Ambasadorja e Mbretërisë së Hollandës në Shqipëri vizitë në zyrat e AIS

Ambasada e Mbretërisë së Hollandës mbështet Institutin Shqiptar të Shkencave në projektin “Money, Government and Politics“. Ky projekt ka për qëllim të adresojë çështje të abuzimit, korrupsionit dhe konfliktit të interesit në kontekstin e qeverisjes dhe politikës në Shqipëri, duke hapur të dhëna publike për shpenzime të institucioneve shtetërore, shpenzimet elektorale, si dhe pasuri të zyrtarëve të lartë. Më 8 Tetor, 2015 Ambasadorja Dewi van de Weerd vizitoi zyrat e organizatës tonë ku diskutoi me znj, Aranita Brahaj dhe stafin e saj mbi projektet e AIS në publikim e të dhënave në një format të standartizuar në platfomat (http://open.data.al) dhe (http://spending.data.al). Krahasimi dhe analiza e të dhënave të tilla rrit transparencën dhe nxit debatin publik mbi ndryshime cilësore në këtë proces. Shkëlqesia e saj vlerësoi projektet tona dhe deklaroi se Ambasada e Mbretërisë së Hollandës do të jetë një mbështetëse e vazhdueshme e iniciativave të ndërmarra nga AIS.

905561_980714065319943_525165221450922578_o12106892_980714091986607_2149840804173248330_n

Deklaratat e Pasurive për Zyrtarë të Lartë në Open Spending Albania

Në kuadër të programit Money, Government and Politics, në portalin Spending Data Albania, rubrika Para dhe Pushtet janë përditësuar të dhëna për pasurinë e deklaruar të Anëtarëve dhe ish Anëtarëve të Këshillit të Ministrave , sikurse të personave në lidhje familjare. Të dhënat janë publikuar në respekt të aksesit për informim, parimeve të transparencës dhe llogaridhënies dhe janë sipas modelit të ndjekur nga Inspektorati i Deklarimit të Pasurive për mbrojtjen e të dhënave personale.

 • Përmes këtyre publikimeve çdo gazetar apo qytetar mund të informohet mbi të ardhura vjetore të kryeministrit, ish kryeministrit dhe anëtarëve apo ish anëtarëve të kabinetit.
 • Po kështu interesant është informacioni mbi të ardhura jo nga paga sikurse janë të ardhura nga qira, shitblerje, pronësi intelektuale, dhurata, çelje trashëgimie etj.
 • Një detaj tjetër interesant është begatimi dhe shtimi i pasurisë përmes legalizimeve, privatizimeve dhe transformimit të tokave bujqësore në toka troje (me rritje vlere), në kohën e qëndrimit në detyrë dhe vendimmarrjeve me akte nënligjore.
 • Në rastin e punësimit të personave të familjes përmes deklarimeve, mund krijohet informacion mbi marrëdhëniet e punës në sektorin publik apo privat dhe në ndonjë rast gazetarë investigues mund të vlerësojnë edhe nëse jemi në kontekstin e nevojshëm për kontroll të konfliktit të interesit.
 • Në mënyrë të spikatur, interesante është të vlerësohet edhe mbi mënyrën se si drejtues të lartë qeveritar kanë zgjedhur të investojnë në fonde pensioni, bono privatizimi apo në bursë.
 • Deklaratat përmbajnë edhe informacion të ardhura jashtë Shqipërisë sikurse kredi në banka të huaja, dhe prona të paluajtshme jashtë territorit.

Të dhëna për vitin 2014 ju mund të gjeni gjithashtu për Deputetët, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë KLD dhe Gjykatës së Lartë. Në tërësi ky portal ka deklarime të pasurisë për vite të ndryshme për rreth 325 subjekte me detyrim për të deklaruar të ardhurat dhe pasurinë.

Duke ju falenderuar për vëmendjen me të cilën ju na ndiqni, ju rikujtojmë se ju mund ti përdorni të dhënat e publikimeve tona pa asnjë kufizim, por gjithmonë duke ju shprehur dëshirën për ta cituar portalin Spending Data Albania, rubrikën Para dhe Pushtet realizuar në kuadër të projektit të organizatës tonë AIS me titull Money, Government and Politics.

Të ardhura vjetore dhe ndryshim i pasurisë 2014, anëtar dhe ish anëtar të Këshillit të Ministrave

http://www.spending.data.al/sq/moneypower/list/pos_id/6

http://www.spending.data.al/sq/moneypower/list/pos_id/22

http://www.spending.data.al/sq/moneypower/list/pos_id/4

http://www.spending.data.al/sq/moneypower/list/pos_id/5

http://ais.al/new/

Të dhëna mbi Deklarimin e Pasurisë, Gjyqtarë të Nivelit të Lartë

Në kuadër të programit Money, Government and Politics, në portalin Spending Data Albania, rubrika Para dhe Pushtet janë përditësuar të dhëna për pasurinë e deklaruar të Anëtarëve dhe ish Anëtarëve të Këshillit të Ministrave , sikurse të personave në lidhje familjare. Të dhënat janë publikuar në respekt të aksesit për informim, parimeve të transparencës dhe llogaridhënies dhe janë sipas modelit të ndjekur nga Inspektorati i Deklarimit të Pasurive për mbrojtjen e të dhënave personale.

 • Përmes këtyre publikimeve çdo gazetar apo qytetar mund të informohet mbi të ardhura vjetore të kryeministrit, ish kryeministrit dhe anëtarëve apo ish anëtarëve të kabinetit.
 • Po kështu interesant është informacioni mbi të ardhura jo nga paga sikurse janë të ardhura nga qira, shitblerje, pronësi intelektuale, dhurata, çelje trashëgimie etj.
 • Një detaj tjetër interesant është begatimi dhe shtimi i pasurisë përmes legalizimeve, privatizimeve dhe transformimit të tokave bujqësore në toka troje (me rritje vlere), në kohën e qëndrimit në detyrë dhe vendimmarrjeve me akte nënligjore.
 • Në rastin e punësimit të personave të familjes përmes deklarimeve, mund krijohet informacion mbi marrëdhëniet e punës në sektorin publik apo privat dhe në ndonjë rast gazetarë investigues mund të vlerësojnë edhe nëse jemi në kontekstin e nevojshëm për kontroll të konfliktit të interesit.
 • Në mënyrë të spikatur, interesante është të vlerësohet edhe mbi mënyrën se si drejtues të lartë qeveritar kanë zgjedhur të investojnë në fonde pensioni, bono privatizimi apo në bursë.
 • Deklaratat përmbajnë edhe informacion të ardhura jashtë Shqipërisë sikurse kredi në banka të huaja, dhe prona të paluajtshme jashtë territorit.

Të dhëna për vitin 2014 ju mund të gjeni gjithashtu për Deputetët, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë KLD dhe Gjykatës së Lartë. Në tërësi ky portal ka deklarime të pasurisë për vite të ndryshme për rreth 325 subjekte me detyrim për të deklaruar të ardhurat dhe pasurinë.

Duke ju falenderuar për vëmendjen me të cilën ju na ndiqni, ju rikujtojmë se ju mund ti përdorni të dhënat e publikimeve tona pa asnjë kufizim, por gjithmonë duke ju shprehur dëshirën për ta cituar portalin Spending Data Albania, rubrikën Para dhe Pushtet realizuar në kuadër të projektit të organizatës tonë AIS me titull Money, Government and Politics.

 Të ardhura vjetore dhe ndryshim i pasurisë 2014, anëtar dhe ish anëtar të Këshillit të Ministrave

 http://www.spending.data.al/sq/moneypower/list/pos_id/6

http://www.spending.data.al/sq/moneypower/list/pos_id/22

http://www.spending.data.al/sq/moneypower/list/pos_id/4

http://www.spending.data.al/sq/moneypower/list/pos_id/5

http://ais.al/new/

Workshop me gazetarë, Iniciativa Open Spending

OSAbanner1

Organizata jonë AIS me datë 10 Tetor 2015, ora 10.30 zhvilloi një workshop me gazetarë të cilët në vijimësi do të angazhohen në Iniciativën Open Spending. Kjo nismë konsiston në krijimin e një networku me gazetarë lokal të afirmuar, të cilët do të angazhohen në informimin e publikut mbi mënyrën e shpenzimit të parave të taksapaguesve shqiptar nga institucione buxhetore.

Në workshop u prezantuan instrumenta dhe të dhëna të mirëstrukturuara të cilat rrisin nivelin e informimit dhe monitorimit qytetar mbi financat dhe asetet publike. Përmes të dhënave të hapura dhe linked (të lidhura) krijohen hapësira për të kontrolluar dhe minimizuar raste të abuzimit, konfliktit të interesit dhe nepotizmit. Ky workshop u mbajt në kuadër të programit Money, Government and Politics.  

 Programi :

10:30 – 11:00

Aranita BRAHAJ

Drejtore Ekzekutiv (AIS)

Të dhëna mbi Open Corporates Albania, Kontrolli i Konfliktit të Interesit

11.00 – 11.25

Leonard BAKIPLLARI

Gazetar Investigativ MAPO dhe SHOQATA E GAZETARËVE PËR DREJTËSI.

Deklarimi i Pasurisë, Zyrtarë të Nivelit të Lartë, Investigimi dhe Burime të Dyshimta.

11:25 – 11:45

Shefiko HAJNA

Open Spending Albania

Monitoro Thesarin, Kontrolli Qytetar mbi Shpenzimet Publike

11:45 – 12:05  

Blerta TUCI, AIS

Taksimi i Punëmarrësve, Kalkuluesi i Taksave (Daily Bread) si instrument për të ofruar qytetarët me shërbimet publike

12:10 – 12:30 

Besjana HYSA, AIS

Linked Data (të dhëna të ndërlidhura) mbi shpenzimet dhe deklaratat e pasurive të zyrtarëve të lartë

12: 35- 12: 55

Pyetje dhe Diskutime

Të dhëna mbi pjesëmarrësit në Workshop:

Gazetarë të angazhuar në Tiranë dhe Media lokale: 14 me 11

Raporti Meshkuj/ Femra: 11 me 14

Me eksperiencë pune 7+ vite: 17, 5-7 vite: 4, 3-5 vite: 3, 0-3 vite:

Total pjesëmarrës: 25

Total të Rregjistruar: 31

Gazetarë të rregjistruar për pjesëmarrje

 

 

AIS kundër tre partive kryesore në Gjykatë: Transparenca mbi Donatorët Elektoral

Në datën 5 Tetor 2015 në Gjykatën Administrative Tiranë, do të mbahet seanca paraprake e Proçesit Gjyqësor ku organizata jonë AIS ka paditur tre partitë politike subjekte kryesore në zgjedhje Partinë Socialiste (PS), Partinë Demokratike (PD) dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim (LSI). Çështje e parashtruar për shqyrtim gjyqësor është: A janë partitë politike Subjekte të së Drejtës për Informim mbi Financimet Elektorale? Gjithashtu, përmes interpretimit gjyqësor kërkohet të zgjidhet pyetja nëse legjislacioni i jep të drejtë publikut të dijë në kohë reale kush i financon fushatat e partive kryesore.

Kërkesa drejtuar Partive Politike: http://ais.al/new/en/political-parties-and-access-to-information-on-electoral-financing-ais-complaint/

pdf-icon

Akt Padia si vijon

Fletë thirrja e Gjykatës

AIS pjesëmarrëse në Konferencën Vjetore të Telecentre Europe

Instituti Shqiptar i Shkencave AIS, si anëtare e rrjetit Telecentre Europe mori pjesë në konferencën vjetore mbajtur në Beograd data 24- 25 shtator. Konferenca këtë vit kishte në fokus çështje të punësimit në sektori ICT në tregun europian dhe rritjen e kapaciteteve të target grupeve të ndryshme. Gjithashtu në konferencë u prezantuar i-LINC një program që ofron trajnime online për rritje kapacitetesh në tregun europian të punës. Platforma ju shërben të rinjve sidomos nga vende të Europës Lindore. Dita e dytë e eventit u fokusua më tej tek e-Participation dhe zbatimi i programit e-UROPA ku Shqipëria është përfituese.

12034243_1199488273400653_4434350984725646069_o 12064472_10208175704096200_1729303327_n

Jora Risto shpallet fituese e konkursit e-Participation

Konkursi e-Participation EU, Ceremonia më 8 dhjetor në godinën e Parlamentit Europian Bruksel.

AIS si pjesëmarrës i rrjetit Telecenter Europe në kuadër të Projektit e-UROPA organizoi në muajt maj – shtator 2015 Konkursin “Historia ime në e-Pjesëmarrje”. Konkursi kishte për qëllim mbledhjen e historive më të bukura personale me fund pozitiv ose jo. Në çdo rast këto histori lidhen më mënyrën se si të rinj shqiptar përdorin instrumenta të pjesëmarrjes elektronike, për të zgjidhur apo për të sensibilizuar mbi një problem shoqëror. Ky konkurs u mbajt paralelisht në dymbëdhjetë vende dhe u shpallën dymbëdhjetë fitues. Çmimet ndahen në datën 8 dhjetor 2015 në godinën e Parlamentit Europian në Bruksel. Fituesi për historinë shqiptare më të mirë është Jora Risto studente në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë. Historia me titull “Albanian November Students” flet për aktivizmin dhe protestën qytetare në nëntor 2013 kundër Armëve Kimike Siriane në Shqipëri. Në konkursin për Shqipërinë u prezantuan gjashtë histori të lidhura me problematika të lëvizjes së lirë dhe emigracionit. Fituesi u vlerësua gjatë takimit vjetor të Telecentre Europe i cili u mbajt në Beograd në datat 24 dhe 25 Shtator. Historia fituese do të publikohet në një broshurë së bashku me 11 histori të tjera nga vende europiane, si dhe në website-in Europa Participation. Ky konkurs u realizua si pjesë e programit Europe for Citizens të Bashkimit Europian.

Lexo historinë si vijon: Albanian November Students

Video:

images 79195

 

AIS merr pjesë në eventin Open Government Partnership për Ballkanin Perëndimor

AIS merr pjesë në eventin OGP Dialogue for Western Balkans në datat 10-11 Shtator. Qëllimi kryesor i Open Government Partnership në dialogun për Ballkanin Perëndimor ishte shkëmbimi i eksperiencës dhe konsolidimi i politikave në mirë-funksionomin e parimeve të OGP për qeveri të hapura dhe partneriteteve. AIS si një organizatë jo-fitimprurëse dhe jo-qeveritare përmes projektit të Open Data Albania ka kontribuar jo vetëm në implementimin e parimeve të OGP-së, por edhe në krijimin e modeleve për qeverisje të hapur. Si anëtare e koalicionit shqiptar të OGP-së, në këtë event u bë pjesë e panelit Open Data, që kishte si qëllim eksplorimin e përfitimeve dhe sfidave të hapjes së të dhënave qeveritare në vendet e Ballkanit Përëndimor. Gjithashtu, AIS është një organizatë e cila ka implementuar një model unik ku katalogu i të dhënave të hapura qeveritare është një iniciativë e shoqërisë civile dhe jo e vetë qeverisë.

OGP Deklarata për qeverisje të hapur në gjuhën Shqipe

AIS në Edicionin e 3-të të Shkollës Verore Ndërkombëtare për Qeverisje të Hapur dhe Bashkëpunim, 2015

Instituti Shqiptar i Shkencave edhe këtë vit do të jetë pjësë e edicionit të 3-të të Shkollës Verore Ndërkombëtare me fokus Teknologjitë dhe aplikacionet për Qeverisje të Hapur dhe Bashkëpunim, organizuar nga Departamenti i Informacionit dhe Sistemeve Inxhinierike të Universitetit të Egjeut në Samos/Greqi në datat 29 qershor – 3 korrik 2015.

Në këtë aktivitet AIS / Open Data Albania do të përfaqësohet nga Shefiko Hajna, analiste për Open Data dhe Marilda Mancka pjesë e grupit të punës për Open Data Albania.

Shkolla Verore OpenGov2015 do të mundësojë përfshirjen e pjesëmarrësve në “Qeverisje të Hapur dhe Bashkëpunim” nëpërmjet çështjeve të tilla si: të dhëna të hapura, crowd-sourcing, modelim analitik dhe simulimi i mjete të sakta, analizë të dhënash dhe teknologjive vizualizuese.5668494685e1efd38006275d42719e28

Dhoma Zgjedhore 2015 – Iniciativë e Shoqërisë Civile

02 Qershor, 2015

Zgjedhjet vendore të 21 qershorit për herë të parë do të monitorohen dhe vlerësohen nga një koalicion prej 7 organizatash jo-qeveritare vendase të cilat në një zë të përbashkët do të kordinojnë informacionet dhe ekspertizën e tyre në lidhje me ecurinë e të gjithë procesit zgjedhor

Dhoma Zgjedhore është një iniciativë tërësisht shqiptare e projektuar si një platformë për shkëmbimin e informacionit ndërmjet të gjithë aktorëve që punojnë për zgjedhjet, për të zhvilluar bashkëpunimin dhe reagimin e shpejtë ndaj krizave të lidhura me procesin zgjedhor.

Kjo nismë e organizatave me përvojë në monitorimin e zgjedhjeve mbështetet nga Fondacioni “Soros”, me qëllim perftimin e një vlerësimi serioz dhe të besueshëm të faktorit shqiptar mbi cilësinë e proçeseve zgjedhore.

Pjesë e kësaj inciciative është edhe Instituti Shqiptar i Shkencës, që do japë kontibut në kuadër të projektit Za’lart 2015 një portal “online”, që u ofron qytetarëve mundësinë për të kontribuar në zgjedhje të ndershme dhe të lira në vend.

Znj. Aranita BRAHAJ, Drejtoreshë e AIS u shpreh se në raportimet e bëra për Za’Lart evidentohet se fushata zgjedhore e 2015 ka nisur me shkelje e problematika, duke vënë theksin në tentativat abuzive për rekrutim dhe korruptim të votuesve të herës së parë në shkollat publike, si dhe në përdorimin e sektorit publik për qëllime elektorale.

Permes krijimit të dhomës së situatës zgjedhore dhe të portalit online, shoqëria civile u bën thirrje qytetarëvë t’i bashkohen kësaj nisme, për të denoncuar çdo problem të hasur gjatë procesit të votimit, për ta bërë atë sa më demokratik dhe transparent.

Foto prezatimi te lajmit foto konference foto te perfaqesuesve