Informacione mbi aktivitetin Hackathon 2011

Ngjarja: Open Data Albania Hackathon
Vendi: Fakulteti i Ekonomisë, Rr. “Arben Broci”, Tirana, Albania

Përshëndetje të nderuar  pjesëmarrës në Datathon Albania 2011,
Po ju shkruajmë për disa informacione të tjera mbi këtë aktivitet. Siç dhe është pasqyruar në faqen tonë, Open Datathon Albania do të zhvillohet në ambientet e Fakultetit të Ekonomisë Universiteti i Tiranës, të Martën 20 dhjetor ora 10.00 tek Seksioni A i godinës, kati II.

Te ftuar dhe pjesëmarrës do të mblidhen në orën 10.00, ndërsa vetë konkurrentët janë të lutur të paraqiten që në orën 9.00 me qëllim realizimin e një komunikimi dhe prezantimi të përbashkët.
Deri tani kemi njoftime për 20 pjesëmarrës kryesisht studentë që konkurrojnë për tre çmimet e Datathon. Vlerësimi do të bëhet për 50% të pikëve nga vetë pjesëmarrësit  dhe pjesa tjetër e pikëve janë nën vlerësimin e Jurisë e cila paraprakisht përbëhet nga disa pjesëtarë të stafit të Open Data Albania.

Open Datathon Albania do të reklamohet në tre website me reputacion mbi Teknologjinë e Informimit dhe Aktivizimin Qytetar që janë http://open.data.al/, http://datathon.data.al/, http://ais.al. Gjithashtu aktiviteti do të promovohet në media dhe tek portali i mirënjohur ne gjuhen shqipe www.shqiperia.com.
Open Datathon Albania do të prezantohet si një Maratonë e Inteligjencës dhe Krijimtarisë; si një festë e ideve të reja për Teknologji të Informacionit dhe njëkohësisht si një aktivitet që bëhet pjesë e një zinxhiri eventesh në shumë kryeqytete evropiane. Deri tani kemi rreth 70 të regjistruar, por ka vend dhe për të tjerë kështuqë jeni në kohë të ftoni miq e të njohur të marrin pjesë.

Duke parashtruar idenë dhe ftesën tonë për pjesëmarrje jemi të hapur për propozime dhe sugjerime nga ana Juaj.

Për më shumë informacione: Open Data Albania Hackathon

Shembuj aplikimesh që mund të prezantohen në Open Datathon Albania 2011

Aplikimet që priten në këtë Hackathon do jenë të ndarë në 2 kategori. 1) Prezantime vizuale të të dhënave kryesisht nga ekspertë ekonomie dhe gazetarie dhe 2) aplikime ekspertësh të informatikës (mashups, flash, interactive maps etj).

Një shembull i një prezantimi vizual të dhënash është psh artikulli i kolegeve tona tek ODA Blerta Zilja & Marilda Mançka

 

Shembulli i mësipërm bazohet mbi një punë hulumtuese të shpërndarjes së buxhetit shqiptar sipas funksioneve. Vizualizimi i shpërndarjes së buxhetit nëpërmjet Google Visualization Tools jep një ide të qartë të peshës së zërave të ndryshëm të buxhetit. Shembull, shteti shqiptar shpenzon pjesën më të madhe të buxhetit për mbrojtjen sociale. Vizualizimi është bërë i mundur nga këto të dhëna dhe gjendet tek kjo lidhje.

Nëse jeni një web developer dhe dëshironi të bëni dicka ndryshe, atehere vizualizimi i të dhënave me tabela në të cilat mund të rendisësh lehtësisht rezultatet apo vizualizim i elementeve në harta, është një sfidë e këndshme për këdo. Një aplikim i tillë mund të gjendet tek:  http://datathon.data.al/ndotjaplazhe.  Aplikimi bazohet mbi artikullin: Cilësia e plazheve shqiptare 2009

Pyetje përgjigje për Open Datathon Albania 2011

Si mund të regjistrohem për këtë aktivitet?

Regjistrimet mund të bëhen online duke ndjekur këtë lidhje

Çfarë duhet të përgatisim për të garuar në Hackathon!?

Normalisht në aktivitete të ngjashme, zhvillues programesh apo dizenjues ofrojnë mjete që vizualizojnë ose zbulojnë nëpërmjet një ndërfaqe informacione me impakt shoqëror për një çështje të caktuar. Mirëpriten gjithashtu dhe analiza ekonomike me një ndërfaqe të thjeshtë grafike. /Artikull link për shembujt këtu

Aplikimi duhet zhvilluar ditën e Hackathon apo mund të zhvillohet që më parë!?

Aktiviteti që po kryejmë është i pari i këtij lloji prandaj dëshira jonë është që të jepet kohë çdokujt për të përgatitur një ide e një aplikim me qetësi.
Aplikimet pritet të zhvillohen gjatë kësaj kohe, qëllimisht e kemi njoftuar aktivitetin 40 ditë më parë. Ditën e hackathon do prezantohen grupet pjesëmarrës, idetë dhe mënyra e zhvillimit të aplikimeve që po prezantohen. Kjo strukturë pritet të ndryshojë në Hackathonin e 2012.

Ku mund të gjejë të dhëna për aplikime!?

Të dhënat mund të gjenden tek open.data.al (eksploruesi,ontologjia, artikujt), INSTAT, Enti i Statistikave të Kosovës, Banka e Shqipërisë, faqet e ministrive etj.

A mund të përdoren të dhëna që nuk kanë lidhje me Shqipërinë, Kosovën dhe vendet jo shqipfolëse?

Një ndër qëllimet tona është forcimi i mendimit kritik tek të rinjtë shqiptarë. Një ndër qëllimet e këtij Hackathoni është të përkthejmë të dhëna në dije dhe ide dhe ideale do ishte që këto të dhëna të ishin të lidhura me vendet shqipfolëse. Mirëpriten dhe aplikime origjinale me të dhëna të tjera, por do vlerësojmë më shumë aplikime që lidhen me dukuritë social-ekonomike shqipëtare.

A do botohen aplikimet e zhvilluara?

Pas aktivitetit, aplikimet pjesëmarrëse do të botohen online nën faqen e projektit të Open Data Albania.

A ka një hashtag në Twitter për të ndjekur këtë aktivitet?

Ju lutem përdorni #odathon për çdo komunikim në Twitter mbi këtë aktivitet.

Open Datathon Albania 2011 – Çfarë aplikimesh mund të shkruajmë?

Ka kaluar jo shumë kohë nga çasti i njoftimit të Open Datathon Albania 2011 dhe reagimi që kemi marrë është fantastik dhe përtej pritshmërisë sonë. Aktiviteti ka ngjallur shumë interes në ambiente universitare në Tiranë, përtej në krahinën e Kosovës e në komunitetet e zhvilluesve shqiptarë në internet.

Ditët po afrojnë dhe ne kemi marrë njoftimet e para të disa ideve që do shëndrrohen në aplikime për këtë ngjarje. Gjithashtu ka dhe shumë të interesuar që na kanë pyetur mbi rregullat e këtij hackathoni dhe produktet që mund të prodhohen. Për këtë arsye po botojmë më poshtë disa informacione:

Aplikimet që mund të shkruhen!

Mirëpriten aplikime ose analiza humultuese të të dhënave. Punët e dorëzuara mund të jenë nga më komplekset deri tek tepër të thjeshtë, të cilët japin një përshkrim vizual të një situate të caktuar. Shembuj:

 • Luhatja e borxhit të shtetit në një graf që tregon rrezikun/sigurinë e politikave fiskale
 • Plazhet më të ndotur dhe ato më të pastra të vendosura në një hartë
 • Shpërndarja e Shqipërisë në grupmosha dhe impakti në skemat e sigurimeve shoqërore

Kërkesa Funksionale

Aplikimi ose analiza juaj hulumtuese duhet te plotesoje te meposhtmet:

 • Të vendosë në përdorim apo publikojë të dhëna të hapura (Open Data)
 • Të jetë i aftë të përdorë të dhëna shtesë nga burime të tjera
 • Të jetë i aksesueshëm në Web

Tipare shtesë të dëshirueshme (opsionale)

 • Të ofrojë një nderfaqe të thjeshtë për përdoruesin
 • Të ketë një vlerë për qytetarët
 • Të përdorë teknologjitë e semantic Web
 • Të jetë i ofruar nën një liçencë CC

Kritere për Pjesëmarrje

 • Të paktën një anëtar i grupit të jetë prezent në Open Datathon Albania 2011.
 • Të dorëzohet një raport i shkurtër paraprak brenda datës 13 Dhjetor  2011 mbi punën që do prezantohet . Një model i këtij raporti gjendet tek: http://datathon.data.al/Raporti.pdf

Vlerësimi

Vlerësimi i punëve të dorëzuara në Open Datathon Albania do të konsistojë në dy pjesë. Së pari, pjesëmarrësit dhe publikut në aktivitet do të degjoje prezantimet dhe do të kenë mundësi të votojnë. Pervec kesaj renditjeje, një juri e posacme teknike e konkursit do të votojë dhe do të përzgjedhë fituesit. Vendimi perfundimtar do të merret duke u bazuar tek kombinimi 50-50 i rezultateve të votimit nga publiku dhe nga juria.

Çmimet

Çmimi i parë     – 300$
Çmimi i dytë     – 150$
Idea me e mirë – 100$

Për të gjithë pjesëmarrësit e këtij hackathoni kemi përgatitur dhe një T-Shirt me logon e Hackathon Tirana 2011!!

AIS prezanton nismën Open Datathon Albania

Më 20 Dhjetor 2011

Open Data Albania ka kënaqësinë të ftojë qytetarë, të rinj apo profesionist të fushave të ndryshme, aktivist të lëvizjeve qytetare, student dhe nxënës, inovatorë dhe kërkues social behuni pjesmarrës në këtë ngjarje.
Kjo është një festë e shumë kryeqyteteve botërore dhe për herë të parë vjen edhe në Shqipëri. Fokusi kryesor në Open DataThon Albania këtë vit do të jenë studentët.

Për më tepër informacion tek http://datathon.data.al/

Open Data Albania prezantohet në Open Government Data Camp 2011

Open Data Albania – një projekt për transparence dhe inovacion u prezantua me sukses në një event të rëndësishëm ndërkombëtar si Open Government Data Camp 2011 http://ogdcamp.org/. Eventi u zhvillua në Varshavë të Polonisë në datat 20 dhe 21 tetor me organizim të Open Knowledge Foundation dhe Centrum Cyfrowe. Rreth 400 pjesëmarrës nga mbi 40 shtete të botës u njohën dhe prezantuan ide, iniciativa dhe projekte  për Open Government Data. Projekti shqiptar Open Data Albania, si iniciative e shoqërisë civile prezantoi në një nga seksionet e OGDC 2011 ecurinë e tij disamujore dhe impaktin e gjerë publik. Duke demonstruar dinamikën e website http://open.data.al  organizatorëve dhe pjesëmarrësve në event ju bë e ditur se ODA po punon duke publikuar çdo javë mesatarisht katër artikuj hulumtues.

Tashmë ky projekt ka të publikuar qindra indikatorë me të dhëna për ekonominë dhe shoqërinë shqiptare. Këta artikuj janë pjesë e një katalogu të gjerë tematikash si Edukim, Ekonomi, Shëndetësi, Financë Publike, Mjedis, Kriminologji e mjaft tema të tjera. Analiza e indikatorëve dhe prezantimi i tyre janë realizuar duke siguruar mundësinë për analizë të ecurisë ndër vite e gjithashtu analizë krahasimore të indikatorëve për Shqipërinë  me indikatorë të vendeve fqinje.

Me shumë interes nga pjesëmarrësit u përcoll një grup artikujsh për transparencën në shpenzimin e financave publike të modeluar sipas OpenSpending. Shumë aktivist të Open Data pjesëmarrës në Open Government Data Camp 2011, krijues të projekteve të ngjashme në vende të ndryshme të botës gjetën interesante dhe kërkuan shkëmbim eksperience me projektin shqiptarë sa i takon impaktit në publik. Gjithashtu Projekti u vlerësua si një nga të parët në Rajonin e Ballkanit duke u konsideruar si projekt lidership dhe model për vende të tjera fqinje me Shqipërinë. Open Data Albania funskionon prej dhjetë muajsh dhe nga data 1 nëntor 2011 websit-i http://open.data.al  do të funksionojë edhe në gjuhën angleze.

Konferenca “Open Data in Albania” – 22 qershor 2011

Ideologjia dhe praktika e Open Data motivon hapjen dhe lehtësimin e aksesimit të të dhënave për cilindo, si bazë për transparencë e vendimmarrje. Kjo praktikë është mbështetur nga shumë vende me demokraci të zhvilluar.

Open Data Albania është një nismë e re që përqafon parimet e të dhënave të hapura për Shqipërinë. Ky projekt ka për qëllim mbledhjen e të dhënave nga zyra publike mbi indikatorë ekonomiko-shoqëror, përpunimin dhe publikimin e tyre bazuar mbi teknologjitë më të fundit të informacionit.

Më 22 qershor 2011 u mbajt në Tiranë konferenca prezantuese Open Data në Shqipëri. Ne konferencën përmbyllëse te fazës se pare te Projektit Open Data Albania ligjëruan:
Andi DOBRUSHI – Drejtor Ekzekutiv OSFA
Transparenca dhe përdorimi i teknologjive të reja.

Julia HOXHA – Ekspert IT & Bashkëthemeluese e ODA
Te rrisim cilësinë e të dhënave të hapura nëpërmjet tekonologjive të fundit Semantike.

Blerta ZILJA – Analist pranë ODA
Raste studimi te ODA. Ku shkojnë paratë e Shqiptareve.

Aranita BRAHAJ – Zyrtare për marrëdhëniet me publikun ne ODA
Koha për Open Data në Shqipëri.

Më poshtë janë video me pjesë nga ligjërimet e folësve:

 •  Koha për Open Data në Shqipëri – Aranita Brahaj

AIS prezanton në gjuhën Shqipe Deklaratën për Partneritet të Qeverisjes së Hapur – Open Government Partnership

Si anëtarë të Partneritetit për Qeveri të Hapura (Open Government Partnership), bazuar tek parimet e mishëruara në Deklaratën Universale të Drejtave të Njeriut, Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër korrupsionit, dhe instrumente të tjera të aplikuara sa i takon të drejtave të njeriut dhe qeverisjes së mirë.

Ne kemi dijeni se njerëzit në gjithë botën kërkojnë më shumë hapje, transparencë nga qeverisja. Ata po bëjnë thirrje për më shumë pjesëmarrje në punët publike, duke kërkuar mënyra për të bërë qeverisjet e tyre me transparente, të përgjegjshme, reaguese dhe efektive.
Ne pranojmë që vendet janë në faza të ndryshme në përpjekjet e tyre për të promovuar hapjen në qeverisje, dhe që secili prej nesh ndjek një qasje të vazhdueshme me prioritet tona kombëtare dhe rrethanat dhe aspiratat e qytetarëve tanë.

Ne marrim përsipër përgjegjësinë për të kapur këtë moment për forcimin e angazhimeve tona për të promovuar transparencën, luftuar korrupsionit, dhe shfrytëzuar fuqinë e teknologjive për të bërë Qeverisjen më efektive dhe më të përgjegjshme.

Ne përkrahim vlerën e hapjes në angazhimin me qytetarët për të përmirësuar shërbimet, menaxhuar burimet publike, promovuar inovacionin dhe krijuar komunitete të sigurta. Ne përqafojmë parimet e transparencës dhe qeverisjes së hapur me një vizion drejt arritjes së prosperitetit, mirëqenies dhe dinjitetit njerëzor në vendet tona dhe në një botë gjithnjë e më shumë të ndërlidhur.

Sëbashku ne deklarojmë angazhimet tona për:

Rritje të disponueshmërisë së informacionit për aktivitetet qeveritare. Qeveritë mbledhin dhe mbajnë të dhëna në interes të njerëzve dhe qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë informacion mbi aktivitetin qeveritar. Ne angazhohemi për të promovuar akses të shtuar të informacionit dhe dhënien e informacioneve shpjeguese dhe zbardhjen në çdo nivel të qeverisjes. Ne angazhohemi për të rritur përpjekjet për mbledhjen dhe sistemimin sistematik të të dhënave mbi shpenzime qeveritare, dhe përformancës për shërbime dhe aktivitete publike thelbësore. Ne angazhohemi për të bërë proaktive dhe për të siguruar informacion me vlerë të madhe përfshi row data (të dhëna të papërpunuara) në kohën e duhur në formate që publiku të mundet lehtësisht të lokalizojë, kuptojë dhe të përdorë, e njëkohësisht të jenë lehtësisht të ripërdorshme. Ne angazhohemi që të sigurojmë akses për mjete efektive kur informacioni përkatës është mbajtur në mënyrë të papërshtatshme, duke përfshirë mjetet juridike efektive të procesit të rekursit. Ne njohim rëndësinë e standardeve të hapura për të promovuar akses të shoqërisë civile për të dhëna publike. Si dhe për lehtësimin e ndërveprimit të sistemit të informacionit qeveritar. Ne angazhohemi për të kërkuar reagim (feedback) nga publiku për të identifikuar informacionin me vlerë të madhe për ta, dhe premtojmë të marrim reagime dhe ti konsiderojmë maksimalisht.

Mbështetje për pjesëmarrjen qytetare. Ne vlerësojmë pjesëmarrjen publike të gjithë njerëzve, në mënyrë të barabartë dhe pa diskriminim, në vendimmarrjen dhe hartim politikash. Angazhimi publik duke përfshirë pjesëmarrjen e plotë të grave rrit efektivitetin e qeverive, te cilat përfitojnë nga njohuritë e njerëzve, ide dhe aftësi për të siguruar mbikëqyrje. Ne angazhohemi për të bërë formulimin e politikave dhe vendimmarrjes më transparente duke krijuar dhe përdorur mjete për ta kërkuar reagimin publik, dhe thellimin e pjesëmarrjes publike në zhvillimin, monitorimin dhe vlerësimin e aktivitetit qeveritar. Ne angazhohemi të mbrojmë aftësinë e organizmave jofitimprurëse dhe shoqërisë civile për të vepruar në mënyrë konsistente me angazhimin tonë për lirinë e shprehjes, angazhimit dhe opinionit. Ne angazhohemi të krijojmë mekanizma për mundësim të bashkëpunimit maksimal të qeverive me  shoqërinë civile dhe biznesin.

Zbatimit të standardeve më të larta të integritetit profesional në mbarë administratën tonë. Qeverisja e përgjegjshme kërkon standarde të larta etike dhe kode sjellje që drejtojnë zyrtarët publike. Ne angazhohemi për të pasur politika të fuqishme antikorrupsioni, mekanizma dhe praktika për të siguruar transparencë në menaxhimin e financave publike, blerjeve qeveritare, forcimin e sundimit të ligjit. Ne angazhohemi për ruajtjen ose krijimin e një kuadri ligjorë për të bërë publike informacione mbi të ardhurat dhe asetet e zyrtarëve të lartë publik. Ne angazhohemi për miratim dhe zbatimin e ligjeve që mbrojnë informuesit. Ne angazhohemi për të realizuar informimin rreth aktivitetit dhe masave tona antikorrupsion dhe organet e zbatimit të informimit. Ne angazhohemi për të rritur frikën nga mitmarrja  dhe forma të tjera të korrupsionit në sektorin publik dhe privat, po kështu në shkëmbimin e informacionit dhe ekspertizës.

Rritje e qasjes në teknologjitë e reja për hapje dhe llogaridhënie. Teknologjitë e reja ofrojnë mundësi për shkëmbim, pjesëmarrje publike dhe bashkëpunim. Ne synojmë të shfrytëzomë këto teknologji për të bërë publike sa më shumë informacion në mënyrë që njerëzit te kuptojnë çfarë bëjnë qeveritë e tyre dhe të influencojnë në vendimmarrje. Ne angazhohemi të zhvillojmë aksesin dhe sigurojmë hapësira online si platforma për delegimin e shërbimeve, tërheqje publiku dhe shpërndarje informacioni dhe idesh. Ne pranojmë se aksesi i barabartë dhe i pranueshëm tek teknologjia është një sfidë, dhe angazhon për të kërkuar rritje të internetit dhe lidhjeve mobil, ndërsa gjithashtu identifikon dhe promovon përdorimin e mekanizmave alternativ për angazhimin civil. Ne marrim përsipër të angazhojmë shoqërinë civile dhe komunitetin e biznesit të identifikojnë praktika efektive dhe qasje inovative për të lëvruar teknologji të reja për të fuqizuar njerëzit dhe promovuar transparencën në qeverisje. Ne gjithashtu pranojmë se rritja e aksesit tek teknologjia përfshin mbështetjen për aftësimin e qytetarëve dhe qeverisë për ta përdorur atë. Ne angazhohemi të mbështesim dhe  zhvillojmë përdorimin e inovacionit teknologjik nga nëpunës qeveritarë dhe qytetarë të thjeshtë. Ne gjithashtu kuptojmë se teknologjia ka rol plotësuese dhe jo  zëvendësues për informacion të qartë, të përdorshëm dhe të dobishëm.

Ne pranojmë se qeverisja e hapur është një proces që kërkon një angazhim të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm. Në angazhohemi të reklamojmë  mbi veprimet e ndërmarra për të realizuar principet, për tu konsultuar me publikun në përfshirjen e tij, dhe ripërtëritjen e angazhimeve tona në dritën e sfidave dhe mundësive të reja.

Ne premtojmë të  drejtohemi nga shembuj dhe kontribute për të avancuar qeverisje të hapura në vende të tjera duke ndarë praktikat më të mira dhe ekspertizën si dhe duke ndërmarrë angazhimet e shprehura në këtë deklaratë mbi baza vullnetare jo të detyrueshme.
Ne angazhohemi të përkrahim këto principe në angazhimin tonë ndërkombëtar, dhe të punojmë për të nxitur një kulturë globale për qeverisje të hapura që fuqizojnë dhe japin për qytetarët, dhe avancojnë idealet për hapje dhe pjesëmarrje të qeverive të shekullit të 21-të.