Projekti Open Data Albania, vlerësohet në Transparency Camp Washington 2012

Open Data Albania projekt i Institutit Shqiptar të Shkencave (AIS) është prezantuar dhe vlerësuar në kuadër të Transparency Camp që po zhvillohet në Washington D.C. Ky event i rëndësishëm i aktivistëve që punojnë për transparencë në SHBA dhe mbarë botën, organizohet nga Fondacioni Amerikan “Sunlight”. Projekti është prezantuar në Washington nga bashkëthemeluesja e Open Data Albania znj. Julia HOXHA, njëkohësisht eksperte pranë Karlsruhe Institute of Technology. Ky prezantim është realizuar në një panel me përfaqësues të shoqërisë civile nga mbi pesëdhjetë vende të botës

“Open Data Albania një projekt që mbledh dhe analizon të dhëna për qeverisjen e Shqipërisë, një partneritet i suksesshëm me gazetarët shqiptar për të shpjeguar se si po shkojnë gjërat në këtë vend” – ky ka qenë vlerësimi nga organizatorët e Transparency Camp Washington 2012. Organizator dhe pjesëmarrës në event e kanë cilësuar ODA si një model të nevojshëm për shoqërinë civile në vende me demokraci dhe nivel  të lartë transparence.

Transparency Camp zhvillohet çdo vit në Washington duke promovuar ide dhe projekte për Transparencë dhe Pjesëmarrje Qytetare. Instituti Shqiptar i Shkencave merr pjesë për të dytin vit radhazi në këtë event të rëndësishëm ndërkombëtar. Këtë vit projekti shqiptar Open Data Albania ka tërhequr vëmendje duke marrë vlerësime nga më të lartat. Një nga forumet më të njohur të shoqërisë civile në Washington ka promovuar projektin shqiptar Open Data Albania duke frymëzuar aktivist për transparencë në vende të ish kampit socialist. Projekti Open Data Albania është vlerësuar edhe për partneritetitn e krijuar ndërmjet shoqërisë civile dhe përfaqësuesve të medias në Shqipëri, partneritet që rrit efiçensën në proçese për aktivizim qytetar.

http://techpresident.com/news/22126/things-weekend-more-interesting-you-whcd

Propozime të AIS në kuadër të OGP Albania

Në kuadër të angazhimeve të Shqipërisë për Partneritetin për Qeverisje të Hapur OGP, si dhe thirrjes së Qeverisë Shqiptare për konsultime me shoqërinë civile, Instituti Shqiptar i Shkencave ka formuluar disa sugjerime dhe propozime për Grupin Ndërministrorë të Punës. Deklarata e Partneritetit për Qeverisje të Hapur konsideron si tepër të rëndësishëm bashkëpunimin dhe aktivizimin e shoqërisë në procese për qeverisje transparente dhe të hapura ndaj publikut. Sugjerimet e ekspertëve të AIS synojnë rritjen e aksesit të informimit dhe publikimin e të dhënave në formatin Open Data. Propozimet mbajnë datën 30 mars 2012 dhe dokumenti zyrtar i AIS ka përmbajtjen si vijon:

Të nderuar anëtarë të GNP për Planveprim në kuadër të OGP,

Duke përfituar nga rasti, Instituti Shqiptar i Shkencave promotor dhe realizues i Open Data Albania[1] shpreh konsideratë të lartë dhe vlerëson sëtepërmi vullnetin e Qeverisë Shqiptare për angazhim në kuadër të Partneritetit për Qeverisje të Hapur OGP.

Në përgjigje të ftesës për sugjerime të Shoqërisë Civile, po ju parashtrojmë propozime si vijon:

Në kuadër të hartimit të Planveprimit për OGP, do të sugjeronim që ky Plan të ketë edhe një Objektiv si dhe është Publikimi i të Dhënave Qeveritare sipas metodologjisë Open Data, ndryshe realizimi i Data Gov Albania. Publikimi i të dhënave sipas metodologjisë Open Data mund të realizohet nëpërmjet një portali ose me rubrika “open data” në faqet zyrtare të institucioneve kryesore.

Ky Objektiv mund të synojë në një fazë të parë afatshkurtër një institucion pilot. Me shumë interes do të ishte në përzgjedhje Ministria e Financave e cila në performancën aktuale është fare pranë standardit të kërkuar dhe modelit Open Spending. Po me të njëjtin interes është edhe Ministria e Ekonomisë e cila është promotore e shumë publikimeve me sensibilitet të theksuar për biznesin dhe investitorët, ose agjencia shtetërore AIDA.

plan më afatgjatë mbi një vit: Pjesë e Objektivit për Open Data Gov Albania duhet konsideruar INSTAT-i. Ky institucion si koordinator kombëtar i të dhënave mbi ekonominë dhe shoqërinë shqiptare do të duhet të standardizojë brenda një harku kohore dy deri tre vjecarë, tërësisht procesin e publikimit të të dhënave statistikore të sektorit publik. Ky detyrim përkon edhe me Direktiva të fundit të Komisionit Europian për publikim të të dhënave publike.

Instituti Shqiptarë i Shkencave është i gatshëm të kontribuojë me dhënie konsulence dhe ekspertize jo kundrejt pagesës, në kuadër të realizimit të procesit Open Data Gov Albania. Gjithashtu ofrohen një grup templatesh të realizuara nga ekspert te Open Data Albania me qëllim përdorimin nga administrata shqiptare. Nevoja për ekspertizë për Qeverinë Shqiptare është parashikuar edhe në vlerësimet e fundit nga OGP Networking Mechanism[2]ku palës shqiptare i sugjerohet të asistohet nga ekspert. Shprehim besimin se Shqipëria ka potencial ta zhvillojë këtë proçes me ekspertë vendas të administratës dhe shoqërisë civile, pa qenë e nevojshme kontraktimi për ekspertizë të huaj.

Instituti Shqiptar i Shkencave në plan afatshkurtër ofron bashkëpunim dhe sugjeron të bëhen pjesë e përmbajtjes së Planveprimit dy aktivitete:

1.    Trajnim me titull: Public Data Usability – New Standarts of Publishing Government Data. Ekspert IT; të Institutit Shqiptar të Shkencave mund të trajnojnë Specialistë të Institucioneve. Një cikël i parë trajnimi është anoncuar dhe do të realizohet në datën 27 prill 2012[3] si pjesë e kalendarit të punës për Projektin Open Data Albania.

2.    Trajnim me Titull: Gjykata Administrative si Institucion i Rekursit për Akses Informimi. Ky trajnim mund të organizohet nga Instituti Shqiptar i Shkencave me trajnues ekspert shqiptarë të komunikimit publik dhe të drejtës. Trajnimi ka në fokus Zyrtarë të Marrëdhënieve me Publikun dhe Jurist të Institucioneve Qeveritare. Theksojmë që krijimi dhe funksionimi i Gjykatës Administrative në RSh shënon konsolidim të mekanizmit të rekursit për të drejtën e publikut për informim, konsolidimi i mekanizmit të rekursit është një nga angazhimet e parashikuara në Deklaratën e OGP.

Të dy aktivitetet e sipërshënuara marrin vlerë në kuadër të rritjes së performancës së administratës publike në kontekstin e hapjes për publikun.

Në vijim të komunikimit, jemi të gatshëm të përcjellim detaje të mëtejshme mbi veçori teknike të sistemeve për publikim të të dhënave transparente me burim Qeverinë dhe Agjencitë Publike.

Edhe një herë Instituti Shqiptar i Shkencave përfiton nga rasti për shprehur konsideratë dhe vlerësim për angazhimin e Qeverisë Shqiptare në kuadër të Open Government Partnership, si dhe Ju urojmë suksese në finalizimin e Planveprimit për Partneritetin për Qeverisje të Hapur.

Me Respekt,

Aranita BRAHAJ

Drejtore Ekzekutive

Instituti Shqiptar i Shkencave

Instituti Shqiptar i Shkencave (AIS) bëhet anëtar i Telecentre – Europe

Instituti Shqiptar i Shkencave është anëtari më i ri i organizmit ndërkombëtar Telecentre Europe. Mes 30 vendeve nga Europa, AIS është partneri shqiptar në këtë organizëm me mbi njëqind organizata pjesëmarrëse. Telecentre Europe AISBL funksionon prej vitit 2010. Ky organizëm jo-qeveritar nën drejtimin e autoriteteve europiane, kontribuon për të përmirësuar aftësimin e qytetarëve në përdorimin e internetit. Rrjeti i Telecentre-Europe është partner me organizata lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare, të gjitha të drejtuara në bashkëpunim nga nevoja për shkëmbim njohurish dhe rritje kapacitetesh.

Misioni i ketij rrjeti është përfshirja dhe aftësim i një numri sa më të madh qytetarësh europian në përdorim dhe aftësim nëpërmjet internetit. Telecenter Europe AISBL  ka shtrirë gjithashtu partneritetin dhe shkëmbimin e eksperiencave me organizma jo vetëm europian por edhe ndër-kontinental. Në vitin 2012 fushatat dhe eventet e Telecente- Europe u mbështeten drejtpërdrejt nga Komisioni Europian.

Open Data dhe Platforma Europiane për Informacion të Sektorit Publik

Instituti Shqiptar i Shkencave merr pjesë në Konferencën: Platforma Europiane për Informacion të Sektorit Publik.

ePSI-Platforme- Rotterdam, Holandë 16 Mars 2012.

Lëvizja Open Data në Europë ka bërë vitet e fundit progres dhe hapa përpara duke e transformuar metodologjinë Open Data në një angazhim të Qeverive dhe Organizmave të Bashkimit Evropian. Anoncimi i Strategjisë për Open Data nga Komisioni Evropian announcement of the European Open Data Strategy by the European Commission, bën që aktivizimi për Open Data të shënojnë një stad të ri Suksesi.

Shoqëria civile që mbështet këtë lëvizje është tashmë në një stad më të lartë të angazhimit dhe arritjeve. Si komunitet për të dhëna të hapura pa barriera, kemi arritur në momente historik të adaptimit të metodologjisë nga Qeveritë. Në këtë stad konstatohet: përfshirja e një numri gjithnjë e më të madh personash dhe zotërimi i një katalogu të gjerë të dhënash për ri-përdorim. Në vende të ndryshme janë përhapur modele të Open Data, si dhe lehtësira teknologjike të përshtatura për ta ndihmuar proçesin.

Në konferencën ePSI-Platform 2012, 350 pjesëmarrës nga organizma të BE-së, shoqëria civile, qeveritë dhe institute të kërkimit shkencor, sollën ecurinë dhe sfidat për një proçes hapjeje të Sektorit Publik kundrejt Sektorit Privat.

Instituti Shqiptar i Shkencave si një organizëm joqeveritar, Promotor i Lëvizjes për Open Data në Shqipëri dhe Rajon, Realizues i portalit kombëtar Open Data Albania, mori pjesë në këtë evet të rëndësishëm në nivel europian. Qëllimi i pjesëmarrjes: shkëmbim eksperiencash dhe idesh me përfaqësues nga dyzet vende dhe organizma të rëndësishëm në nivel europian.

Rasti i Shqipërisë sjell një model të sfidës së shoqërisë civile kundrejt politikave të sektorit publik. Open Data Albania është i vetmi projekt me iniciativë të aktivistëve social dhe financim të drejtpërdrejt nga fonde joqeveritare si OSF dhe OSFA, që ja ka dalë të realizojë një portal kombëtar për Open Data. Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe sëfundmi Italia janë të vetmet shtete të BE që kanë konkretizuar portale nacionale me iniciativa dhe angazhim të Qeverive. Sfida shqiptare për të realizuar portal nacional me iniciativë dhe fonde jo-qeveritare është një Histori Sfide dhe Suksesi për Lëvizjen Open Data në rang Europian.

Ekspozitë – Lahuta e Eposit Shqiptar

Instituti ynë i bashkohet nismave në 100 vjetorin e Pavarësisë dhe në bashkëpunim me “Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore”, “Qendrën Ndërkombëtare e Kulturës ‘Pjeter Arbnori’” dhe Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sporteve në ekspozitën “Lahuta e Eposit Shqiptar”. Kjo ngjarje shënon dhe përfundimin përgatitjes së dosjes, përmes së cilës Lahuta shqiptare do t’i propozohet UNESCO-s për marrjen në mbrotje si pjesë e trashëgimisë kulturore nën “Eposin e Kreshnikëve”.
Ekspozita do ofrojë pasqyrim të ekzemplarëve të ndryshëm lahutash. Krahas lahutave nder të cilat disa janë të shekullit të XIX, do ekspozohen dhe materile shoqëruese si botime të Eposit shqiptar, studime për Eposin dhe filma dokumentar dhe me muzikë nga një rapsod i Eposit shqiptar.

Lahuta Shqiptare

Lahuta Shqiptare

Në ditët në vazhdim do të njoftojmë datën e saktë të kësaj ngjarje.

Njoftim për Pjesëmarrje Qytetare – Open Government Albania

Viti 2012 është viti i angazhimit për mirëqeverisje dhe pjesëmarrje qytetare pagëzuar si Open Government, e shqipëruar Qeverisje e Hapur. Shqipëria ka shpallur 2012 vit të sfidës për t’u bërë pjesë e Open Government Partnership, OGP (Partneriteti për Qeverisje të Hapura). Në shtator 2011 tetë shtete të globit nënshkruan për OGP, përkatësisht: Brazili, SHBA, Mbretëria e Bashkuar, Filipinet, Meksika, Norvegjia, Afrika e Jugut dhe Indonezia. Vendi ynë do ti bashkohet kësaj iniciative në Mars e deri atëherë duhet të ketë gati një plan veprimi duke plotësuar shumë standarde. Kështu shteti shqiptar ka shprehur vullnetin për tu rreshtuar ndër vendet me nivel të lartë demokracie e transparencë qeverisjeje.  Në këtë partneritet të shteteve më demokratike, Shqipëria është vendi i parë i kampit ish komunist, vendi i dytë i kontinentit Evropian dhe i pari shtet ballkanas që bëhet pjesë e OGP-së.

Çfarë është Open Government Partnership (Partneriteti për Qeverisje të Hapur). Ky partneritet bazohet tek parimet e Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut, Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër Korrupsionit dhe mjaft instrumenteve të tjera ligjore për të drejtat e njeriut dhe mirëqeverisjen. Qytetarët e mbarë botës, përfshi dhe shtete të përfshira në proceset e “Pranverës Arabe” kërkojnë qeveri më transparente, më të përgjegjshme, reaguese dhe efektive. Partneriteti për Qeverisje të Hapur (OGP) synon të angazhojë qeveritë në shfrytëzimin e fuqisë së teknologjive në mirëqeverisje. Fuqia e teknologjisë siguron hapje në angazhimin me qytetarët për të përmirësuar shërbimet, menaxhuar burimet publike dhe promovuar inovacionin. Një qeverisje e tillë veç efiçensës ka siguruar edhe dinjitetin human të individëve që ajo qeveris. Ky parim i dixhitalizimit për transparencë dhe disponueshmëri duhet të përfshijë qeverisjen në çdo nivel.

Instituti Shqiptar i Shkencave po ndërmerr një veprim informimi publik mbi këtë proces. Si hap i parë po sjellim në gjuhën shqipe Deklaratën për Open Government. Gjithashtu jo ftojmë të bëheni pjesë e aktivizimit civil duke prezantuar opinione, sugjerime dhe interesat tuaja për OGP në rubrikat e kontaktit dhe rrjetet sociale të promovuara nga Institui Shqiptar i Shekncave. Këto opinione dhe sugjerime do të përcillen në portalin e Instituti Shqiptar të Shkencave dhe do të delegohen pranë Qeverisë Shqiptare në cdo mundësi konsultimi që do të ofrohet nga palët në ndërveprim.

Aksesi në teknologji të reja funksionon jo vetëm për hapjen por edhe mbi llogaridhënien qeveritare. Teknologjitë e reja ofrojnë mundësi për shkëmbim, pjesëmarrje publike dhe bashkëpunim. Këto teknologji do të përdoren për të bërë të ditur sa më shumë informacione që publiku të ketë të qartë se çfarë bëjnë qeveritë. Ky proces funksionon për të mundësuar influencën qytetare në pjesëmarrje.

Një vend të veçantë zënë në këtë deklaratë të vendeve anëtare publikimi i të dhënave qeveritare (open data). OGP parashikon angazhimin për të promovuar akses të shtuar të informacionit dhe dhënien e informacioneve shpjeguese në çdo nivel të qeverisjes. Theks vendoset tek transparenca në sistemimin e vazhdueshëm të të dhënave mbi shpenzime qeveritare openspending. Procesi synon të bëjë aktiv informacion me vlerë të madhe përfshi raw data (të dhëna të papërpunuara). Kusht i procesit është që çdo e dhënë të jetë lehtësisht e ripërdorshme. Në rast të kundërt qeveritë duhet të parashikojnë një sistem më të mirë ankimimi duke siguruar mjete juridike efektive të procesit të rekursit. Thënë me fjalë krejt të thjeshta e drejta e publikut për akses informimi mbi të dhëna zyrtare, po shndërrohet në të drejtë të publikut për të dhëna të hapura (open government data). Kjo është një sfidë esenciale për një vend që deri para dy dekadash aplikonte censurën në nivel totalitar.

Standarde të Shqipërisë për OGP. Përveç vullnetit me rol në këtë proces është një ecuri e mirë e viteve të fundit në fushën e dixhitalizimit dhe sistemeve elektronike në ndërveprime administrative. Kështu Shqipëria në 2009-ten u bë vendi i parë që aplikon prokurime elektronike të detyrueshme për të gjithë sektorin publik për vlera mbi tremijë euro. Penetrimi i internetit tek popullsia shqiptare është gjithashtu një formë dinamike në ecurinë e tre viteve të fundit. Nëpërmjet njëqind e njëzet e pesë  projekteve për dixhitalizim, 2012-ta pritet të sigurojë procedura transparente të administratës.

Plan veprimi i mbyllur për një qeverisje të hapur. Teknikisht Ministria e Inovacionit duhet të dorëzojë në mars 2012, në emër të Qeverisë Shqiptare një Plan Veprimi për Open Government Albania . Puna për realizimin e plan veprimit fillon me zgjedhjen e një prej pesë sfidave grand challanges për të adresuar si prioritet në vitin e parë të angazhimit. Çdo përzgjedhje e Qeverisë Shqiptare duhet bërë në konsultim të gjerë me qytetarët dhe shoqërinë civile. Ky kriter veprimi është i lidhur ngushtë me parime të deklaratës si transparenca, pjesëmarrja qytetare dhe përgjegjshmëria. Një plan për qeverisje të hapur në asnjë lloj konteksti nuk mund të zhvillohet në një proces të mbyllur pa pjesëmarrje. Aktualisht në kërkimin në faqet zyrtare të ministrive nuk gjen asnjë informacion nëse proceson me fjalë-kërkim Open Government Partnership (OGP). Çdo detaj të sipërmarrjes shqiptare për anëtarësim e gjen vetëm në gjuhën angleze në webin zyrtar të Open Government Partnership . Po në këtë web mund të gjesh përmbajtjen e skanuar të dokumentit zyrtarë të Qeverisë Shqiptare me Nr. Prot 2328, datë 02.08.2011, nënshkruar nga ministri Genc Pollo ku shprehet angazhimi për pjesëmarrje në kuadër të Open Government Partnership. Deklarata e OGP  nuk është reklamuar në asnjë nga hapësirat virtuale të qeverisjes shqiptare. Në gjuhën shqipe teksti i Open Government Declaration është përcjellë me iniciativë të një organizmi joqeveritar veprues në procese të transparencës dhe inovacionit sI Instituti Shqiptar i Shkencave . Kjo mungesë informimi dhe ndërveprimi të bën të gjykosh se procesi për Plan Veprim nuk ka nisur si një proces i hapur. Disa kritere si pjesëmarrja qytetare dhe konsultimi me ndërveprim janë vonuar duke cenuar thelbin e angazhimit në Partneritet për Qeverisje të Hapur, OGP. Në të njëjtin kontekst neglizhues është edhe e vetmja Agjenci për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në vend. Kjo Agjenci ka anoncuar për vitin 2012 prioritete ku nuk përditësohet “sfida për qeverisje të hapur” si proces me partneritet të drejtpërdrejtë me shoqërinë civile.

Vende të tjera në proces anëtarësimi dhe implementimi kanë aktualizuar portale të dedikuara me lehtësi aksesi, aktualizimi, përdorimi për të publikuar: të gjitha etapat e procesit; kalendarin e aktiviteteve që është edhe pikë e detyrueshme për publikimin paraprak të datave te konsultimeve me publikun; formate të reja publikimi të informacioneve të ndryshme; strategji për angazhim qytetar në procesin e përgatitjes së plan veprimit, ky konsiston në promocion nëpërmjet marrëdhënieve me publikun, angazhimit në media, promovimit në rrjete sociale dhe kontakt me organizma joqeveritare. Në kontekstin e vendeve që po avancojnë në iniciativat për qeverisje të hapur, konsultimi si proces është deleguar kryesisht pranë organizmave joqeveritar.

Viti 2012 është vit i një sfide për qeverisje të mirë si qeverisje e hapur për palët ndërvepruese dhe qytetarët. Procesi sfidë duhet azhornuar sipas një modeli të hapur. Vullneti politik i qeverisjes për dixhitalizim rrezikon të kthehet në një proces të kushtueshëm për taksapaguesit vendas apo të qeverive donatore, por pa efiçencë në qeverisje të hapur. Kjo nëse konsiderohet si një akt i njëanshëm pa ndërveprim. Në fillimvitin e sfidës për qeverisje të hapur, Shqipëria duhet të veprojë sipas modelit të tetë shteteve lider të Open Governement Partnership.

Deklarata për Qeverisje të Hapur – Open Government Declaration

Open Government Partnership

Shtator 2011

Si anëtarë të Partneritetit për Qeveri të Hapura (Open Government Partnership), bazuar tek parimet e mishëruara në Deklaratën Universale të Drejtave të Njeriut, Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër korrupsionit, dhe instrumente të tjera të aplikuara sa i takon të drejtave të njeriut dhe qeverisjes së mirë.

Ne kemi dijeni se njerëzit në gjithë botën kërkojnë më shumë hapje, transparencë nga qeverisja. Ata po bëjnë thirrje për më shumë pjesëmarrje në punët publike, duke kërkuar mënyra për të bërë qeverisjet e tyre me transparente, të përgjegjshme, reaguese dhe efektive.
Ne pranojmë që vendet janë në faza të ndryshme në përpjekjet e tyre për të promovuar hapjen në qeverisje, dhe që secili prej nesh ndjek një qasje të vazhdueshme me prioritet tona kombëtare dhe rrethanat dhe aspiratat e qytetarëve tanë.

Ne marrim përsipër përgjegjësinë për të kapur këtë moment për forcimin e angazhimeve tona për të promovuar transparencën, luftuar korrupsionit, dhe shfrytëzuar fuqinë e teknologjive për të bërë Qeverisjen më efektive dhe më të përgjegjshme.

Ne përkrahim vlerën e hapjes në angazhimin me qytetarët për të përmirësuar shërbimet, menaxhuar burimet publike, promovuar inovacionin dhe krijuar komunitete të sigurta. Ne përqafojmë parimet e transparencës dhe qeverisjes së hapur me një vizion drejt arritjes së prosperitetit, mirëqenies dhe dinjitetit njerëzor në vendet tona dhe në një botë gjithnjë e më shumë të ndërlidhur.

Sëbashku ne deklarojmë angazhimet tona për:

Rritje të disponueshmërisë së informacionit për aktivitetet qeveritare. Qeveritë mbledhin dhe mbajnë të dhëna në interes të njerëzve dhe qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë informacion mbi aktivitetin qeveritar. Ne angazhohemi për të promovuar akses të shtuar të informacionit dhe dhënien e informacioneve shpjeguese dhe zbardhjen në çdo nivel të qeverisjes. Ne angazhohemi për të rritur përpjekjet për mbledhjen dhe sistemimin sistematik të të dhënave mbi shpenzime qeveritare, dhe përformancës për shërbime dhe aktivitete publike thelbësore. Ne angazhohemi për të bërë proaktive dhe për të siguruar informacion me vlerë të madhe përfshi row data (të dhëna të papërpunuara) në kohën e duhur në formate që publiku të mundet lehtësisht të lokalizojë, kuptojë dhe të përdorë, e njëkohësisht të jenë lehtësisht të ripërdorshme. Ne angazhohemi që të sigurojmë akses për mjete efektive kur informacioni përkatës është mbajtur në mënyrë të papërshtatshme, duke përfshirë mjetet juridike efektive të procesit të rekursit. Ne njohim rëndësinë e standardeve të hapura për të promovuar akses të shoqërisë civile për të dhëna publike. Si dhe për lehtësimin e ndërveprimit të sistemit të informacionit qeveritar. Ne angazhohemi për të kërkuar reagim (feedback) nga publiku për të identifikuar informacionin me vlerë të madhe për ta, dhe premtojmë të marrim reagime dhe ti konsiderojmë maksimalisht.

Mbështetje për pjesëmarrjen qytetare. Ne vlerësojmë pjesëmarrjen publike të gjithë njerëzve, në mënyrë të barabartë dhe pa diskriminim, në vendimmarrjen dhe hartim politikash. Angazhimi publik duke përfshirë pjesëmarrjen e plotë të grave rrit efektivitetin e qeverive, te cilat përfitojnë nga njohuritë e njerëzve, ide dhe aftësi për të siguruar mbikëqyrje. Ne angazhohemi për të bërë formulimin e politikave dhe vendimmarrjes më transparente duke krijuar dhe përdorur mjete për ta kërkuar reagimin publik, dhe thellimin e pjesëmarrjes publike në zhvillimin, monitorimin dhe vlerësimin e aktivitetit qeveritar. Ne angazhohemi të mbrojmë aftësinë e organizmave jofitimprurëse dhe shoqërisë civile për të vepruar në mënyrë konsistente me angazhimin tonë për lirinë e shprehjes, angazhimit dhe opinionit. Ne angazhohemi të krijojmë mekanizma për mundësim të bashkëpunimit maksimal të qeverive me  shoqërinë civile dhe biznesin.

Zbatimit të standardeve më të larta të integritetit profesional në mbarë administratën tonë. Qeverisja e përgjegjshme kërkon standarde të larta etike dhe kode sjellje që drejtojnë zyrtarët publike. Ne angazhohemi për të pasur politika të fuqishme antikorrupsioni, mekanizma dhe praktika për të siguruar transparencë në menaxhimin e financave publike, blerjeve qeveritare, forcimin e sundimit të ligjit. Ne angazhohemi për ruajtjen ose krijimin e një kuadri ligjorë për të bërë publike informacione mbi të ardhurat dhe asetet e zyrtarëve të lartë publik. Ne angazhohemi për miratim dhe zbatimin e ligjeve që mbrojnë informuesit. Ne angazhohemi për të realizuar informimin rreth aktivitetit dhe masave tona antikorrupsion dhe organet e zbatimit të informimit. Ne angazhohemi për të rritur frikën nga mitmarrja  dhe forma të tjera të korrupsionit në sektorin publik dhe privat, po kështu në shkëmbimin e informacionit dhe ekspertizës.

Rritje e qasjes në teknologjitë e reja për hapje dhe llogaridhënie. Teknologjitë e reja ofrojnë mundësi për shkëmbim, pjesëmarrje publike dhe bashkëpunim. Ne synojmë të shfrytëzomë këto teknologji për të bërë publike sa më shumë informacion në mënyrë që njerëzit te kuptojnë çfarë bëjnë qeveritë e tyre dhe të influencojnë në vendimmarrje. Ne angazhohemi të zhvillojmë aksesin dhe sigurojmë hapësira online si platforma për delegimin e shërbimeve, tërheqje publiku dhe shpërndarje informacioni dhe idesh. Ne pranojmë se aksesi i barabartë dhe i pranueshëm tek teknologjia është një sfidë, dhe angazhon për të kërkuar rritje të internetit dhe lidhjeve mobil, ndërsa gjithashtu identifikon dhe promovon përdorimin e mekanizmave alternativ për angazhimin civil. Ne marrim përsipër të angazhojmë shoqërinë civile dhe komunitetin e biznesit të identifikojnë praktika efektive dhe qasje inovative për të lëvruar teknologji të reja për të fuqizuar njerëzit dhe promovuar transparencën në qeverisje. Ne gjithashtu pranojmë se rritja e aksesit tek teknologjia përfshin mbështetjen për aftësimin e qytetarëve dhe qeverisë për ta përdorur atë. Ne angazhohemi të mbështesim dhe  zhvillojmë përdorimin e inovacionit teknologjik nga nëpunës qeveritarë dhe qytetarë të thjeshtë. Ne gjithashtu kuptojmë se teknologjia ka rol plotësuese dhe jo  zëvendësues për informacion të qartë, të përdorshëm dhe të dobishëm.

Ne pranojmë se qeverisja e hapur është një proces që kërkon një angazhim të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm. Në angazhohemi të reklamojmë  mbi veprimet e ndërmarra për të realizuar principet, për tu konsultuar me publikun në përfshirjen e tij, dhe ripërtëritjen e angazhimeve tona në dritën e sfidave dhe mundësive të reja.

Ne premtojmë të  drejtohemi nga shembuj dhe kontribute për të avancuar qeverisje të hapura në vende të tjera duke ndarë praktikat më të mira dhe ekspertizën si dhe duke ndërmarrë angazhimet e shprehura në këtë deklaratë mbi baza vullnetare jo të detyrueshme.
Ne angazhohemi të përkrahim këto principe në angazhimin tonë ndërkombëtar, dhe të punojmë për të nxitur një kulturë globale për qeverisje të hapura që fuqizojnë dhe japin për qytetarët, dhe avancojnë idealet për hapje dhe pjesëmarrje të qeverive të shekullit të 21-të.

(Teksti më lartë është versioni shqip i deklaratës së botuar tek: http://www.opengovpartnership.org/open-government-declaration)

“Let the Data Speak” – Open Data Albania workshop tek New York University of Tirana

Në kuadër të projektit Open Data Albania in the Classroom, më dt 21 Dhjetor 2011 pranë Universitetit të New Yorkut në Tirane do të mbahet një Workshop nga Julia Hoxha (M.Sc) dhe Aranita Brahaj (M.A).

 

Fitues të Open Datathon Albania – Hackathon Day in Tirana

Instituti Shqiptar i Shkencave organizoi për herë të parë në Shqipëri një event të rëndësishëm dhe tepër inovativ: Open Datathon Albania – Hackathon Day in Tirana. Kjo Maratonë e Open Data është një ngjarje tepër e rëndësishme e shumë qyteteve botërore. Në Shqipëri prej një viti aplikohet Open Data Albania nëpërmjet një projekti të realizuar nga Instituti Shqiptar i Shkencave. Open Data Albania tashmë është edhe promotor i Maratonës së Open Data (Data Marathon) që do të organizohet në datën 20 dhjetor 2011 në Tiranë. Maratona e të dhënave të hapura këtë vit ka në fokus Studentët dhe zhvillohet në tërësinë e disa aktiviteteve të Open Data Albania në Universitete.

Ne rrjedhën e Hackathoneve botërore, Open Datathon Albania është një mbledhje e studenteve, profesionistëve, aktivistëve social për te shkruar aplikime, për te liruar te dhëna, krijuar visualizime dhe botuar analiza duke përdorur te dhënat e hapura. Kjo behet me qellim qe të tregohet suport dhe te nxitet adoptimi i politikave për te dhëna te hapura nga Qeveria dhe institucionet kombëtare e lokale. Ky aktivitet zhvillohet me mbështetje financiare te Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros dhe mikpritës është Fakulteti i Ekonomisë ne Universitetin e Tiranës.

Në Maratonë konkurruan 21 student me 12 aplikime/analiza me tema tepër interesante të fushave Ekonomi; Politika Sociale; Teknologji të Reja, Demografi, Politika Shëndeti etj. Në Open Datathon Albania u prezantuan edhe aplikime të konkurrentëve nga Kosova.

Fitues në Open Datathon Albania, 20 dhjetor 2011.

Çmimi i I, vlera 300 USD: Tirana Bus Station, me autor Jonid Kanini student i Gjeo Informatikës në Universitetin Politeknik të Tiranës dhe Julian Kanini programues. Tirana është një kryeqytet evropian, por banorëve të saj u mungon një hartë dinamike ku të demonstrohen stacionet e shërbimit urban. Një i huaj apo banor i ri i Tiranës, për të gjetur një stacion autobusi duhet të pyesë kalimtarët në rrugë apo të kërkojë ndihmë nga qytetarë më të hershëm. Qytetarët e Tiranës meritojnë të kenë një hartë me vizualizime, e reklamuar në vende publike apo në një faqe web me shërbime për qytetarët. Dy fituesit e Datathon Albania kanë punuar në terren duke regjistruar stacione dhe distanca të 25 linjave urbane në Tiranë.

Çmimi II, vlera 150 USD: Punësimi. Ndërmarrjet Private. Autore Mariola Kapidani; Olta Begu dhe Eni Didi – studente master në Fakultetin e Ekonomisë, UT. Punësimi është tema më interesante për studentët shqiptarë. Njëkohësisht një nga çështjet më të rëndësishme për ekonominë dhe shoqërinë shqiptare. Politikëbërja përpiqet të ofrojë dhe gjejë formula nga më eficentet në zgjidhjen e çështjeve të papunësisë si faktor krize dhe niveli të dobët ekonomik.

Çmimi “Ideja më e mirë”: Problemet e Fëmijëve Alo 116. Autorë Mirgit Vataj; Gjergj Xhaholli; Erinda Ibrahimllari. Fëmijët në Shqipëri kanë mundësi tashmë të mbrohen nëpërmjet një programi për këshillim telefonik, referim dhe mbrojtje pro-aktive. Që prej qershorit 2009 CRCA/DCI nëpërmjet Linjës Kombëtare Alo116 ndihmon fëmijët të këshillohen dhe të adresojnë problemet e tyre. Disa nga telefonuesit në këtë linjë identifikojnë abuzime fizike dhe seksuale, raste të diskriminimit, neglizhim, abuzim emocional, paaftësi fizike, tendenca vetëvrasje, probleme familjare apo largime të fëmijëve nga shtëpia. Pas dy viteve punë CRCI ka shumë për të treguar mbi numrin e secilit abuzim e shqetësim, problemet që shqetësojnë fëmijët çdo ditë dhe dinamikën e punës për ti ndihmuar ata.

Ne rrjedhën e Hackathoneve botërore, Open Datathon Albania është një mbledhje e studenteve, profesionistëve, aktivistëve social për te shkruar aplikime, për te liruar të dhëna, krijuar vizualizime dhe botuar analiza duke përdorur të dhënat e hapura. Kjo bëhet me qëllim që të tregohet suport dhe të nxitet adoptimi i politikave për të dhëna të hapura nga qeveria dhe institucionet lokale e kombëtare. Ky aktivitet zhvillohet me mbështetje financiare të Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros dhe mikpritës është Fakulteti i Ekonomisë në Universitetin e Tiranës.

Në Maratonë konkurruan 21 student me 12 aplikime/analiza me tema tepër interesante të fushave Ekonomi; Politika Sociale; Teknologji të Reja e më gjerë Politikëbërje.

Open Datathon Albania do të reklamohet në tre website me reputacion mbi Teknologjinë e Informimit dhe Aktivizimin Qytetar që janë http://open.data.al/, http://datathon.data.al/, http://ais.al/. Gjithashtu aktiviteti do të promovohet në media dhe tek portali i mirënjohur ne gjuhen shqipe www.shqiperia.com.

Open Datathon Albania si një Maratonë e Inteligjencës dhe Kreativitetit; si një festë e ideve të reja për Teknologji të Informacionit dhe njëkohësisht si një aktivitet që bëhet pjesë e një zinxhiri eventesh në shumë kryeqytete botërore.

Shumë shpejtë Instituti Shqiptarë i Shkencave do të anoncojë sfidën dhe modalitetet për Open Datathon Albania 2012.

Duke parashtruar idenë dhe ftesën tonë për pjesëmarrje jemi të hapur për propozime dhe sugjerime nga ana Juaj.

Aranita BRAHAJ, M.A

Instituti Shqiptar i Shkencave