshtё shumё pak pёr tё minimizuar korrupsionin nё tenderim. Analiza, investigimi apo auditimi i procedurave me rrisk do tё çonte nё shpёrndarje mё tё mirё tё parasë publike nё kёtё sektor qё ndikon dhe vulnerabilizon jetёn e pacientëve nё systemin shёndetёsor. List tendera tё Ministrisë sё Shёndetёsisё pёr tё cilët Ministria ende nuk ka shpallur fituesin.

Debat dhe Dokument Politikash, Tema: Kontrolli Financiar i Korporatave me Zotërim Publik (Standarde Kapitull 32 Integrim EU)

Organizata AIS promotore e Open Data Albania organizoi më 31 Maj, Debatin dhe Prezantimin e Dokumentit të Politikave, me temë Kontrolli Financiar i Shoqërive me Zotërim Publik ( SOC – State Owned Corporates). Kontrolli Financiar si kapitulli 32 pjesë e Cluster 1, ne procesin e Përmbushjes së kushteve dhe standardeve për Integrim.
Ndërmarrjet apo Shoqëritë me Zotërim Publik janë një sektor me risk sa i përket menaxhimit dhe kontrollit të financave dhe aseteve. Procesi i Integrimit synon përpjekje dhe modele të cilat në sektorin e SOC janë larg menaxhimit me meritokraci, performancës efektive, menaxhimit të mirë financiar dhe auditimit me disa nivele.
Dokumentit te Politikave, hartuar nga AIS, u prezantua nga eksperte Profesore.Dr. Lindita Milo (Lati). Dokumenti analizon situatën në vend dhe parashtron gjetje dhe rekomandime mbi ecurinë. Ky dokument është formuluar si pjesë e projektit C1-EU-NPA që mbështetet nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Tiranë.
Dokumenti i plotë në gjuhën shqipe dhe angleze.

Tre ekspert panelist artikuluan dhe theksuan aspekte të sektorit, problematikave dhe nevojës për standarde dhe politika më të mira në menaxhim dhe auditim. Konkretisht: Prof. Asocc. Dr. Ira GJIKA referoi Mbi Gjetjet dhe Rekomandimet Aspekte të Menaxhimit dhe Auditimit të Ndërmarrjeve

CFA. Irena BEQIRAJ Ish Zëvendësministre e Financave, artikuloi mbi raste tipike të keq menaxhimit të SOC, defekte që vijnë edhe nga ndikimi partiak dhe mungesa e meritokracisë në nivel menaxhimi .

Prof. Asocc. Dr. Mateo SPAHO artikuloi Mbi modelet dhe standardet EU te Kontrollit Financiar mbi Shoqëritë me Zotërim Publik duke theksuar edhe një situatë aspak pozitive të kontekstit shqiptar me nevojën për reformim, pavarësi dhe menaxhim me administratorë me nivel dhe integritet.’

Në këtë event u prezantua edhe DataSeti me pasaporta dinamike për Korporatat me Zotërim Publik, dataset i korporuar në web databazën Open Corporates Albania. Drejtore e AIS / Open Data Albania zonja Aranita BRAHAJ shpjegoi rëndësinë që ka informacioni dhe transparenca mbi menaxhimin, performancën, çështjet ligjore dhe përdorimin e aseteve të Kompanive të rëndësishme publike. Me qëllimin për ti bërë sa më Transparente këto shoqëri AIS ka aplikuar modelin i Regjistrit të Hapur të Biznesit Open Corporates Albania. Në këtë databazë informacioni vjen për secilën Kompani në variant të mire strukturuar dhe me aplikim të standardit OpenData dhe LinkData. Databaza për Shoqëritë me Zotërim Publik, është rezultat i zbatimit të projektit me titull Open Data Access and Transaprency over sector exposed to Risk of Corruption, Projekt i mbështetur nga Sida Sweden International Development Cooperation Agensy (Mars 2021 – Shkurt 2024). Qëllimi i vetë projektit është Promovimi i Transparencës dhe Informimi i Publikut ërmes të Dhënave të Hapura.

Në aktivitet morën pjesë përfaqësues nga Institucione të Angazhuara në çështje të Kontrollit Financiar dhe Audimit të Sektorit Shoqëri me Zotërim Publik, si:

 • Ministria e Financave
 • Kontrolli i Lartë i Shtetit
 • Përfaqësues nga Ambasada te vendeve Evropiane,
 • Përfaqësues Delegacioni i EU në Tirane,
 • Akademik nga Universitetet
 • Organizata ThinkTank;
 • përfaqësues te medias
 • dhe anëtarë të OpenData Fellowship Youth Network 7

Lista pjesëmarrësve

Gjetjet, Opinionet apo Rekomandimet e Shprehura në këtë dokument dhe në eventin e organizuar përfaqësojnë këndvështrime të ekspertëve dhe organizatës AIS, dhe nuk përkojnë me përgjegjësi të partnerëve apo mbështetësve të projektit

PROGRAMME DATATHON ALBANIA

 

DataThon Albania, a data marathon, took place on April 3rd and 4th, 2023. Over two days, young participants collaborate to create a dataset, analyze, visualize, and present the data.

AIS has previously organized events such as Hackathons, DataThons, or DiploHacks. This year, participants in the data marathon were young members of the OpenDataFellowship Network. The event aimed at Civic Education and empowering young people in data gathering and analysis, as well as presenting their finding to the public.

 


Monday and Tuesday, From 3 April, 09:00 to 16:30 and 4 April, from 17:00 to 18:30

Rogner Hotel, Antigonea Meeting Room

Topic of DataThon: Party Financing Data, Charts, Visualizations and Recommendations

The participants of DataThon Albania this year are young people from the OpenDataFellowship Network

 


Datathon Albania 2023 is organized by AIS, promoter of Open Data in Albania


This year, DataThon is held as part of the Open Data Access and Transparency Project activities

in sectors exposed to the risk of corruption, a project financially supported by

Sida – Sweden International Development Cooperation Agency


First Day of Marathon, April 3rd, from 09:00 to 16:30


Phase 1: Ideation from 10:30 to 12:00

Welcome Participants to the Marathon

Logistics

What is a DataThon?

How can data be collected for the Finances of Political Parties over the years

Working Teams are created for Lawyers: Statisticians; Economists; and Designers

Moderator: Aranita Brahaj & Fatjona Mejdini


12:00 DEADLINE – HAND IN YOUR PROBLEM ANALYSIS


Lunch 12:00 – 13:00

Phase 2: Prototyping 13:00 to 15:00

Phase 3: Preparing an elevator pitch from 15:00 to 16:30

Prepare an elevator pitch of Max 3 minutes on the idea MAX 1 visual


17.00 DEADLINE: HAND IN 1 VISUAL FOR ELEVATOR PITCH


 

 

Second Day of the Marathon, April 4rth, from 17:00 to 18.30


DataThon Albania Award Ceremony

Tuesday, April 4th, 17:00 – 18:30

Rogner Hotel, Antigonea Meeting Room


PRESENTATION OF THE TEAMS – KEY NOTE SPEECH – AWARDS AND DRINKS


Follow us

On the website of AIS http://ais.al/new/

On twitter @AIScience

on Facebook https://www.facebook.com/OpenDataAlbania/

Where the Graph, Data and Visualizations of this Marathon are published

On the Open Data Albania web page


DataThon Albania 2023 is organized by @AIS, promoter of Open Data in Albania

Supported by Sida – Sweden International Development Cooperation Agency

 

 

 

 

Some Data-Sets, Graf and Data prepared in the frame of the DataThon Albania 2023 event:

AIS shpreh Shqetësim: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me akses të kufizuar në Dokumenta dhe Informacion për Periudha Zgjedhore të mëparshme

Prej Javësh (shkurt 2023) Faqja zyrtare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka humbur lidhjen me databazën e saj përpara vitit 2020. Në këtë databazë janë të vendosur Dokumenta, Akte, Raporte, Procesverbale dhe Vendime që përbëjnë bazën e aktivitetit të Institucionit dhe zhvillimeve të fushatave zgjedhore. Po njësoj ndërsa vendi është në periudhë zgjedhore për Zgjedhjet për Pushtetin Vendor, fushata paraprijëse ajo e vitit 2019 karakterizohet nga një mungesë totale aktesh dhe informacioni në web faqe.

Dokumenta si vijon, dokumente për të cilat aksesi publik është edhe detyrim ligjor, nuk janë më të aksesueshme në web faqen e Institucionit dhe nuk mund të përdoren nga palë të interesuara. Konkretisht mungojnë nga fushata para 2020 të gjitha:

 • Raporte Auditimi dhe Raporte Financiare të Subjekteve Elektorale dhe Partive Politike.
 • Rezultate të Pjesëmarrjes Zgjedhore sipas Zonave
 • Formularë të Dekriminalizimit të Individëve Konkurrent në Fushatë 2019
 • Vendimmarrje të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve
 • Ankimime dhe Procesverbale të  Seancave Institucionale
 • Etj, Akte dhe Dokumenta


Ndërsa institucioni është shprehur në iniciativa të aplikimit të teknologjisë së informacionit, digjitalizimit dhe raportimeve online gjatë 2023, duket se hostimi dhe ndërlidhja e faqes me databazën e mëhershme është një sfidë që vë në pikëpyetje kapacitetet ose vullnetin institucional.

AIS si një organizatë promotore e aksesit, transparencës dhe informacionit, artikulon se Të dhënat janë Pushtet, dhe duhet të jenë në dispozicion të të gjitha palëve.

AIS ka bërë edhe ankim mbi këtë mungesë aksesi, në rubrikën Denoncime të vetë Institucionit KQZ për këtë fakt, dhe konsideron tepër shqetësues tkurrjen e aksesin në informacion mbi fushata dhe zhvillime zgjedhore të mëparshme.


Aksesi i cunguar, transparenca e munguar, papërgjegjshmëria në menaxhimin e dokumentave zyrtare është një aspekt me shumë risk mbi mënyrën se si  mund të përdoret njëanshëm aksesi në informacion.

Në punojmë në Edukim Qytetar – Fuqizim i të rinjve në Antikorrupsion

Fuqizimi i të Rinjve kundër korrupsionit, ky është qëllim për të cilin prej një viti kemi krijuar një grup me të rinj pjesë e OpenDataYouthNetwork. Në muajin tetor ky ekip u trajnua mbi disa tema të rëndësishme në analizë dhe rritje kapacitetesh kundër korrupsionit. Edukimi qytetar dhe forcimi i Modeleve FactChecking për llogaridhënie janë dy aspekte të rëndësishme të aktiviteteve dhe projekteve të organizatës.  

 

Puna me të rinjtë dhe zgjerimi i Networkut do të vijojë me evente si trajnime, forume, seanca individuale, publikime nga vetë të rinjtë në web – blog NdiqParatë. Ky network është produkt i punës në zbatim të Projektit Open Data Access and Transparency oler sectors exposed to Risk of Corrupsion, projekt i Mbështetur nga Swedish International Development Cooperation Agency (Sida).